IKEM:s branschrådgivning. Från vänster längst bak Michael Reineskog och Bo Olsson. Längst fram Märit Hammarström och Pontus Alm. Foto: Bengt Säll
Tillbaka

Branschrådgivning leder rätt

19 september 2017
För medlemmar i IKEM:s branschförening öppnas nu Branschrådgivningen. Från måndagen den 2 oktober kommer rådgivningen att vara bemannad varje måndag mellan 08.30 och 17.00 av våra experter. Du kommer att kunna nå oss både via telefon och e-post och vi kommer se till att du så snart som möjligt får den hjälp du efterfrågar.

I ett rullande schema kommer Pontus Alm, Märit Hammarström, Bo Olsson och Michael Reineskog svara när du ringer på det nya rådgivningsnumret 010 – 455 38 91. De arbetar med plastfrågor, kemisk arbetsmiljö, forskning, säkerhet, LifeScience och kemikaliefrågor och kommer antingen att kunna svara på dina frågor direkt eller se till att du hamnar hos rätt person hos oss.

– Vi öppnar Rådgivningen för att säkerställa att våra medlemsföretag får den kontakt de vill med oss. Fortsättningsvis är man förstås liksom tidigare välkommen att kontakta oss direkt alla dagar i veckan, men ibland kan vi vara svåra att få tag på. På det här sättet hoppas vi att våra medlemsföretag känner att de alltid har en väg in som ger dem stöd och hjälp, säger Anja Baklien, ansvarig för avdelningen Medlemsrelationer på IKEM.

Rådgivningen kommer att vara öppen varje måndag mellan 08.30 och 17.00 med lunch mellan 11.30 - 12-30. Telefonnumret är 010 – 455 38 91 och e-postadressen branschradgivningen@ikem.se.

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg