IKEM:s branschrådgivning. Från vänster längst bak Michael Reineskog och Bo Olsson. Längst fram Märit Hammarström och Pontus Alm. Foto: Bengt Säll
Tillbaka

Branschrådgivning leder rätt

19 september 2017
För medlemmar i IKEM:s branschförening öppnas nu Branschrådgivningen. Från måndagen den 2 oktober kommer rådgivningen att vara bemannad varje måndag mellan 08.30 och 17.00 av våra experter. Du kommer att kunna nå oss både via telefon och e-post och vi kommer se till att du så snart som möjligt får den hjälp du efterfrågar.

I ett rullande schema kommer Pontus Alm, Märit Hammarström, Bo Olsson och Michael Reineskog svara när du ringer på det nya rådgivningsnumret 010 – 455 38 91. De arbetar med plastfrågor, kemisk arbetsmiljö, forskning, säkerhet, LifeScience och kemikaliefrågor och kommer antingen att kunna svara på dina frågor direkt eller se till att du hamnar hos rätt person hos oss.

– Vi öppnar Rådgivningen för att säkerställa att våra medlemsföretag får den kontakt de vill med oss. Fortsättningsvis är man förstås liksom tidigare välkommen att kontakta oss direkt alla dagar i veckan, men ibland kan vi vara svåra att få tag på. På det här sättet hoppas vi att våra medlemsföretag känner att de alltid har en väg in som ger dem stöd och hjälp, säger Anja Baklien, ansvarig för avdelningen Medlemsrelationer på IKEM.

Rådgivningen kommer att vara öppen varje måndag mellan 08.30 och 17.00 med lunch mellan 11.30 - 12-30. Telefonnumret är 010 – 455 38 91 och e-postadressen branschradgivningen@ikem.se.

Tillbaka Industrins ekonomiska råd,IER, argumenterar i sin senaste rapport att det inte finns något bättre än Industriavtalet när det gäller kontroll över löneökningar relaterat till ökad produktivitet. Rapporten Den svenska industrin, Industriavtalet och framtida utmaningar, presenterades på World Trade Center i Stockholm den 9 oktober. Bakgrunden till rapporten är Industriavtalets 20-åriga historia och den stora betydelse som avtalet haft för svensk lönebildning. I rappoten tar IER även upp historia, dess stora betydelse för svensk lönebildning och att samtidigt viss kritik under senare tid riktats mot Industriavtalet. Läs mer
Vid presentation av rapporten på World Trade Center i Stockholm inledde Cecilia Hermansson, ekonomie doktor och ordförande för IER, med att tydliggöra att det i Sverige ofta felaktigt talas om "avindustrialisering". Begreppet är direkt missvisande sett till att industrin sysselsätter ett stort antal kringtjänster som tidigare helt tillhörde industrin men idag har outsourcat. Dessa tjänster tillhör i allra högsta grad fortfarande industrin men syns inte i statistiken. För varje anställd inom industrin skapas ytterligare drygt en anställning (1,14 anställda per anställd inom industrin). 
 
Industrins ekonomiska råd argumenterar för att det inte finns något som bättre ersätter Industriavtalet vad gäller kontroll över löneökningar relaterat till ökad produktivitet. Kritiken mot Industriavtalet har på senare tid handlat om att det inte går att avsätta mer lön till vissa yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Det är felaktigt enligt IER och så kallade relativitetsjusteringar kan göras, eller särskilda satsningar, i och med att kollektivavtalen medger den flexibiliteten redan idag. Industrinormen sätter inte övre gränser för marknadsdrivna lönejusteringar. 
 
IER ser en svag tillväxt för industrin över tid men saknar en ökad produktivitet, vilket är oroande. Nya teknologier stärker produktiviteten överlag i Sverige och svenska industriföretag bör därför öka satsningarna på ny teknik. 
 
Slutligen avhandlas arbetskraftsbristen inom industrin som en utmaning. Det sker en succesiv kvalificeringsuppgradering inom industrin där det krävs allt högre kvalifikationer hos de anställda. Detta samtidigt som industrin har en åldrande arbetskraft med 100.000 anställda som inom några år går i pension. IER lyfter särskilt att det behövs fler ingenjörer i framtiden och att internationell rekrytering bör bejakas för att hantera kompetensbristen. 
 
 

Läs pressmeddelandet från Industrins Ekonomiska Råd

 

Våra aktiviteter

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

16-17-okt 2017
Stockholm

Exponeringsscenarier

17-18-okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Växjö

20 okt 2017
Växjö

Träffpunkt IKEM Jönköping

23 okt 2017
Jönköping

Träffpunkt IKEM Göteborg

24 okt 2017
Göteborg

Träffpunkt IKEM Örebro

26 okt 2017
Örebro

Klimatklivet - Informationsträff

07 nov 2017
Göteborg