Välkommen till branschträff 28 november med temat återvinning.
Tillbaka

Branschträff: Återvunnet är det nya gröna

8 november 2017
Till år 2020 ska minst 50 procent av alla platsförpackningar återvinnas. Som stöd för industrin och handeln har näringslivet, genom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, tagit fram en designguide för utformning av återvinningsbara plastförpackningar. Vilka krav kommer kunderna att ställa på dig som tillverkar plastförpackningar? Var med och påverka utvecklingen av designguiden och ställ dina frågor. Värdar för dagen är IKEM, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, och Plastkretsen. Anmäl dig till Pontus Alm. Branschträffen är kostnadsfri för dig som är medlem i IKEM.

Välj rätt plastförpackningar för bättre återvinning! -  Återvunnet är det nya Gröna 

För att det ska vara möjligt att nå målet med att återvinna 50 procent av alla plastförpackningar 2020 måste plastförpackningar som säljs bli bättre ur ett materialåtervinningsperspektiv.  Som stöd för industrin och handeln har därför näringslivet, genom Förpacknings och Tidningsinsamlingen FTI, tagit fram en designguide för utformning av återvinningsbara plastförpackningar. 
 
IKEM har bidragit till arbetet och bjuder tillsammans med FTI in alla tillverkare av plastförpackningar till ett möte om designguiden den 28 november. Syftet är att branschen ska känna till de krav som kunderna kommer att ställa och få möjlighet att påverka vidareutvecklingen av riktlinjerna i designguiden. 
 
Tisdag 28 november
Svenskt Näringslivs Hus, Storgatan 19 i Stockholm
Lokal: Orion, 1 trappa

Klockan 9.30 Samling med kaffe och smörgås
Klockan 10.00-13.00 Program
Klockan 13.00  Lunch
 

Anmäl dig senast 20 november till pontus.alm@ikem.se 

Meddela om du har särskilda önskemål om kost eller annat. Arrangemanget är kostnadsfritt för IKEM:s medlemmar. Kostnad för övriga 500 kronor exklusive moms. IKEM bjuder på lunch och fika.

 
Program 
Introduktion
Kristian Östlund, ordförande Plastkretsen
 
Plastmanual för producenter
Axel Boethius och Einar Ahlström, FTI
Presenterar FTI:s manual för återvinningsbara plastförpackningar. Diskussion.
 
Lyckosamma projekt med återvunnen råvara
Henrik Oxfall, Swerea
Delar med sig av trender när det gäller plast, om vinsterna med plaståtervinning och lyckosamma projekt där man använt återvunnen plast för att tillverka nya förpackningar.
 
Återvinning av förpackningar
Lena Lundberg, IKEM
Berättar om projekt för återvinning av förpackningar.
 
Marin nedskräpning
Pontus Alm, IKEM
Redogör för arbetet med marin nedskräpning.
 
 
 

Kontakt

PontusAlm

Ansvarig plastbearbetningsfrågor
Head plastic conversion
Tel direkt: +46 10 455 38 51
Tel mobil: +46 70 231 44 61
pontus-alm.jpg
Tillbaka Status, kvalitet och matchning, SKM, är ett nationellt ESF-projekt där Teknikcollege under tre år kommer att fokusera på angelägna utvecklingsfrågor för svensk industris kompetensförsörjning på lång sikt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa.Läs mer

- Att vi tilldelats finansiellt stöd till en summa av 35 miljoner kronor innebär en enorm potential till vidare utveckling för alla engagerade inom Teknikcollege. Kopplat till våra tre områden kommer vi nu växla upp och intensifiera arbetet under projektets tre år. Det innebär att Teknikcollege, som redan idag är en stark och väl etablerad plattform inom kompetensförsörjning för industrin, kan engagera fler företag, fler kommuner samt skapa ett större engagemang hos både Industrirådet och de certifierade regionerna, säger Adela Martinovic, vd Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Projektet kommer att fokusera på tre viktiga områden:

 • Stärkt regional samordning.

Stärka kopplingen mellan industriföretagens kompetensbehov regionalt och tillgången på utbildning i regionen.

 • Ökad kvalitet i utbildning.

Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans

 • Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar.

Identifiera och implementera en röd tekniktråd med rätt insatser mot rätt målgrupp i rätt tid.

Vad kan våra medlemsföretag/medlemmar få ut av SKM?

För industriföretag runt om i Sverige är vinsterna med Status, kvalitet och matchning många. Bland annat är ambitionen att ge företagen verktyg för att långsiktigt säkerställa behovet av kompetent arbetskraft. Förutom en ökad möjlighet till att styra utbildningar så att de motsvarar industrins framtida behov av kompetens, öppnas även arenor för att träffa framtida medarbetare.

Fem punkter om vad vi kan förvänta oss av SKM:

 • En röd tråd av insatser mot presumtiva studerande. Projektet ska resultera i att fler ungdomar söker yrkesutbildningar. Fokus på mentorskap genom samtliga utbildningsnivåer. Självklart omfattar detta även arbete med jämställdhet och mångfaldsinkludering.
   
 • Stöd för att öka företagens engagemang och påverkan inom Teknikcollege. Det ska finnas bra förutsättningar för att arbeta långsiktigt och strategiskt med Teknikcollege och kompetensförsörjningsfrågor.
   
 • Möjlighet för företagen att arbeta med branschvalidering samt möjlighet för utbildningsanordnarna att fortbilda lärare i validering.
   
 • Smarta verktyg för ökad kvalitetsuppföljning för samverkan mellan företag och utbildning.
   
 • Verktyg för kvalitetssäkrad handledarutbildning och företagsförlagt lärande med fokus på trepartssamtal med företagshandledare, utbildningsanordnare och studerande.

 

Projektet drivs, samordnas och administreras av Riksföreningen Teknikcollege Sverige. För frågor kopplat till projektet, kontakta Johan Ståhl, johan.stahl@teknikcollege.se

Läs mer på Teknikcollege webbplats
 

Följ projektet i sociala medier #SKM

 

EU-kommissionen har föreslagit en förändring av tillståndslistan till REACH (Annex XIV) för fyra stycken ftalater: bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), dibutyl ftalat (DBP), benzyl butyl ftalat (BBP) och diisobutyl ftalat (DIBP). Detta leder till krav på tillstånd också för användning i material för livsmedelskontakt och i medicintekniska produkter. Förslaget är nu ute på remiss. Sista dag för att skicka in åsikter om konsultationen är den 6 augusti.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga