Välkommen till branschträff 28 november med temat återvinning.
Tillbaka

Branschträff: Återvunnet är det nya gröna

8 november 2017
Till år 2020 ska minst 50 procent av alla platsförpackningar återvinnas. Som stöd för industrin och handeln har näringslivet, genom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, tagit fram en designguide för utformning av återvinningsbara plastförpackningar. Vilka krav kommer kunderna att ställa på dig som tillverkar plastförpackningar? Var med och påverka utvecklingen av designguiden och ställ dina frågor. Värdar för dagen är IKEM, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, och Plastkretsen. Anmäl dig till Pontus Alm. Branschträffen är kostnadsfri för dig som är medlem i IKEM.

Välj rätt plastförpackningar för bättre återvinning! -  Återvunnet är det nya Gröna 

För att det ska vara möjligt att nå målet med att återvinna 50 procent av alla plastförpackningar 2020 måste plastförpackningar som säljs bli bättre ur ett materialåtervinningsperspektiv.  Som stöd för industrin och handeln har därför näringslivet, genom Förpacknings och Tidningsinsamlingen FTI, tagit fram en designguide för utformning av återvinningsbara plastförpackningar. 
 
IKEM har bidragit till arbetet och bjuder tillsammans med FTI in alla tillverkare av plastförpackningar till ett möte om designguiden den 28 november. Syftet är att branschen ska känna till de krav som kunderna kommer att ställa och få möjlighet att påverka vidareutvecklingen av riktlinjerna i designguiden. 
 
Tisdag 28 november
Svenskt Näringslivs Hus, Storgatan 19 i Stockholm
Lokal: Orion, 1 trappa

Klockan 9.30 Samling med kaffe och smörgås
Klockan 10.00-13.00 Program
Klockan 13.00  Lunch
 

Anmäl dig senast 20 november till pontus.alm@ikem.se 

Meddela om du har särskilda önskemål om kost eller annat. Arrangemanget är kostnadsfritt för IKEM:s medlemmar. Kostnad för övriga 500 kronor exklusive moms. IKEM bjuder på lunch och fika.

 
Program 
Introduktion
Kristian Östlund, ordförande Plastkretsen
 
Plastmanual för producenter
Axel Boethius och Einar Ahlström, FTI
Presenterar FTI:s manual för återvinningsbara plastförpackningar. Diskussion.
 
Lyckosamma projekt med återvunnen råvara
Henrik Oxfall, Swerea
Delar med sig av trender när det gäller plast, om vinsterna med plaståtervinning och lyckosamma projekt där man använt återvunnen plast för att tillverka nya förpackningar.
 
Återvinning av förpackningar
Lena Lundberg, IKEM
Berättar om projekt för återvinning av förpackningar.
 
Marin nedskräpning
Pontus Alm, IKEM
Redogör för arbetet med marin nedskräpning.
 
 
 

Kontakt

PontusAlm

Ansvarig plastbearbetningsfrågor
Head plastic conversion
Tel direkt: +46 10 455 38 51
Tel mobil: +46 70 231 44 61
pontus-alm.jpg
Tillbaka BASF, som är ett av IKEM:s medlemsföretag tillverkar för första gången produkter med kemiskt återvunnen plastLäs mer
 
  • Bryter ny mark inom cirkulär ekonomi, med plastavfall som källa för råmaterial
  •  BASF främjar återvinning av plastavfall
  • Pilotprodukter tillverkade och certifierade med partners i värdekedjan


Plast är ett material med många goda egenskaper, så som att förlänga hållbarheten på våra livsmedel och därmed minska matspill, ingå som lättviktsmaterial i fordon för att minska bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid, eller i form av effektivt isolermaterial i byggnader för optimal uppvärmning. Men vi står idag inför stora utmaningar när det gäller plast i naturen och hantering av plastavfall generellt.

BASF bryter nu ny mark inom återvinning av plastavfall med projektet ChemCycling. Kemisk återvinning erbjuder en innovativ metod för att återanvända plastavfall som i dagsläget inte återvinns, som exempelvis blandad eller oren plast. I olika delar av världen skickas detta avfall ofta till deponier eller går till förbränning med energiåtervinning.

Läs hela pressmeddelandet
 
Att förvandla avfall till en resurs senast 2020 är ett av huvudmålen i EU:s plan för ett resurseffektivt Europa. Den 5 juli 2020 börjar det reviderade avfallspaketet att gälla, vilket innebär att EU:s medlemsstater senast detta datum ska se till att de ändringar som behöver göras i nationell lagstiftning har genomförts. Vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall kommer däremot att tillämpas senare. Läs mer

Våra aktiviteter

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

29 jan 2019
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

30-31-jan 2019
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2019
Växjö

Träffpunkt IKEM Jönköping

07 mar 2019
Jönköping

Träffpunkt IKEM Örebro

13 mar 2019
Örebro

Träffpunkt IKEM Norrköping

14 mar 2019
Norrköping

Träffpunkt IKEM Malmö

19 mar 2019
Malmö