Tillbaka

Brexit: Vad kan svenska företag göra?

30 november 2018
I slutet på november fanns ett framförhandlat avtal mellan EU och Storbritannien kring utträdet ur unionen. Den 11 december väntas beslut fattas i brittiska parlamentet. Oavsett utgång, har vi ett utträde framför oss och frågan blir därmed - finns det något svenska företag kan göra i förberedelsesyfte?

Ur ett arbetsgivarperspektiv kan Brexit kanske främst komma att påverka kompetensförsörjningen i företagen. De flesta branscher i Sverige har idag svårt att rekrytera och många stora företag är beroende av att kunna flytta personal mellan Sverige och Storbritannien. Risken är att Brexit kommer att försvåra detta och att kompetensbristen då blir ännu större.

Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel uttrycker sig allmänt kring förberedelser hos företagen:
 

”Vårt råd till våra svenska medlemsorganisationer och företag är att sätta igång med en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd, logistik med mera – om detta inte redan pågår. Vårt råd till de politiska beslutsfattarna är att komma över de låsningar som finns och hitta lösningar som även fortsättningsvis säkerställer fungerande handel och investeringar. Och det snabbt! Framförhållning är nyckeln till att minimera företagens kostnader för Storbritanniens utträde. ”

Här kan du läsa Jens Hedströms artikel som är publicerad på Svenskt Näringslivs webbplats "Brexit-företagen uppmanas öka sina förberedelser"

 

Kommerskollegium rekommenderar


För stöd i arbetet med att analysera konsekvenserna av ett brittiskt utträde ur EU finns användbar information från Kommerskollegium. Kommerskollegium har bland annat sammanställt en lista med frågor som företaget bör ställa sig inför egen riskanalys av Brexit. Kommerskollegium har även gjort en riskanalys rörande Brexit som kan läsas på deras webbplats.

Kommerskollegium: Att fundera på inför Brexit

Tillbaka Jultider och julfester är ett bra tillfälle att se över policyn. Det är alltid bättre att förekomma än att förekommas…Läs mer

Att servera alkohol på firmans julfest ser många som en självklarhet. Men samtidigt visar en undersökning från IQ att över hälften inte tycker att alkohol är viktigt för att skapa teamkänsla. Däremot säger 60 procent att de har minst en kollega som de tycker dricker för mycket. 

Så det är bra att fundera på hur mycket alkohol som behövs och vad julfesten ska gå ut på då många anställda tycker att jobbfesten kretsar för mycket kring alkohol

Råd till dig som är chef

 • Bestäm innan hur mycket alkohol ni ska bjuda på.
 • Prata om policyn före julfesten.
 • Tänk på att som chef är du en förebild.
 • Se till att det finns likvärdiga och goda alkoholfria alternativ.
 • Våga säga till om du tycker att en medarbetare dricker för mycket.
 • Om något inträffar, prata om det direkt dagen efter!


Alna ger några goda råd till de anställda.

Råd till dig som är anställd

 • Drick bara det som bjuds och låt resten blir alkoholfritt. Det är långt ifrån alla som uppskattar påverkade kollegor.
 • Om du känner att du blir för berusad – ta dig hem. Det kan inverka negativt på relationerna att uppträda berusad bland dina arbetskamrater. Det kan dessutom bidra till att du kanske säger eller gör något som du i efterhand ångrar.
 • Om du ser en kollega som har druckit för mycket – hjälp kollegan att komma hem. Prata gärna med kollegan dagen efter eller ett par dagar efter om det som hänt. Visa att du bryr dig!

   

Läs mer om Alna på www.alna.se

Våra aktiviteter

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

29 jan 2019
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

30-31-jan 2019
Göteborg

Träffpunkt IKEM Jönköping

07 mar 2019
Jönköping

Träffpunkt IKEM Örebro

13 mar 2019
Örebro

Träffpunkt IKEM Norrköping

14 mar 2019
Norrköping

Träffpunkt IKEM Malmö

19 mar 2019
Malmö

Träffpunkt IKEM Stockholm

21 mar 2019
Stockholm