Brist på digital kompetens hindrar nyanställningar
Tillbaka

Brist på kompetens största hindret

8 mars 2018
Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna visar fortsatt tillväxt sista kvartalet 2017, enligt en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. För att inte hamna på efterkälken i den globala konkurrensen automatiserar och robotiserar företagen allt mer. Trots detta växte antalet sysselsatta för andra året i rad. En majoritet av företagen anger brist på kompetens som största hindret för fortsatt teknikutveckling.

Global konkurrens skapar ett konstant tryck på företag att öka sin produktivitet. IKEM har frågat företag inom läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna hur de ser på sin egen automations/ robotiseringsnivå. De flesta, 51 procent, anser att de ligger på samma nivå som konkurrenterna i omvärlden. Hela 44 procent tycker att de ligger steget före sina globala konkurrenter. 
 
‒ Det talas mycket om automation, robotisering och artificiell intelligens (AI) för närvarande. Det är roligt att få bekräftat att våra branscher ligger långt framme i tillämpning och utnyttjande av ny teknik i sina svenska verksamheter, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.
 
Kemiindustrin står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri. Ungefär 70 procent av den totala produktionen går på export. Åren efter finanskrisen 2009 minskade antalet anställda med i genomsnitt tre procent/år och antalet sysselsatta har inte ökat under en lång följd av år trots att konjunkturen vänt upp. Men nu verkar trenden vara bruten.
 

‒ Ofta beskrivs ökad automation och robotisering som något som hotar anställningar, här visar vi att det är precis tvärtom. Bara genom att hänga med i den digitala utvecklingen kan svensk kemiindustri klara den globala konkurrensen och fortsätta anställa, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

Men utvecklingen går fort när det handlar om att tillämpa den senaste digitala tekniken. Det är företagen väl medvetna om. För att vässa konkurrenskraft ytterligare vill 71 procent satsa på mjukvarubetonad uppväxling för styrning av redan automatiserade produktionsflöden. Drygt hälften planerar investeringar i automationsutrustning inom produktionen. En nästan lika stor andel kommer öka sina investeringar i fler robotar. Andra typer av investeringsplaner som nämns är ökade investeringar i affärssystemen, i bilddiagnostik och satsningar på automatisering av logistikflöden.

Företagen ser alltså en fortsatt stor potential att växla upp ytterligare. Det största och mest påtagliga hindret är bristen på kompetens inom IT- och programmeringsområdet. 7 av 10 företag nämner kompetensbrist som en avgörande tröskel för att kunna gå vidare i automationsambitionerna.

‒ I takt med utvecklingen blir högskolan allt viktigare för industrins kompetensförsörjning. Ofta saknar högre utbildning tillräcklig näringslivssamverkan och utbildning för yrkesverksamma. Det drabbar långsiktigt både anställningsbarhet och omställningsbarhet, men kanske framför allt industriföretagens konkurrenskraft. Därför välkomnar vi att regeringen nu gett Vinnova i uppdrag att ta fram korta högskolekurser på avancerad nivå för specialister, säger Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning, IKEM.

 

Kontakt

GretaHjortzberg

Ansvarig Kompetensförsörjning
Head of Competence Supply
Tel direkt: +46 10 455 38 56
Tel mobil: +46 72 519 93 52
Greta.Hjortzberg_258_v2.jpg

CarlEckerdal

Chefekonom
Chief Economist
Tel mobil: +46 70 497 11 98
CarlEckerdal_.jpg
Tillbaka I höst den 23 oktober erbjuder IKEM ”Kemikalielagstiftningen i Sverige – översiktskurs”. Vi gav samma kurs i april och det var då flera medlemmar som hörde av sig och undrade om den skulle komma igen och nu får du chansen! Kursen hålls i Stockholm.
Läs mer
Kursen ges i Stockholm och omfånget är precis som tidigare heldag.
 
Kursen vänder sig till dig som inte behöver detaljkunskaper, men som har behov av att få en allmän förståelse. Du kanske arbetar med försäljning eller marknadsföring? Är du nyanställd och ska precis börja jobba med kemikaliefrågor då är denna kurs utmärkt? Eller är du chef och behöver få en uppfattning om vilka regler företaget har att förhålla sig till och vad dina anställda har att hantera? För dig är också denna kurs ett mycket bra stöd.
 
"Kemikalielagstiftningen i Sverige" tar upp ett brett spektrum av områden. Här är några exempel: brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö. Men vi tar också upp lite mer perifera områden som läkemedel, livsmedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket annat. Materialet är omfattande men vi lägger in korta övningar där man själv får reflektera kring en eller flera frågor.
 
Braschmedlemmar får en rejäl rabatt.  Utnyttja den! Tipsa gärna en kollega som också har nytta av denna kurs.

Pris medlem IKEM:s branschförening: 3.500 kr
Pris medlem IKEM:s arbetsgivarförening: 4.500 kr
Pris icke medlem 5.500 kr
Datum: Tisdag 23 oktober
Svenskt Näringslivs Hus, Storgatan 19, Stockholm
Klockan 9.00-16.30
Anmälan är bindande. Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.
 

Läs mer om Kemikalielagstiftningen i Sverige

 

 

Anmäl dig direkt här

Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare. Många arbetsgivare kan uppleva tidspress och att det är svårt att hinna sätta sig in i nya arbetsrättsliga regler. Oro för att göra fel som leder till tvister och skadestånd och kanske rent av rättsprocesser kanske också är som mörka moln. Men glöm inte att du alltid kan kontakta oss på IKEM så snart du är det minsta osäker. Du behöver inte ha koll på allt nytt, det viktiga är att ha en grundläggande förståelse för arbetsrätten.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm