Brist på digital kompetens hindrar nyanställningar
Tillbaka

Brist på kompetens största hindret

8 mars 2018
Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna visar fortsatt tillväxt sista kvartalet 2017, enligt en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. För att inte hamna på efterkälken i den globala konkurrensen automatiserar och robotiserar företagen allt mer. Trots detta växte antalet sysselsatta för andra året i rad. En majoritet av företagen anger brist på kompetens som största hindret för fortsatt teknikutveckling.

Global konkurrens skapar ett konstant tryck på företag att öka sin produktivitet. IKEM har frågat företag inom läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna hur de ser på sin egen automations/ robotiseringsnivå. De flesta, 51 procent, anser att de ligger på samma nivå som konkurrenterna i omvärlden. Hela 44 procent tycker att de ligger steget före sina globala konkurrenter. 
 
‒ Det talas mycket om automation, robotisering och artificiell intelligens (AI) för närvarande. Det är roligt att få bekräftat att våra branscher ligger långt framme i tillämpning och utnyttjande av ny teknik i sina svenska verksamheter, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.
 
Kemiindustrin står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri. Ungefär 70 procent av den totala produktionen går på export. Åren efter finanskrisen 2009 minskade antalet anställda med i genomsnitt tre procent/år och antalet sysselsatta har inte ökat under en lång följd av år trots att konjunkturen vänt upp. Men nu verkar trenden vara bruten.
 

‒ Ofta beskrivs ökad automation och robotisering som något som hotar anställningar, här visar vi att det är precis tvärtom. Bara genom att hänga med i den digitala utvecklingen kan svensk kemiindustri klara den globala konkurrensen och fortsätta anställa, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

Men utvecklingen går fort när det handlar om att tillämpa den senaste digitala tekniken. Det är företagen väl medvetna om. För att vässa konkurrenskraft ytterligare vill 71 procent satsa på mjukvarubetonad uppväxling för styrning av redan automatiserade produktionsflöden. Drygt hälften planerar investeringar i automationsutrustning inom produktionen. En nästan lika stor andel kommer öka sina investeringar i fler robotar. Andra typer av investeringsplaner som nämns är ökade investeringar i affärssystemen, i bilddiagnostik och satsningar på automatisering av logistikflöden.

Företagen ser alltså en fortsatt stor potential att växla upp ytterligare. Det största och mest påtagliga hindret är bristen på kompetens inom IT- och programmeringsområdet. 7 av 10 företag nämner kompetensbrist som en avgörande tröskel för att kunna gå vidare i automationsambitionerna.

‒ I takt med utvecklingen blir högskolan allt viktigare för industrins kompetensförsörjning. Ofta saknar högre utbildning tillräcklig näringslivssamverkan och utbildning för yrkesverksamma. Det drabbar långsiktigt både anställningsbarhet och omställningsbarhet, men kanske framför allt industriföretagens konkurrenskraft. Därför välkomnar vi att regeringen nu gett Vinnova i uppdrag att ta fram korta högskolekurser på avancerad nivå för specialister, säger Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning, IKEM.

 

Kontakt

GretaHjortzberg

Ansvarig Kompetensförsörjning
Head of Competence Supply
Tel direkt: +46 10 455 38 56
Tel mobil: +46 72 519 93 52
Greta.Hjortzberg_258_v2.jpg

CarlEckerdal

Chefekonom
Chief Economist
Tel mobil: +46 70 497 11 98
CarlEckerdal_.jpg
Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm