Välkommen till Circular Materials Conference 7-8 mars 2018 i Göteborg!
Tillbaka

Circular Materials Conference 2018

10 januari 2018
Konferensen ”Circular Materials Conference” hålls på Chalmers konferenscenter i Göteborg, 7-8 mars 2018. Vi diskuterar det senaste kring hur plast, elektronik och andra material kan återvinnas bättre och effektivare. Konferensen är ett samarbete mellan IKEM, Competence Centre Recycling och Nordic Publishing med flera. IKEM:s medlemmar har rabatt på anmälningsavgiften.

Circular Materials Conference syftar till att samla ledande forskare, representanter från industrin, beslutsfattare och studenter för att utbyta och dela sina erfarenheter och forskningsresultat inom alla aspekter av cirkulär ekonomi, återvinning och miljö. Det ger också ett tvärvetenskapligt forum för forskare, utövare och lärare att presentera och diskutera de senaste innovationerna, trenderna och problemen, de praktiska utmaningarna och lösningarna som antagits inom området cirkulär ekonomi, återvinning och miljö.
 
”En ökad medvetenhet av vikten av att möta utmaningarna av morgondagens material och behovet av att resurseffektivisera cirkulär materialanvändning, kommer vara några fokusområden vid konferensen”, säger Britt-Marie Steenari, professor i industriell materialåtervinning, Chalmers och CCR Competence Centre of Recycling vid Chalmers tekniska högskola.
 
Målgrupp:  Representanter för FoU, producenter, återvinningsföretag, insamlingssystem, återförsäljare, myndighetsrepresentanter, NGOs, forskningsinstitut, akademin, avfallshantering, investerare, media.
 

Läs mer om konferensen på www.circularmaterialsconference.se
 

Under rubriken “Member Partner Organisation” får du rabatt vid anmälan. 
 

Här är en länk till amälan som ger dig som är medlem i IKEM rabatt

Registrering till konferensen utan medlemsrabatt

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg