Tillbaka

Cirkulär ekonomi framtiden för kemiindustrin

20 oktober 2017
Svålen på julskinkan blir till bränsle för bilen, och plast bryts ned till sina beståndsdelar i ett plastreturraffinaderi. Många infallsvinklar finns på hur kemiindustrin kan bli mer cirkulär, för både miljöns och branschens skull.

Stora förändringar är att vänta för den europeiska kemiindustrin i samband med att drivkrafterna för att skapa en cirkulär ekonomi blir starkare i samhället. Utmaningarna är stora, men det finns också betydande affärsmöjligheter.

Detta är några av slutsatserna i en rapport som tagits fram av konsultföretaget Accenture på uppdrag av Cefic, den europeiska branschorganisationen för kemiindustrin. Rapporten utgjorde avstamp för ett seminarium i Stockholm den 5 oktober, arrangerat av den svenska branschorganisationen IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, samt den finska motsvarigheten, Kemian Teollisuus.

- Den globala tillväxttakt vi har nu innebär att det kommer att krävas fyra gånger högre produktivitet år 2050, om inte världen ska göra av med mer resurser då än nu, säger Tomas Haglund på Accenture.

Därav behovet av en cirkulär ekonomi, ett begrepp som står för att material i möjligaste mån kan återanvändas och materialåtervinnas.

Konsulterna menar att det för kemiindustrin handlar om att i varje produktionssteg utnyttja den fulla potentialen i komponenter och material.

- Cirkulär ekonomi är än så länge ett europeiskt begrepp, men intresset ökar även globalt, säger Kari Herlevi på Sitra, finska riksdagens tankesmedja.

Kari var en av flera medverkande vid seminariet som framhöll att olika delar av samhället behöver samverka för att förverkliga visionen om en cirkulär ekonomi.

Potential i plaståtervinning

Ett initiativ som redan engagerar flera olika intressenter i samverkan är det planerade plastreturraffinaderiet i Stenungsund.

- Vi ser en stor potential för plaståtervinning. Genom att skapa en anläggning för kemisk återvinning kan vi producera helt ny plast av all sorts återvunnen plast utan att förlora kvalitet på vägen, berättar Elin Hermansson, projektledare för Hållbar Kemi 2030, som är ett samarbete mellan fem kemiföretag i Stenungsund.

- Det finns utmaningar kring plastreturraffinaderiet i form av finansiering och tillgång till plastavfall, men de positiva effekterna på koldioxidutsläppen skulle bli stora, säger Elin.

Samverkan mellan branscher

Exempel på hur spillprodukter kan få nytt liv finns hos företaget Kraton, som för olika användningar framställer råtallolja, en biprodukt från skogsindustrin. Råtalloljan kan användas som ersättning för fossil olja.

- Vi kan till exempel producera ny asfalt med hjälp av tallolja och avskrap från skadade vägar, berättar Per Haglund på Kraton.

Per menar att det finns goda möjligheter för kemiindustrin att skapa alternativ till produkter som baseras på fossila råvaror.

Några andra exempel på cirkulär ekonomi inom kemiindustrin är Du Ponts fabrik för xylitol i Kotka, som baserar produktionen på spillprodukter från massa- och pappersindustrin. I Finland har drivmedelsföretaget St1 etablerat den första anläggningen som tillverkar biobränsle av sågspån. Företaget Neste använder teknik som gör det möjligt att återvinna nästan alla typer av fett till bränsle, liksom svenska Preem som tillverkar bränslen av rester från skogen.

Julskinka tankar bilen

En publikt lyckosam satsning hade premiär i Finland 2016 och upprepas i år. Det handlar om ”The Ham Trick”, där resterna från julskinka omvandlas till biobränsle.

- När 40.000 finska hushåll lämnade svålar och annat spill från skinkan i speciella behållare omvandlades det till 10.000 liter biodiesel med hjälp av kemiindustrin, berättar Maija Pohjakallio vid Kemian Teollisuus.

Kreativa lösningar välkomnas också av textilindustrin

- Vi är en klimatpåverkande bransch, bland annat på grund av stora mängder avfall. Vi satsar på utveckling, inte minst när det gäller återvinning av plagg som innehåller flera olika material, säger Cecilia Tall, generalsekreterare för Sveriges Textil- och Modeföretag, TEKO.

- Dagen visar att vägen mot ett samhälle där kemikalier och material återanvänds är möjligt,  och att intresset är högt från våra industrier. Det visar också praktiskt att vi behöver samarbeta internationellt för att nå dit. Både industrin och samhället behöver dock ta ett kliv framåt för att nå dit. IKEM ser fram emot fortsatt nordiskt samarbete på detta sätt som vi gjort idag säger Nils Hannerz,  forsknings- och innovationschef på IKEM.
 

 

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 23 nov Göteborg

23 nov 2017
Göteborg

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm