Tillbaka

Cirkulär ekonomi framtiden för kemiindustrin

20 oktober 2017
Svålen på julskinkan blir till bränsle för bilen, och plast bryts ned till sina beståndsdelar i ett plastreturraffinaderi. Många infallsvinklar finns på hur kemiindustrin kan bli mer cirkulär, för både miljöns och branschens skull.

Stora förändringar är att vänta för den europeiska kemiindustrin i samband med att drivkrafterna för att skapa en cirkulär ekonomi blir starkare i samhället. Utmaningarna är stora, men det finns också betydande affärsmöjligheter.

Detta är några av slutsatserna i en rapport som tagits fram av konsultföretaget Accenture på uppdrag av Cefic, den europeiska branschorganisationen för kemiindustrin. Rapporten utgjorde avstamp för ett seminarium i Stockholm den 5 oktober, arrangerat av den svenska branschorganisationen IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, samt den finska motsvarigheten, Kemian Teollisuus.

- Den globala tillväxttakt vi har nu innebär att det kommer att krävas fyra gånger högre produktivitet år 2050, om inte världen ska göra av med mer resurser då än nu, säger Tomas Haglund på Accenture.

Därav behovet av en cirkulär ekonomi, ett begrepp som står för att material i möjligaste mån kan återanvändas och materialåtervinnas.

Konsulterna menar att det för kemiindustrin handlar om att i varje produktionssteg utnyttja den fulla potentialen i komponenter och material.

- Cirkulär ekonomi är än så länge ett europeiskt begrepp, men intresset ökar även globalt, säger Kari Herlevi på Sitra, finska riksdagens tankesmedja.

Kari var en av flera medverkande vid seminariet som framhöll att olika delar av samhället behöver samverka för att förverkliga visionen om en cirkulär ekonomi.

Potential i plaståtervinning

Ett initiativ som redan engagerar flera olika intressenter i samverkan är det planerade plastreturraffinaderiet i Stenungsund.

- Vi ser en stor potential för plaståtervinning. Genom att skapa en anläggning för kemisk återvinning kan vi producera helt ny plast av all sorts återvunnen plast utan att förlora kvalitet på vägen, berättar Elin Hermansson, projektledare för Hållbar Kemi 2030, som är ett samarbete mellan fem kemiföretag i Stenungsund.

- Det finns utmaningar kring plastreturraffinaderiet i form av finansiering och tillgång till plastavfall, men de positiva effekterna på koldioxidutsläppen skulle bli stora, säger Elin.

Samverkan mellan branscher

Exempel på hur spillprodukter kan få nytt liv finns hos företaget Kraton, som för olika användningar framställer råtallolja, en biprodukt från skogsindustrin. Råtalloljan kan användas som ersättning för fossil olja.

- Vi kan till exempel producera ny asfalt med hjälp av tallolja och avskrap från skadade vägar, berättar Per Haglund på Kraton.

Per menar att det finns goda möjligheter för kemiindustrin att skapa alternativ till produkter som baseras på fossila råvaror.

Några andra exempel på cirkulär ekonomi inom kemiindustrin är Du Ponts fabrik för xylitol i Kotka, som baserar produktionen på spillprodukter från massa- och pappersindustrin. I Finland har drivmedelsföretaget St1 etablerat den första anläggningen som tillverkar biobränsle av sågspån. Företaget Neste använder teknik som gör det möjligt att återvinna nästan alla typer av fett till bränsle, liksom svenska Preem som tillverkar bränslen av rester från skogen.

Julskinka tankar bilen

En publikt lyckosam satsning hade premiär i Finland 2016 och upprepas i år. Det handlar om ”The Ham Trick”, där resterna från julskinka omvandlas till biobränsle.

- När 40.000 finska hushåll lämnade svålar och annat spill från skinkan i speciella behållare omvandlades det till 10.000 liter biodiesel med hjälp av kemiindustrin, berättar Maija Pohjakallio vid Kemian Teollisuus.

Kreativa lösningar välkomnas också av textilindustrin

- Vi är en klimatpåverkande bransch, bland annat på grund av stora mängder avfall. Vi satsar på utveckling, inte minst när det gäller återvinning av plagg som innehåller flera olika material, säger Cecilia Tall, generalsekreterare för Sveriges Textil- och Modeföretag, TEKO.

- Dagen visar att vägen mot ett samhälle där kemikalier och material återanvänds är möjligt,  och att intresset är högt från våra industrier. Det visar också praktiskt att vi behöver samarbeta internationellt för att nå dit. Både industrin och samhället behöver dock ta ett kliv framåt för att nå dit. IKEM ser fram emot fortsatt nordiskt samarbete på detta sätt som vi gjort idag säger Nils Hannerz,  forsknings- och innovationschef på IKEM.
 

 

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tillbaka BASF, som är ett av IKEM:s medlemsföretag tillverkar för första gången produkter med kemiskt återvunnen plastLäs mer
 
  • Bryter ny mark inom cirkulär ekonomi, med plastavfall som källa för råmaterial
  •  BASF främjar återvinning av plastavfall
  • Pilotprodukter tillverkade och certifierade med partners i värdekedjan


Plast är ett material med många goda egenskaper, så som att förlänga hållbarheten på våra livsmedel och därmed minska matspill, ingå som lättviktsmaterial i fordon för att minska bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid, eller i form av effektivt isolermaterial i byggnader för optimal uppvärmning. Men vi står idag inför stora utmaningar när det gäller plast i naturen och hantering av plastavfall generellt.

BASF bryter nu ny mark inom återvinning av plastavfall med projektet ChemCycling. Kemisk återvinning erbjuder en innovativ metod för att återanvända plastavfall som i dagsläget inte återvinns, som exempelvis blandad eller oren plast. I olika delar av världen skickas detta avfall ofta till deponier eller går till förbränning med energiåtervinning.

Läs hela pressmeddelandet

Läs mer på www.basf.com
Att förvandla avfall till en resurs senast 2020 är ett av huvudmålen i EU:s plan för ett resurseffektivt Europa. Den 5 juli 2020 börjar det reviderade avfallspaketet att gälla, vilket innebär att EU:s medlemsstater senast detta datum ska se till att de ändringar som behöver göras i nationell lagstiftning har genomförts. Vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall kommer däremot att tillämpas senare. Läs mer

Våra aktiviteter

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

29 jan 2019
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

30-31-jan 2019
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2019
Växjö

Träffpunkt IKEM Jönköping

07 mar 2019
Jönköping

Träffpunkt IKEM Örebro

13 mar 2019
Örebro

Träffpunkt IKEM Norrköping

14 mar 2019
Norrköping

Träffpunkt IKEM Malmö

19 mar 2019
Malmö