Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) att gälla
Tillbaka

Dags att planera för GDPR - dataskyddsförordningen

31 oktober 2017
Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Förordningen ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) och ställer mycket högre krav på företag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor.

2018 kan kännas avlägset men det är hög tid att sätta sig in i vad de nya reglerna innebär för ditt företag och att lägga upp en plan för vilka anpassningar som behöver göras. Det kommer att handla om processer och rutiner liksom investeringar i IT-strukturen.
 
Datainspektionen, som också är tillsynsmyndighet inom dataskyddsfrågor, har mycket information om Dataskyddsförordningen. På Datainspektionens webbplats finns omfattande information kring GDPR och dess effekter, inklusive svar på vanliga frågor. Datainspektionen arrangerar också kurser om GDPR.
 
Svenskt Näringsliv har givit ut en rapport ”Företagen och dataskyddsförordningen - Nya regler för hantering av personuppgifter". Skriften ger bra information om den nya dataskyddsförordningen, vad den innehåller och vilka konsekvenser den får för företag. 
 

Rapporten finns som pdf och kan laddas ner här
 

IKEM ger rådgivning om hur personuppgifter kan hanteras i arbetslivet men har tyvärr ingen möjlighet att åta sig att granska ett företags interna arbete i stort inför att Dataskyddsförordningen träder i kraft. 
 
IKEM arbetar för närvarande med att ta fram ytterligare information om Dataskyddsförordningen och dess påverkan på hantering av personuppgifter i arbetslivet.

Kontakt

LisaWastelius

Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
Tel direkt: +46 10 455 38 84
Tel mobil: +46 70 342 67 73
lisa-wastelius.jpg
Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 23 nov Göteborg

23 nov 2017
Göteborg

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm