Tillbaka

Design och automation ska effektivisera processindustrin

11 januari 2016
Svensk processindustri står inför stora utmaningar för att kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft. Nu startar projektet Inproasit, Integrerad process, automation, styr och process-IT design, som ska ta ett bredare grepp kring hur designarbetet för dessa områden kan integreras för att spara resurser.

– Det finns ett behov av den här typen av projekt. Vi står inför stora utmaningar för framtiden där omställningen mot en fossilfri industri och bättre resurseffektivitet ställer ökade krav på den tekniska utformningen av industrierna, säger Anders Björk, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
 
– Vi behöver stärka konkurrenskraften för svensk processindustri i alla dessa olika branscher. I framtiden kommer design, utnyttjande av informationsflöden som ”big data” och automation vara avgörande, säger Bo Olsson, chef för innovationsfrågor på IKEM.
 
Projektet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Bakom projektet står processindustrier och automationsföretag samt branschorganisationer, innovationskluster, universitet och institut som arbetar med processindustriella frågor.
 
– Vi är ett ingenjörsföretag som hjälper processindustrin i olika delar när man bygger om, bygger nytt eller optimerar befintliga processer. Vi tycker det är viktig att vi kraftsamlar inom området och lär av varandra därför är vi med i projektet, säger Peter Lingman på Optimation.
 
– Vi behöver vidareutveckla vårt kunnande när det gäller alla aspekter av design av våra anläggningar vid om- och nybyggnation, säger Oleg Pajalić, chef för processinnovation vid Perstorp och adjungerad professor vid Chalmers.
 
Inom projektet ska man bland annat genomföra en workshop för processindustrin, dess leverantörer och andra aktörer. Resultatet från workshopen kommer att presenteras i en kort skrift med titeln Goda råd för integrerad design inom processindustri.
 
Workshopen arrangeras den 4 februari i Göteborg och är öppen för anmälan.
 
Anmälan till workshopen sänds in till Anders Björk, IVL. Här är en direktlänkAnge "INPROASIT:  Anmälan Workshop" i ämnesraden.
 
Vid frågor kontakta: 
Anders Björk, IVL
E-post: anders.bjork@ivl.se
Telefon: 010-788 65 72 
 
Bo Olsson, IKEM
E-post: bo.olsson@ikem.se 
Telefon: 010-455 38 73 
 
Oleg Pajalić, Perstorp AB
E-post: oleg.pajalic@perstorp.com
Telefon: 0435-788 069
 
Inproasit projektpartners är: IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Process Development, Chalmers tekniska högskola, Perstorp AB, Kemiklustret i Västsverige, IKEM, Lunds Tekniska Högskola, Cactus Utilities, Open Systems Engineering, Optimation, Midroc Electro, FS Dynamics Sweden AB samt ÅF Industri.  
 

Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
  • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
     
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall