Tillbaka

DO granskar rutiner och riktlinjer mot trakasserier

22 november 2017
Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn av cirka 40 företag och organisationer inom media, kultur och juridik. Bakgrunden är den senaste tidens #metoo-upprop.

Sedan tidigare har DO fått i uppdrag att genomföra tillsyn under hösten för att säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Nu kommer även företag inom media, kultur och juridik att granskas. Tillsynen kommer troligen att börja redan i veckan. DO kommer att begära in arbetsgivarnas rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. DO kommer också att kontrollera om arbetsgivarna har kunskap om hur de ska agera vid kännedom om att en medarbetare upplever sig utsatt för sexuella trakasserier.
 
I nuläget berörs inte arbetsgivare inom industrin av tillsynen. Det kan dock vara bra att se över att man som arbetsgivare uppfyller kraven på rutiner och riktlinjer för det förebyggande arbetet att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt att man har beredskap för att kunna hantera en uppkommen situation.
 
Kontakta IKEM:s arbetsgivarjour för stöd och rådgivning på telefon 08 - 455 38 80 eller jouren@ikem.se.
 

Diskrimineringsombudsmannens webbplats DO granskar rutiner och riktlinjer mot trakasserier
 

Diskrimineringsombudsmannens webbplats DO utvidgar tillsyn av rutiner och riktlinjer mot trakasserier
 

Sveriges Radio TV 4 kommer ingå i tillsynen

Tillbaka Utredningen om en mer modern föräldraförsäkring föreslår att föräldrapenningdagarna koncentreras till de första åren i barnets liv. Det är bra. Mindre bra är att kraftigt begränsa föräldrarnas möjligheter att överlåta föräldrapenningen. Läs mer
För en företagare är flexibiliteten i föräldraförsäkringen särskilt betydelsefull, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert inom Svenskt Näringsliv.
 

Läs artikeln Stelbent föräldraförsäkring försvårar livspussel

 
 
 

Våra aktiviteter

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog

Avtalskurs Tjänstemän

13 feb 2018
Stockholm

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

07-08-mar 2018
Malmö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg