Tillbaka

DO granskar rutiner och riktlinjer mot trakasserier

22 november 2017
Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn av cirka 40 företag och organisationer inom media, kultur och juridik. Bakgrunden är den senaste tidens #metoo-upprop.

Sedan tidigare har DO fått i uppdrag att genomföra tillsyn under hösten för att säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Nu kommer även företag inom media, kultur och juridik att granskas. Tillsynen kommer troligen att börja redan i veckan. DO kommer att begära in arbetsgivarnas rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. DO kommer också att kontrollera om arbetsgivarna har kunskap om hur de ska agera vid kännedom om att en medarbetare upplever sig utsatt för sexuella trakasserier.
 
I nuläget berörs inte arbetsgivare inom industrin av tillsynen. Det kan dock vara bra att se över att man som arbetsgivare uppfyller kraven på rutiner och riktlinjer för det förebyggande arbetet att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt att man har beredskap för att kunna hantera en uppkommen situation.
 
Kontakta IKEM:s arbetsgivarjour för stöd och rådgivning på telefon 08 - 455 38 80 eller jouren@ikem.se.
 

Diskrimineringsombudsmannens webbplats DO granskar rutiner och riktlinjer mot trakasserier
 

Diskrimineringsombudsmannens webbplats DO utvidgar tillsyn av rutiner och riktlinjer mot trakasserier
 

Sveriges Radio TV 4 kommer ingå i tillsynen

Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm