Tillbaka

DO granskar rutiner och riktlinjer mot trakasserier

22 november 2017
Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn av cirka 40 företag och organisationer inom media, kultur och juridik. Bakgrunden är den senaste tidens #metoo-upprop.

Sedan tidigare har DO fått i uppdrag att genomföra tillsyn under hösten för att säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Nu kommer även företag inom media, kultur och juridik att granskas. Tillsynen kommer troligen att börja redan i veckan. DO kommer att begära in arbetsgivarnas rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. DO kommer också att kontrollera om arbetsgivarna har kunskap om hur de ska agera vid kännedom om att en medarbetare upplever sig utsatt för sexuella trakasserier.
 
I nuläget berörs inte arbetsgivare inom industrin av tillsynen. Det kan dock vara bra att se över att man som arbetsgivare uppfyller kraven på rutiner och riktlinjer för det förebyggande arbetet att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt att man har beredskap för att kunna hantera en uppkommen situation.
 
Kontakta IKEM:s arbetsgivarjour för stöd och rådgivning på telefon 08 - 455 38 80 eller jouren@ikem.se.
 

Diskrimineringsombudsmannens webbplats DO granskar rutiner och riktlinjer mot trakasserier
 

Diskrimineringsombudsmannens webbplats DO utvidgar tillsyn av rutiner och riktlinjer mot trakasserier
 

Sveriges Radio TV 4 kommer ingå i tillsynen

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg