Tillbaka

DO-kampanj för att motverka diskriminering

9 januari 2018
Denna vecka startar diskrimineringsombudsmannen, DO, sin informationskampanj som syftar till att öka arbetsgivarnas kännedom om aktiva åtgärder enligt bestämmelserna i diskrimineringslagen. Lagen började gälla den 1 januari 2017.

Arbetsgivare har sedan ett år tillbaka ett större ansvar för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter.
 
Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder och pågå kontinuerligt i fyra steg: 
undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera. Arbetsgivare ska dessutom ha rutiner och riktlinjer 
för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 
 
DO kommer bland annat att skicka ut en informationsfolder till arbetsgivare om de nya bestämmelserna. 
 

Läs mer på www.do.se

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg