Tillbaka

Etylenglykol i kylarvätskor – har det hänt något?

17 augusti 2018
Hösten 2017 initierade Giftinformationscentralen, GIC, och Kemikalieinspektionen, KemI, ett arbete som syftar till att minska antalet oavsiktliga förgiftningar med etylenglykol. Branschen, däribland IKEM, bjöds in till diskussion och om ett par veckor är det dags för ett uppföljande möte. Inför mötet vill vi gärna veta om företagen vidtagit några åtgärder med anledning av överenskommelsen från 2004, vilken aktualiserades i början av året.

IKEM tog under hösten 2017 kontakt med flera medlemsföretag och skrev även i vårt nyhetsbrev om problemet med ett ökat antal etylenglykolförgiftningar bland allmänheten.  Vi bad om input från tillverkande/distribuerande företag om hur produkterna säljs, förpackningsvolymer, bittermedel, märkning med mera.
 
Vid mötet som GIC och KemI bjöd in till i oktober 2017 enades alla parter om att påminna företagen om den överenskommelse som slöts 2004 som bland annat innebär att företagen ska tillsätta bittermedel och förse förpackningarna med barnsäker förslutning. Detta gäller endast produkter för konsumentbruk. I januari i år gick vi ut med information till alla IKEM:s medlemsföretag inom både bransch- och arbetsgivarföreningarna. Information om överenskommelsen hittar du på IKEM:s webbplats under fliken Vi arbetar med/Kemikaliefrågor.
 

Vi arbetar med: Kemikaliefrågor


- Om antalet förgiftningsfall är fortsatt högt kan myndigheterna komma att föreslå kompletterande åtgärder, säger Märit Hammarström, ansvarig för kemisk arbetsmiljö på IKEM. 

Nu skulle vi på IKEM vilja veta om påminnelsen gällande 2004 års överenskommelse om en branschrekommendation har föranlett några åtgärder hos er i medlemsföretagen.
 

Har några åtgärder redan vidtagits?
Är åtgärder möjligen planerade men ännu inte genomförda och hur ser i sådana fall tidplanen ut?

- Vi är givetvis medvetna om att förändringar i produktionen inte görs över en natt och att det kan ta tid att exempelvis prova ut lämpligt bittermedel. Vi kommer inte lämna ut företagens identitet i diskussionen med myndigheterna. Sannolikt förs resonemanget på en mer allmän nivå. IKEM tar tacksamt emot all typ av feedback, även information om att ni redan idag uppfyller kraven i överenskommelsen.

För mer information, kontakta Märit Hammarström. Du hittar Märits kontaktuppgifter längst ned.
 
Relaterad information: 
Etylenglykol i kylarvätskor ge IKEM input.  Artikel publicerad augusti 2017

Kontakt

MäritHammarström

Ansvarig kemisk arbetsmiljö
Head occupational health & safety, chemicals
Tel direkt: +46 10 455 38 57
Tel mobil: +46 70 569 81 61
marit-hammarstrom.jpg
Tillbaka I höst den 23 oktober erbjuder IKEM ”Kemikalielagstiftningen i Sverige – översiktskurs”. Vi gav samma kurs i april och det var då flera medlemmar som hörde av sig och undrade om den skulle komma igen och nu får du chansen! Kursen hålls i Stockholm.
Läs mer
Kursen ges i Stockholm och omfånget är precis som tidigare heldag.
 
Kursen vänder sig till dig som inte behöver detaljkunskaper, men som har behov av att få en allmän förståelse. Du kanske arbetar med försäljning eller marknadsföring? Är du nyanställd och ska precis börja jobba med kemikaliefrågor då är denna kurs utmärkt? Eller är du chef och behöver få en uppfattning om vilka regler företaget har att förhålla sig till och vad dina anställda har att hantera? För dig är också denna kurs ett mycket bra stöd.
 
"Kemikalielagstiftningen i Sverige" tar upp ett brett spektrum av områden. Här är några exempel: brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö. Men vi tar också upp lite mer perifera områden som läkemedel, livsmedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket annat. Materialet är omfattande men vi lägger in korta övningar där man själv får reflektera kring en eller flera frågor.
 
Braschmedlemmar får en rejäl rabatt.  Utnyttja den! Tipsa gärna en kollega som också har nytta av denna kurs.

Pris medlem IKEM:s branschförening: 3.500 kr
Pris medlem IKEM:s arbetsgivarförening: 4.500 kr
Pris icke medlem 5.500 kr
Datum: Tisdag 23 oktober
Svenskt Näringslivs Hus, Storgatan 19, Stockholm
Klockan 9.00-16.30
Anmälan är bindande. Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.
 

Läs mer om Kemikalielagstiftningen i Sverige

 

 

Anmäl dig direkt här

Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare. Många arbetsgivare kan uppleva tidspress och att det är svårt att hinna sätta sig in i nya arbetsrättsliga regler. Oro för att göra fel som leder till tvister och skadestånd och kanske rent av rättsprocesser kanske också är som mörka moln. Men glöm inte att du alltid kan kontakta oss på IKEM så snart du är det minsta osäker. Du behöver inte ha koll på allt nytt, det viktiga är att ha en grundläggande förståelse för arbetsrätten.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm