Forsknings- och innovationskommittén. Foto Bengt Säll
Tillbaka

Forsknings- och innovationskommittén är på gång

14 maj 2018
IKEM:s arbete med forskning och innovation går framåt. Det första arbetsgruppsmötet hölls i april då vi diskuterade strategier och mål som siktar mot 2028. Gruppen består av nio medlemsföretag och deras forskningschefer. Roligt att notera är att Åsa Håkansson från Preem ingick i IKEM:s första och enda industriforskningsskola som startade 1999 då hon var doktorand.

Gruppen kommer under 2018 landa i en mer utvecklad forsknings- och innovationsstrategi. Vi kommer att rapportera om arbetet på webbplatsen och i IKEM:s nya nyhetsbrev som vänder sig till forsknings- och innovationsledare hos IKEM medlemmar.
 

Forsknings- och innovationskommittén består av:

Borealis Christer Svanberg
GE Healthcare Maria  Liminga
SEKAB Ylwa Alwarsdotter
Nynas Marika Rangstedt
BIM Kemi John Sandström
Akzo Nobel Specialty Chemicals Magnus Nyden
BASF Lars O Gustavsson
Preem Åsa Håkansson
Perstorp Helene Derand
 
Vill du veta mer om Forsknings- och innovationskommittén? Kontakta Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.

 

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg