Forsknings- och innovationskommittén. Foto Bengt Säll
Tillbaka

Forsknings- och innovationskommittén är på gång

14 maj 2018
IKEM:s arbete med forskning och innovation går framåt. Det första arbetsgruppsmötet hölls i april då vi diskuterade strategier och mål som siktar mot 2028. Gruppen består av nio medlemsföretag och deras forskningschefer. Roligt att notera är att Åsa Håkansson från Preem ingick i IKEM:s första och enda industriforskningsskola som startade 1999 då hon var doktorand.

Gruppen kommer under 2018 landa i en mer utvecklad forsknings- och innovationsstrategi. Vi kommer att rapportera om arbetet på webbplatsen och i IKEM:s nya nyhetsbrev som vänder sig till forsknings- och innovationsledare hos IKEM medlemmar.
 

Forsknings- och innovationskommittén består av:

Borealis Christer Svanberg
GE Healthcare Maria  Liminga
SEKAB Ylwa Alwarsdotter
Nynas Marika Rangstedt
BIM Kemi John Sandström
Akzo Nobel Specialty Chemicals Magnus Nyden
BASF Lars O Gustavsson
Preem Åsa Håkansson
Perstorp Helene Derand
 
Vill du veta mer om Forsknings- och innovationskommittén? Kontakta Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.

 

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tillbaka BASF, som är ett av IKEM:s medlemsföretag, tillverkar för första gången produkter med kemiskt återvunnen plastLäs mer
 
  • Bryter ny mark inom cirkulär ekonomi, med plastavfall som källa för råmaterial
  •  BASF främjar återvinning av plastavfall
  • Pilotprodukter tillverkade och certifierade med partners i värdekedjan


Plast är ett material med många goda egenskaper, så som att förlänga hållbarheten på våra livsmedel och därmed minska matspill, ingå som lättviktsmaterial i fordon för att minska bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid, eller i form av effektivt isolermaterial i byggnader för optimal uppvärmning. Men vi står idag inför stora utmaningar när det gäller plast i naturen och hantering av plastavfall generellt.

BASF bryter nu ny mark inom återvinning av plastavfall med projektet ChemCycling. Kemisk återvinning erbjuder en innovativ metod för att återanvända plastavfall som i dagsläget inte återvinns, som exempelvis blandad eller oren plast. I olika delar av världen skickas detta avfall ofta till deponier eller går till förbränning med energiåtervinning.

Läs hela pressmeddelandet
 
Att förvandla avfall till en resurs senast 2020 är ett av huvudmålen i EU:s plan för ett resurseffektivt Europa. Den 5 juli 2020 börjar det reviderade avfallspaketet att gälla, vilket innebär att EU:s medlemsstater senast detta datum ska se till att de ändringar som behöver göras i nationell lagstiftning har genomförts. Vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall kommer däremot att tillämpas senare. Läs mer

Våra aktiviteter

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

29 jan 2019
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

30-31-jan 2019
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2019
Växjö

Träffpunkt IKEM Jönköping

07 mar 2019
Jönköping

Träffpunkt IKEM Örebro

13 mar 2019
Örebro

Träffpunkt IKEM Norrköping

14 mar 2019
Norrköping

Träffpunkt IKEM Malmö

19 mar 2019
Malmö