Forsknings- och innovationskommittén. Foto Bengt Säll
Tillbaka

Forsknings- och innovationskommittén är på gång

14 maj 2018
IKEM:s arbete med forskning och innovation går framåt. Det första arbetsgruppsmötet hölls i april då vi diskuterade strategier och mål som siktar mot 2028. Gruppen består av nio medlemsföretag och deras forskningschefer. Roligt att notera är att Åsa Håkansson från Preem ingick i IKEM:s första och enda industriforskningsskola som startade 1999 då hon var doktorand.

Gruppen kommer under 2018 landa i en mer utvecklad forsknings- och innovationsstrategi. Vi kommer att rapportera om arbetet på webbplatsen och i IKEM:s nya nyhetsbrev som vänder sig till forsknings- och innovationsledare hos IKEM medlemmar.
 

Forsknings- och innovationskommittén består av:

Borealis Christer Svanberg
GE Healthcare Maria  Liminga
SEKAB Ylwa Alwarsdotter
Nynas Marika Rangstedt
BIM Kemi John Sandström
Akzo Nobel Specialty Chemicals Magnus Nyden
BASF Lars O Gustavsson
Preem Åsa Håkansson
Perstorp Helene Derand
 
Vill du veta mer om Forsknings- och innovationskommittén? Kontakta Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.

 

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Tillbaka Centerpartiet presenterade den 16 maj, ett förslag om att förbjuda vissa engångsprodukter i plast för att minska nedskräpningen. IKEM anser att förslaget är kontraproduktivt och endast tom plakatpolitik. Läs mer

Med anledning av Centerpartiets utspel har IKEM blivit kontaktade av TV4. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM har intervjuats av TV4 med anledning av Centerpartiets utspel om att förbjuda engångsartiklar i plast. 

Vår förbundsdirektör har kommenterat förslaget på följande sätt:

- Om C vill motverka nedskräpning borde man föreslå åtgärder som förbättrar avfallshanteringen, höja straffen för nedskräpning och/eller förbjuda engångsartiklar av samtliga material. En pappersmugg är lika skräpig som en plastmugg, säger Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM.
 
Orsakerna till nedskräpning är både en kombination av dålig avfallshantering och felaktigt beteende. Centerpartiets förslag riskerar att öka avfallsvolymerna och resursförbrukningen.
 
- Det är viktigt att politiken bidrar till ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och då kan man inte acceptera nedskräpning oavsett vilket material det handlar om, säger Magnus Huss. Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller att återvinna all plast och att tillverka plast från förnyelsebara råvaror.
 

 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga