Bild: Copyright Klättermusen
Tillbaka

Första förnybara biomassbalanserade polyamiden introducerad i friluftskläder

12 april 2018
Det svenska företaget Klättermusen är först med att lansera friluftskläder där man nyttjat en biomassbalanserad polyamid för tygerna. Den fossila råvaran ersätts med förnyelsebar i det allra första steget av tillverknings-processen och allokerar denna sedan till respektive produkt. Metoden är utvecklad av kemiföretaget BASF, som är ett av IKEM:s medlemsföretag. BASF driver användningen av förnyelsebara råvaror, sparar fossila råvaror och minskar utsläppen av växthusgaser.

Cirkulär ekonomi och användningen av hållbar biomassa står högt upp på agendan för att öka resurseffektivitet och minska miljö- och klimatpåverkan. Allt fler konsumenter blir medvetna om hur kläder produceras och även producenter efterfrågar hållbara materiallösningar. Klättermusen är ett svenskt företag som tillverkar friluftskläder. 

Gonz Ferrero, vd på Klättermusen berättar hur man länge legat i framkant inom branschen och gått sin egen väg för att hitta hållbara produkter med innovativ design:

- Hållbarhet har varit starkt prioriterat hos oss sedan start och vår filosofi idag är den samma som då; strävan efter att hitta nya hållbara och långlivade material med låg påverkan på miljön.

Lars Gustafsson, Senior Sustainability Manager på BASF i Norden/Baltikum, är entusiastisk över att Klättermusen använder BASF:s polyamid Ultramid® för att ta ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete:

- Polyamider är vanligtvis baserade på fossila råvaror och har flera användningsområden som till exempelvis kläder, skor och väskor. Med BASF:s biomassbalans-metod erbjuder vi Klättermusen en polyamid som sparar fossila råvaror och som har ett minskat koldioxidavtryck med mer än 35% samtidigt som den behåller sina högpresterande egenskaper.

Källa: Pressmeddelande 2018 04 12 "Första biomassbalanserade polyamiden introducerad i friluftskläder"

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet
 

BASF
Catrin Wingqvist Hood
Communications Manager Sweden
Telefon: 031-63 98 24
 
Klättermusen
Malin Nilsson
Communications Manager
Telefon: 0647-618 605

Till höger i bild: Åsa Håkansson från IKEM:s medlemsföretag Preem. Fotograf: Johan Olsson
Till höger i bild: Åsa Håkansson från IKEM:s medlemsföretag Preem. Fotograf: Johan Olsson
Tillbaka Inom en snar framtid kan vi fylla tanken med grönt biodrivmedel från svenska skogar. Forskningsprojektet BioLi2.0 har lyckats med konststycket att förädla lignin från skogsindustrins restströmmar till drivmedel. En innovation som kan minska vårt beroende av fossila bränslen och göra underverk för klimatet. Projektet drivs inom innovationsprogrammet BioInnovation i vilken IKEM ingår.Läs mer
Utsläpp från privattrafik och transporter är i dag en av världens största klimatbovar. I Sverige står transportsektorn för cirka 30 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. För att nå det nationella målet om att minska fordonsparkens koldioxidutsläpp med 70 procent till år 2030 behövs en ännu större satsning för att bli kvitt beroendet av fossil råolja som bränsle.
 
Det pågående forskningsprojektet BioLi2.0 som drivs inom innovationsprogrammet BioInnovation har visat att det går att göra drivmedel av skogsråvara.
 
- Att få in skogsråvaror in i en kemisk fabrik eller ett raffinaderi är i praktiken rätt komplicerat. I detta projekt utvecklas nya smarta metoder för att göra förnybara råvaror som lignin användbart för att framtidens bränslen och kemikalier. Det är lysande och ökar på sikt mängden förnybara bränslen, säger Nils Hannerz forsknings- och innovationschef på IKEM. Vi är glada för detta framgångsprojekt och önskar att det är början på en lång rad projekt.
 
 

Läs hela artikeln på BioInnovations webbplats: Viktigt genombrott för fossilfritt bränsle

 

Om BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det gör vi genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.
 

Fakta om lignin

Lignin är den näst vanligaste beståndsdelen efter cellulosa i växter och fungerar som ett skelett. Den används mest i massa- och pappersbruk för att göra el och värme. Forskare har nu lyckats framställa biobränsle av lignin och ser även möjligheter att utnyttja ligninet till exempelvis kemi och läkemedelsindustrin.
 
I forskningsprojektet ska företag, forskningsinstitut och akademi under 2,5 år samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter. Projektbudgeten är på 36 miljoner kronor. Projektledare är Katarina Ohlsson.
Gör kemikarriär av ditt intresse! Låt kemikarriar.se inspirera dig. Genom filmer med personer i olika yrkesroller tillsammans med enkla fakta ger Kemikarriär, en lättillgänglig och tydlig bild av olika kemiyrken. I samband med IKEM:s kampanj i samarbete med flera av våra medlemsföretag lanserar vi nu även webbplatsen kemikarriar.se. Vi tar gärna emot förslag på personer som gärna berättar om sin kemikarriär så att vi kan inspirera till att fler söker sig till kemiindustrin.Läs mer

Våra aktiviteter

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Årsmöte och seminarium

15 maj 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm