Bild: Copyright Klättermusen
Tillbaka

Första förnybara biomassbalanserade polyamiden introducerad i friluftskläder

12 april 2018
Det svenska företaget Klättermusen är först med att lansera friluftskläder där man nyttjat en biomassbalanserad polyamid för tygerna. Den fossila råvaran ersätts med förnyelsebar i det allra första steget av tillverknings-processen och allokerar denna sedan till respektive produkt. Metoden är utvecklad av kemiföretaget BASF, som är ett av IKEM:s medlemsföretag. BASF driver användningen av förnyelsebara råvaror, sparar fossila råvaror och minskar utsläppen av växthusgaser.

Cirkulär ekonomi och användningen av hållbar biomassa står högt upp på agendan för att öka resurseffektivitet och minska miljö- och klimatpåverkan. Allt fler konsumenter blir medvetna om hur kläder produceras och även producenter efterfrågar hållbara materiallösningar. Klättermusen är ett svenskt företag som tillverkar friluftskläder. 

Gonz Ferrero, vd på Klättermusen berättar hur man länge legat i framkant inom branschen och gått sin egen väg för att hitta hållbara produkter med innovativ design:

- Hållbarhet har varit starkt prioriterat hos oss sedan start och vår filosofi idag är den samma som då; strävan efter att hitta nya hållbara och långlivade material med låg påverkan på miljön.

Lars Gustafsson, Senior Sustainability Manager på BASF i Norden/Baltikum, är entusiastisk över att Klättermusen använder BASF:s polyamid Ultramid® för att ta ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete:

- Polyamider är vanligtvis baserade på fossila råvaror och har flera användningsområden som till exempelvis kläder, skor och väskor. Med BASF:s biomassbalans-metod erbjuder vi Klättermusen en polyamid som sparar fossila råvaror och som har ett minskat koldioxidavtryck med mer än 35% samtidigt som den behåller sina högpresterande egenskaper.

Källa: Pressmeddelande 2018 04 12 "Första biomassbalanserade polyamiden introducerad i friluftskläder"

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet
 

BASF
Catrin Wingqvist Hood
Communications Manager Sweden
Telefon: 031-63 98 24
 
Klättermusen
Malin Nilsson
Communications Manager
Telefon: 0647-618 605

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg