Från vänster Lars Josefsson, Elin Hermansson, Henrik Sundström, Lars Tysklind, Mattias Jonsson, Nils Hannerz.
Tillbaka

Från skräp till resurs - hur kan vi återvinna plast?

30 oktober 2017
Hur kan all plast återvinnas i en cirkulär ekonomi? Är lösning ett svenskt plastreturraffinaderi? Det var frågor som diskuterades under ett lunchseminarium i riksdagen mellan riksdagsledamöter och representanter från näringsliv och universitet. Seminariet arrangerades av riksdagsledamöterna Mattias Jonsson (S) och Lars Tysklind (L) för att diskutera Sveriges plaståtervinning.

Under seminariet gav Chalmers Tekniska högskola en inblick i hur viktig plast är för att minimera mängden avfall idag samt hur andra länder har hanterat plastfrågan. Electrolux bidrog med branschperspektivet om fördelarna samt utmaningarna de ser i sitt returprogram för plast. Kemiföretagen i Stenungsund talade om kemibranschens perspektiv och hur ett plastreturraffinaderi i Sverige kan medverka till att skapa en cirkulär plastekonomi.

Lars Josefsson, professor of the practice i hållbar utveckling på Chalmers, inledde med att berätta om att plasten är ett otroligt viktigt material för samhället. Lars Josefsson poängterade att om all plast ersattes med andra material så skulle mängden avfall fyrdubblas och koldioxidutsläppen öka med 60 procent. Det skulle vara förödande för miljön, varför fokus behöver ligga på att få till en plaståtervinning som gör att plasten blir en del av den cirkulära ekonomin. Idag materialåtervinns 30 procent av all plast, vilket innebär att resterande 70 procent - motsvarande 200.000 ton plast - går till energiåtervinning.

Lars Josefsson menade att det långsiktiga målet borde vara att all plast ska återvinnas. Dagens mekaniska återvinning är resurseffektiv, men all plast kan inte tas tillvara med den metoden. Det beror på att det är svårt att separera olika plastsorter och att det kan finnas tillsatser i plasten som man inte längre vill ha. När plasten återvunnits ett antal gånger försämras även kvaliteten, materialet får sämre egenskaper. Även speciallagar som hindrar användning av återvunnen plast i nya förpackningar för livsmedel spelar roll.

Alternativet till mekanisk återvinning är kemisk återvinning, en metod som innebär att plasten bryts ned till sina minsta beståndsdelar och sedan byggs upp på nytt.  Kvaliteten blir lika bra som för helt ny plast. Med ett plastreturraffinaderi kan plasten bli en del i ett slutet kretslopp. Kanada och Nederländerna har satsat på att utveckla anläggningar som gör ny kemiråvara av avfall. Lars Josefsson avlutade med att fråga om Sverige också vill ha en hållbar utveckling? Detta ledde till en diskussion om vad som skiljer Nederländerna från Sverige. Nederländerna har andra lagar och regler och större tillgång till plastavfall som gör det möjligt att återvinna plasten.

Henrik Sundström, miljö- och hållbarhetschef på Electrolux, berättade om hur Electrolux arbetar med att minska sitt koldioxidutsläpp utifrån ett helhetsgrepp som sträcker sig alltifrån produkter och leverantörskedjor till kemikalier och material. En utmaning för Electrolux är när deras produkter ska återvinnas och de är 15 till 20 år gamla, vilket innebär att plasten ibland inte uppfyller nuvarande regler i kemikalielagstiftningen. Kemikalielagstiftningen förändrar regleringarna kontinuerligt utefter ny kunskap. Electrolux använder därför i stället återvunnen plast från livsmedelsförpackningar som bara är cirka två månader gamla när de ska återvinnas. Henrik Sundström menade att det alltid innebär en risk för företag att använda återvunnen plast eftersom en liten förorening kan påverka utseendet eller lukten i den färdiga produkten, vilket i sin tur kan leda till reklamationer. Däremot finns stora vinster med att återvinna plast utifrån både kostnads- och miljöperspektiv, varför Electrolux har valt att satsa på plaståtervinningsutveckling. Henrik Sundström underströk dock att en förutsättning för att driva utvecklingen är att få tillgång till stora kvantiteter så att man kan arbeta med att identifiera rena källor för återvinning.

Elin Hermansson, projektledare för Hållbar Kemi 2030, Kemiföretagen i Stenungsund, talade om synergieffekter för Sveriges största kemikluster, som ligger i Stenungsund. Enligt Elin Hermansson är de olika företagen mycket beroende av varandra eftersom ett företags biprodukt är ett annat företags råvara. Kemiföretagen i Stenungsund har en vision för Hållbar Kemi 2030 som innebär att Stenungsund år 2030 ska vara navet för tillverkning av produkter baserat på förnybara och återvunna råvaror. Ett plastreturraffinaderi är helt i linje med visionen för Hållbar Kemi 2030 och skulle kunna bli ett flaggskepp för Sverige. För att få ett plastreturraffinaderi till Sverige behövs en acceptans för återvunnen råvara och flera åtgärder. Exempel som nämndes var standarder och lagstiftning, tillgång till plastavfall, producentansvar och investeringar genom forskningsstöd och flaggskeppssatsningar.

– Sverige behöver skapa ett policylabb där politiker, myndigheter och näringsliv går samman för att gemensamt diskutera och driva frågan om att all plast i Sverige ska återvinnas, menar Elin Hermansson.

Seminariet avslutades med en diskussion om olikheterna i avfallshanteringen i Europa och faktumet att Sverige internationellt sett är väldigt duktiga på återvinning. I Sverige flyter det varje år i land plastprodukter som slängts i andra länder. Därför behövs det bland annat ett deponiförbud i Europa.

IKEM vill att Sverige ska inse möjligheten att all plast kan återvinnas. På 1900-talet byggde vi dagens energiåtervinning. Det var den bästa lösningen då. Nu behöver samhället ta ett kliv fram och återvinna råvarorna i avfall. 2000-talets lösningar bör vara att återvinna alla material som går.

– Riktigt roligt med ett samtal om plaståtervinningen som inger hopp om möjligheterna att Sverige kan bli ett föregångsland, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.
 

Lunchseminariet ingår i en serie som Mattias Jonsson (S) och Lars Tysklind (L) arrangerar i riksdagen. Deltagande under seminariet var Lars Josefsson, professor of the practice, Hållbar utveckling, Chalmers tekniska högskola, Henrik Sundström, miljö- och hållbarhetschef, Electrolux och Elin Hermansson, projektledare Hållbar Kemi 2030, Kemiföretagen i Stenungsund.

Nästa seminarium kommer att hållas den 6 december och har elektrifiering som tema.  

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tobias Jansson och Oscar Forsman, elever på Umeå Arkitekthögskola är vinnare av
Tobias Jansson och Oscar Forsman, elever på Umeå Arkitekthögskola är vinnare av "Nya ögon på plast i arkitekturen"
Tillbaka Tobias Jansson och Oscar Forsman, elever på Umeå Arkitekthögskola är vinnare av "Nya ögon på plast i arkitekturen", tävlingen för arkitekturstudenter som IKEM arrangerar tillsammans med Nordbygg. Det vinnande bidraget Paviljong kommer att uppföras på Stockholmsmässans entrétorg och fungera som café och mötesplats under Nordbygg, 10-13 april. Läs mer
"Nya ögon på plast i arkitekturen" genomförs med stöd av Sveriges Arkitekter och studenternas uppgift var att utforma ett café helt byggt i plast. Totalt inkom 18 tävlingsbidrag från Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Umeå Arkitekthögskola och Chalmers.
 
Under hösten 2017 genomförde IKEM och flera plastföretag även inspirationsföreläsningar för studenterna som förberedelse för tävlingen. Det vinnande bidraget är utformat av Oscar Forsman och Tobias Jansson som nu får se sin idé bli verklighet på Nordbygg.
 

I sin motivering skriver juryn bland annat:

”Enkelheten i förslaget är också det som åstadkommer dess pampiga resultat. Alla funktioner är snyggt integrerade och helheten övertygar som tillfällig paviljong. Med avstamp i den klassiska ordningen skapas en innergård med pelare som konsekvent förhåller sig till den strikt geometriska grundidén. […] Stabilitet och låg vikt gör det enkelt att föreställa sig hur caféet levereras i ett platt paket: en storslagen pelarsal som lika snabbt kan byggas upp som plockas ner igen.” 
 
- Det var väldigt roligt och spännande att få se och ta del av studenternas förslag, att bygga i plast ger ju verkligen utrymme för kreativitet, säger Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, som sitter i juryn för tävlingen.
 

Schysst plattform

Oscar och Tobias är båda mycket positiva till tävlingen och menar att de själva lärt sig en hel del nytt om plast efter att ha deltagit.
 
– Tävlingen känns som en schysst plattform för studenter att närma sig olika material på, likaså att viga en paviljong helt åt ett material, menar Oscar Forsman.
 
– Plast har egna unika egenskaper och vi tror därför att det är ett material som alltid kommer att finnas som en del i arkitekturen, säger Tobias Jansson.
 
Det vinnande förslaget belönas med 20.000 kronor och med att caféet uppförs på Nordbygg 2018. I vinsten ingår även studieresa till några av IKEM:s medlemsföretag.
 

Läs mer på  Arkitekt.se och ta del av det fullständiga juryutlåtandet


Vill du vara med när det är dags för prisutdelning? 

Här hittar du programmet och anmälan till minglet:
Torsdag 12 april, 16.00- ca 18.30

Ett samtal om plastens roll i arkitekturen mellan Andreas Martin-Löf, arkitekt SAR/MSA, Andreas Martin Löf Arkitekter, Johannes Karlström, arkitekt SIR/MSA, Note Design Studio och Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM

16.30-17.00 Prisutdelning
 
17.00-18.00 Mingel i caféet. 

Anmäl dig till minglet här

 

Våra aktiviteter

Träffpunkt IKEM Göteborg

05 mar 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2018
Växjö

Branschträff Malmö

13 mar 2018
Malmö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Stockholm

14 mar 2018
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

15 mar 2018
Malmö