Från vänster Marie Söderqvist, Carl Eckerdal, chefekonom IKEM och Annika Wallenskog, chefekonom SKL.
Tillbaka

Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017 och framtiden för Industriavtalet

3 juli 2017
Ratio, vd Nils Karlsson, inleder seminariet med att understryka att Industriavtalet är som en viktig byggsten för att en bro, eller ett hus, ska kunna stå stabilt. Ekonomer från IKEM och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar likaså att Industriavtalet skapat stabilitet för ekonomin och samtidigt gett reallöneökningar.

Ett instick görs av chefredaktör för tidningen Arbetet, Yonna Waltersson samt Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på SvD, som  båda är överens om att fack och arbetsgivare behöver bli mer pedagogiska för att beskriva vad som sker i de stora kollektivavtalsföehandlingarna. Det krävs ett annat språk för att bättre förklara för den breda allmänheten vad som sker och hur lönebildningen fungerar. Idag är lönebilden svårförståelig för de som inte är initierade. 
 
Seminariet avslutas med en panel bestående av förhandlingschefer från facken inom industrin samt arbetsgivarorganisationerna. Panelen såväl som Ratio och ekonomer konstaterar att Industriavtalet håller och fortsätter levererar. Det finns inget annat bättre alternativ än Industriavtalet för lönebildningen. Däremot framkommer vissa antydningar om att Industriavtalet kan behöva slipas och underhållas för framtiden för att fortsatt hålla och fungera. 
 

Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog