Från vänster Marie Söderqvist, Carl Eckerdal, chefekonom IKEM och Annika Wallenskog, chefekonom SKL.
Tillbaka

Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017 och framtiden för Industriavtalet

3 juli 2017
Ratio, vd Nils Karlsson, inleder seminariet med att understryka att Industriavtalet är som en viktig byggsten för att en bro, eller ett hus, ska kunna stå stabilt. Ekonomer från IKEM och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar likaså att Industriavtalet skapat stabilitet för ekonomin och samtidigt gett reallöneökningar.

Ett instick görs av chefredaktör för tidningen Arbetet, Yonna Waltersson samt Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på SvD, som  båda är överens om att fack och arbetsgivare behöver bli mer pedagogiska för att beskriva vad som sker i de stora kollektivavtalsföehandlingarna. Det krävs ett annat språk för att bättre förklara för den breda allmänheten vad som sker och hur lönebildningen fungerar. Idag är lönebilden svårförståelig för de som inte är initierade. 
 
Seminariet avslutas med en panel bestående av förhandlingschefer från facken inom industrin samt arbetsgivarorganisationerna. Panelen såväl som Ratio och ekonomer konstaterar att Industriavtalet håller och fortsätter levererar. Det finns inget annat bättre alternativ än Industriavtalet för lönebildningen. Däremot framkommer vissa antydningar om att Industriavtalet kan behöva slipas och underhållas för framtiden för att fortsatt hålla och fungera. 
 

Tillbaka Regeringen flaggar för vikten av cybersäkerhet. Vi måste skydda våra viktiga IT-system för intrång och påverkan. Medlemsföretag är välkomna att kontakta Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM, om ni vill samverka kring denna fråga.Läs mer

Nu rustas för ökade insatser på miljöer, infrastruktur och kompetens för att skydda industrins hemligheter. IKEM uppmanar sina medlemsföretag att ta frågan på stort allvar. Gemensamma projekt håller på att startas för att göra en kraftsamling.

Om ert företag är intresserade och har behov få ni gärna kontakta Nils Hannerz på IKEM för att meddela ert intresse av att samarbeta kring frågan.

Vinnaren i Nya ögon på plast i arkitekturen utses i februari 2018. Priset delas ut den 12 april på mässan Nordbygg. Plast som byggmaterial ger många tillfällen att skapa. För att visa vad som går att bygga med plast bjuder IKEM in till en arkitekturtävling för studenter, som får lämna förslag till utformning av ett kafé byggt i plast på mässan Nordbygg 12 april 2018. Tävlingen heter ”Nya ögon på plast i arkitekturen” och arrangeras av Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter för att lyfta fram nytänkande som visar på plastens möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.Läs mer

Våra aktiviteter

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

CLP Praktisk klassificering av blandningar

05 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö

Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri)

11 okt 2017
Stockholm

Kurs i Krishantering

12 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Stockholm

12 okt 2017
Stockholm

IKEM:s Kemikaliedag 2017

12 okt 2017
Stockholm