Från vänster Marie Söderqvist, Carl Eckerdal, chefekonom IKEM och Annika Wallenskog, chefekonom SKL.
Tillbaka

Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017 och framtiden för Industriavtalet

3 juli 2017
Ratio, vd Nils Karlsson, inleder seminariet med att understryka att Industriavtalet är som en viktig byggsten för att en bro, eller ett hus, ska kunna stå stabilt. Ekonomer från IKEM och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar likaså att Industriavtalet skapat stabilitet för ekonomin och samtidigt gett reallöneökningar.

Ett instick görs av chefredaktör för tidningen Arbetet, Yonna Waltersson samt Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på SvD, som  båda är överens om att fack och arbetsgivare behöver bli mer pedagogiska för att beskriva vad som sker i de stora kollektivavtalsföehandlingarna. Det krävs ett annat språk för att bättre förklara för den breda allmänheten vad som sker och hur lönebildningen fungerar. Idag är lönebilden svårförståelig för de som inte är initierade. 
 
Seminariet avslutas med en panel bestående av förhandlingschefer från facken inom industrin samt arbetsgivarorganisationerna. Panelen såväl som Ratio och ekonomer konstaterar att Industriavtalet håller och fortsätter levererar. Det finns inget annat bättre alternativ än Industriavtalet för lönebildningen. Däremot framkommer vissa antydningar om att Industriavtalet kan behöva slipas och underhållas för framtiden för att fortsatt hålla och fungera. 
 

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg