Tillbaka

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Svar på frågor

10 april 2018
Den gemensamma utlysningen mellan Sverige och Finland om utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter öppnade den 20 mars. Utlysningsformen är unik för BioInnovation och Business Finland och har väckt en del frågor. Vi bad Anders Holmgren, utlysningsansvarig på Vinnova, att räta ut några frågetecken. IKEM har publicerat en artikel med information om utlysning på webbplatsen.

Kan medel sökas för projekt med enbart svenska aktörer? 

- Ja. Med den här utlysningen erbjuder vi en möjlighet till svensk-finska samarbetsprojekt, som ansöker till båda finansiärerna för nationell finansiering, men det går lika bra att lämna in en ansökan med ett svenskt konsortium som då ansöker om finansiering från Vinnova enligt de nationella finansieringsreglerna. Projektkonsortiet måste bestå av minst tre parter, varav minst två är företag.

Bedöms projekt som enbart söker svenska projektmedel i konkurrens mot svensk-finska samarbetsprojekt?

- Ja, det är en gemensam utlysning med gemensam bedömning.

Vad är en nyckelteknologi?

- Nya produkter och material kräver nya processer. Vi vill med denna utlysning stötta utvecklingen av möjliggörande processteg. Dessa processteg förväntas låsa upp nya möjligheter för användning av råvara och energi, tillverkning av nya material och kemikalier och tillverkning av material och kemikalier med överlägsna egenskaper, samt nya sätt att nyttiggöra existerande eller nya biobaserade strömmar.

Var kan man vända sig med fler frågor?

- Många frågor besvaras när man läser hela utlysningstexten som finns på Vinnovas webbplats. Det går också bra att kontakta mig, anders.holmgren@vinnova.se 08-473 32 13  eller BioInnovations programchef Anna Wiberg, anna.wiberg@bioinnovation.se  08-762 79 95.

Relaterad information:

Artikeln - BioInnovation: Gemensam utlysning Sverige-Finland

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Till höger i bild: Åsa Håkansson från IKEM:s medlemsföretag Preem. Fotograf: Johan Olsson
Till höger i bild: Åsa Håkansson från IKEM:s medlemsföretag Preem. Fotograf: Johan Olsson
Tillbaka Inom en snar framtid kan vi fylla tanken med grönt biodrivmedel från svenska skogar. Forskningsprojektet BioLi2.0 har lyckats med konststycket att förädla lignin från skogsindustrins restströmmar till drivmedel. En innovation som kan minska vårt beroende av fossila bränslen och göra underverk för klimatet. Projektet drivs inom innovationsprogrammet BioInnovation i vilken IKEM ingår.Läs mer
Utsläpp från privattrafik och transporter är i dag en av världens största klimatbovar. I Sverige står transportsektorn för cirka 30 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. För att nå det nationella målet om att minska fordonsparkens koldioxidutsläpp med 70 procent till år 2030 behövs en ännu större satsning för att bli kvitt beroendet av fossil råolja som bränsle.
 
Det pågående forskningsprojektet BioLi2.0 som drivs inom innovationsprogrammet BioInnovation har visat att det går att göra drivmedel av skogsråvara.
 
- Att få in skogsråvaror in i en kemisk fabrik eller ett raffinaderi är i praktiken rätt komplicerat. I detta projekt utvecklas nya smarta metoder för att göra förnybara råvaror som lignin användbart för att framtidens bränslen och kemikalier. Det är lysande och ökar på sikt mängden förnybara bränslen, säger Nils Hannerz forsknings- och innovationschef på IKEM. Vi är glada för detta framgångsprojekt och önskar att det är början på en lång rad projekt.
 
 

Läs hela artikeln på BioInnovations webbplats: Viktigt genombrott för fossilfritt bränsle

 

Om BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det gör vi genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.
 

Fakta om lignin

Lignin är den näst vanligaste beståndsdelen efter cellulosa i växter och fungerar som ett skelett. Den används mest i massa- och pappersbruk för att göra el och värme. Forskare har nu lyckats framställa biobränsle av lignin och ser även möjligheter att utnyttja ligninet till exempelvis kemi och läkemedelsindustrin.
 
I forskningsprojektet ska företag, forskningsinstitut och akademi under 2,5 år samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter. Projektbudgeten är på 36 miljoner kronor. Projektledare är Katarina Ohlsson.
Gör kemikarriär av ditt intresse! Låt kemikarriar.se inspirera dig. Genom filmer med personer i olika yrkesroller tillsammans med enkla fakta ger Kemikarriär, en lättillgänglig och tydlig bild av olika kemiyrken. I samband med IKEM:s kampanj i samarbete med flera av våra medlemsföretag lanserar vi nu även webbplatsen kemikarriar.se. Vi tar gärna emot förslag på personer som gärna berättar om sin kemikarriär så att vi kan inspirera till att fler söker sig till kemiindustrin.Läs mer

Våra aktiviteter

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Årsmöte och seminarium

15 maj 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm