Tillbaka

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Svar på frågor

10 april 2018
Den gemensamma utlysningen mellan Sverige och Finland om utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter öppnade den 20 mars. Utlysningsformen är unik för BioInnovation och Business Finland och har väckt en del frågor. Vi bad Anders Holmgren, utlysningsansvarig på Vinnova, att räta ut några frågetecken. IKEM har publicerat en artikel med information om utlysning på webbplatsen.

Kan medel sökas för projekt med enbart svenska aktörer? 

- Ja. Med den här utlysningen erbjuder vi en möjlighet till svensk-finska samarbetsprojekt, som ansöker till båda finansiärerna för nationell finansiering, men det går lika bra att lämna in en ansökan med ett svenskt konsortium som då ansöker om finansiering från Vinnova enligt de nationella finansieringsreglerna. Projektkonsortiet måste bestå av minst tre parter, varav minst två är företag.

Bedöms projekt som enbart söker svenska projektmedel i konkurrens mot svensk-finska samarbetsprojekt?

- Ja, det är en gemensam utlysning med gemensam bedömning.

Vad är en nyckelteknologi?

- Nya produkter och material kräver nya processer. Vi vill med denna utlysning stötta utvecklingen av möjliggörande processteg. Dessa processteg förväntas låsa upp nya möjligheter för användning av råvara och energi, tillverkning av nya material och kemikalier och tillverkning av material och kemikalier med överlägsna egenskaper, samt nya sätt att nyttiggöra existerande eller nya biobaserade strömmar.

Var kan man vända sig med fler frågor?

- Många frågor besvaras när man läser hela utlysningstexten som finns på Vinnovas webbplats. Det går också bra att kontakta mig, anders.holmgren@vinnova.se 08-473 32 13  eller BioInnovations programchef Anna Wiberg, anna.wiberg@bioinnovation.se  08-762 79 95.

Relaterad information:

Artikeln - BioInnovation: Gemensam utlysning Sverige-Finland

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg