Tillbaka

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Svar på frågor

10 april 2018
Den gemensamma utlysningen mellan Sverige och Finland om utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter öppnade den 20 mars. Utlysningsformen är unik för BioInnovation och Business Finland och har väckt en del frågor. Vi bad Anders Holmgren, utlysningsansvarig på Vinnova, att räta ut några frågetecken. IKEM har publicerat en artikel med information om utlysning på webbplatsen.

Kan medel sökas för projekt med enbart svenska aktörer? 

- Ja. Med den här utlysningen erbjuder vi en möjlighet till svensk-finska samarbetsprojekt, som ansöker till båda finansiärerna för nationell finansiering, men det går lika bra att lämna in en ansökan med ett svenskt konsortium som då ansöker om finansiering från Vinnova enligt de nationella finansieringsreglerna. Projektkonsortiet måste bestå av minst tre parter, varav minst två är företag.

Bedöms projekt som enbart söker svenska projektmedel i konkurrens mot svensk-finska samarbetsprojekt?

- Ja, det är en gemensam utlysning med gemensam bedömning.

Vad är en nyckelteknologi?

- Nya produkter och material kräver nya processer. Vi vill med denna utlysning stötta utvecklingen av möjliggörande processteg. Dessa processteg förväntas låsa upp nya möjligheter för användning av råvara och energi, tillverkning av nya material och kemikalier och tillverkning av material och kemikalier med överlägsna egenskaper, samt nya sätt att nyttiggöra existerande eller nya biobaserade strömmar.

Var kan man vända sig med fler frågor?

- Många frågor besvaras när man läser hela utlysningstexten som finns på Vinnovas webbplats. Det går också bra att kontakta mig, anders.holmgren@vinnova.se 08-473 32 13  eller BioInnovations programchef Anna Wiberg, anna.wiberg@bioinnovation.se  08-762 79 95.

Relaterad information:

Artikeln - BioInnovation: Gemensam utlysning Sverige-Finland

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tillbaka På Kemins Dag genomför 110.000 barn och ungdomar Sveriges största kemiexperiment. Eleverna får tillverka små ”maskar” av kalciumalginat och undersöka vad som händer med dem i citronsyra- respektive och bikarbonatlösning. Målet är att deltagarna ska få upp ögonen för hur roligt och viktigt det är med kemi.

– Det råder stor kompetensbrist på våra kemiföretag. 4 av 10 företag har svårt att hitta kompetent personal, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. Läs mer
På Kemins Dag den 19-20 oktober kommer 110 000 barn och ungdomar från omkring 1 000 skolor genomföra Sveriges största kemiexperiment. Dagen ska väcka intresse för kemi, och samtidigt skapa nyfikenhet på svensk kemiindustri där behovet av nya medarbetare är stort de närmaste tio åren.
 
– När vi pratar med företagen om vad som är deras stora utmaningar så kommer alltid kompetensbristen upp, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. 
 
Kemiindustrin (raffinaderi, plast, gummi, kemi och läkemedel) står idag för en femtedel av svensk varuexport. Samtidigt upplever många företag att det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Nu ökar antal sysselsatta för tredje kvartalet i följd. Det gör kompetensbristen ännu mer akut.
 
– Vi är jätteglada att våra medlemsföretag tycker att det är så viktigt med Kemins Dag och att de vill bidra med material så att materialpaketen kan skickas kostnadsfritt till lärarna. I år var intresset rekordstort, alla paket var beställda inom två veckor, säger Ulla Nyman.
 
Så här berättar företagen om varför de vill bidra med material till Kemins Dag-paketen.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier, samt livsmedelsingredienser. För att vi som säljare ska kunna ge kunderna riktigt bra råd behöver vi kemikunskaper, säger Lars Alriksson, Business Development Manager Brenntag Nordic.
 
Brenntag Nordic har sin bas i Malmö. Företaget har bidragit med natriumalginat, antocyaner och kalciumklorid till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier. Vi är duktiga på teknisk support, men för att vi ska kunna fortsätta vara det och ge våra kunder riktigt bra råd behöver vi kunna rekrytera personer med kemikunskaper även framöver, säger Ann-Christin Ericsson, Nordic EHS-Q Director på Univar. 
 
Univar har sitt huvudkontor i Malmö och ett av sina försäljningskontor i Göteborg. Företaget har bidragit med citronsyra och natriumbikarbonat till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vår affärsidé är att skapa förpackningar som gör livet enklare, och då behövs medarbetare som är kunniga inom både processteknik och materialutveckling, säger Jan Andersson, försäljningschef Emballator Mellerud Plast.
 
Emballator Mellerud Plast har bidragit med förpackningar till experimentlådan. 
 

Läs IKEM:s pressmeddelande här 

 

Våra aktiviteter

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

23 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, fortsättningskurs 1 dag

01 nov 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

12 nov 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

13 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga