Tillbaka

Globalt åtagande ska förhindra nedskräpning

1 november 2018
Ellen MacArthur Foundation lanserade den 29 oktober ett globalt åtagande för att förhindra nedskräpning av plast vid källan. Åtagandet leds av Ellen MacArthur Foundation i samarbete med FN Miljö och är undertecknat av många av världens största förpackningsproducenter, varumärken, återförsäljare och återvinningsföretag samt regeringar och icke-statliga organisationer.

Syftet med förpliktelsen är att skapa ett nytt läge för plastförpackningar. Målen ses över var artonde månad och blir alltmer ambitiösa under de närmaste åren. Företag som undertecknar åtagandet kommer att publicera årliga data om deras arbete för att hjälpa till att driva framsteg och säkerställa transparens.

Målen inkluderar:

 • Eliminera problematiska eller onödiga plastförpackningar och gå från engångsbruk till återanvändningsbara förpackningar.

 • Innovation för att säkerställa 100 procent av plastförpackningarna enkelt och säkert kan återanvändas, återvinnas eller komposteras år 2025.
 • Se till tillverkad plast cirkuleras genom att avsevärt öka mängden plast som återanvänds eller återvinns för tillverkning av nya förpackningar eller produkter.
 
IKEM tycker att initiativet är bra.  Vi arbetar i denna fråga genom våra Europeiska organisationer.  EuPC (www.plasticsconverters.eu) organisationen för tillverkare av plastprodukter skriver i ett pressmeddelande att de välkomnar intentionerna i åtagandet och bekräftar att det är nödvändigt att åtgärda problemet med marin nedskräpning. Samtidigt pekar man på vikten av att även länderna i de regioner där nedskräpningen är som störst ökar sitt engagemang.
 
Den Europeiska plastindustrin kommer att fortsätta utvecklingen för att övervinna tekniska hinder för ökad användning av återvunnen plastråvara i så många tillämpningar som möjligt. Ökad insamling och sortering av plastavfall är viktiga steg även i Europa. 
 

Du kan läsa åtagandet i sin helhet på webbplatsen för Ellen Mac Arthur Foundation 
 

Pressmeddelandet från EuPC

 
 

Kontakt

PontusAlm

Ansvarig plastbearbetningsfrågor
Head plastic conversion
Tel direkt: +46 10 455 38 51
Tel mobil: +46 70 231 44 61
pontus-alm.jpg
Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

 • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
 • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
 • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
 • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
 • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
 • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
   
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall