Tillbaka

IKEM i Almedalen: Jakten på plasten – kasta inte ut badankan med badvattnet

6 juli 2018
Plast är ett fantastiskt material men hamnar ibland på fel ställe. Vad tänker politiker, miljörörelse och IKEM om det? Det diskuterades vid många olika seminarier i Almedalen i år. Här är en rapport från vårt eget seminarium den 4 juli

Seminariet inleddes med att Matta Wiese, expert på havsförvaltning, berättade om WWFs tankar om plast. WWF är oroliga för plast som hamnar fel kan hota viktiga ekosystem, därför behöver havet bli fritt på plastavfall. De driver idag kampanjer om det. Hanteringen av plast behöver bli mycket bättre och avfallsmängderna borde minskas. Plasten behöver komma in ett cirkulärt flöde.

- Jag skulle önska att plasten blir dyrare för vi behöver ha mer respekt för de resurser planeten har, tyckte Matta Wiese.

Magnus Huss, IKEM, höll med om att plasten inte ska vara i Havet.

- Det är självmål när plasten hamnar i havet, nedskräpningen av plast måste minska. 

Därefter redogjorde Magnus Huss för de åtgärder branschen för att sluta loopen av plast.

- I framtiden ska vi sluta loopen, materialåtervinningen måste blir 100 procent.  Jag tror det kommer gå fort för det börjar hända mycket just nu.

Viktigaste åtgärden för att nå dit enligt Magnus Huss är att utveckla avfallshanteringen och att Sverige vågar bli föregångare i att bygga plastreturraff där gammal plast blir ny plast.

- I ett plastreturraff kan en gammal pulka bli ny medicinteknisk plast. Det är inte en ersättning för mekanisk återvinning, men plastreturraffen behöver byggas upp för resten av plasten.

Därefter följde ett panelsamtal där Linnea Engström, Europaparlamentariker, MP,  och Eskil Erlandsson, riksdagsledamot, C, deltog.

- Jag blir både peppad och provocerad av branschen. Vi får inte förminska det här problemet med plast. Vi måste radikalt minska förbrukningen av engångsartiklar i plast, inledde Engström som därefter fokuserade på de förslag som ligger för att förbjuda vissa saker gjorda i plast. Hon tycker vi behöver se över hur vi kan minska användningen av plast där det är onödigt.

Eskil Erlandson tipsade om en modell han arbetat med inom området djurförsök: Replace, Reduce, Refine.

- En bransch kan nå långt om man vänder på alla stenar enligt denna modell.

Moderator Mikael Möller, IKEM, avslutade med den spännande frågan vad som skulle vara den första åtgärden inom området plast som  Engström och Erlandsson skulle ta tag i om de får en ministerpost efter valet.

– Jag skulle initiera samarbete med konsumentnära företag för att fasa ut engångsbestick, sade Linnea Engström,MP.

- Jag skulle fokusera på att få fart på återvinningssystemet, sade Eskil Erlandsson, C.

Med de orden var seminariet över och både deltagare och besökare vittnade om att det blivit ett bra samtal där det hettade till ibland.

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Carl Eckerdal chefekonom på IKEM. Under årets första kvartal rådde stiltje i tillväxten inom kemiindustrin och det fanns anledning att tro att konjunkturtoppen var passerad. Kvartal två överraskade positivt och nu förutspår kemiföretagen en fortsatt god försäljningstillväxt under andra halvan av 2018, det visar en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. Ökade försäljningsvolymer till Kina och Norge kan vara en viktig delförklaring.Läs mer
Tillbaka Alna ger kostnadsfria seminarier i Stockholm 9 oktober och i Sundsvall 26 oktober. Psykisk ohälsa har de senaste åren uppmärksammats mycket ur olika perspektiv och påverkar i allra högsta grad arbetsplatsen. Alna ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger, spel, med mera i arbetslivet.Läs mer
Alnas erfarenhet är att det allt oftare finns kopplingar till psykisk ohälsa vid skadligt bruk och det är inte ovanligt att de medarbetare vi möter har en komplex problematik.  På seminariet presenteras den senaste kunskapen om kopplingen mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk och hur det kan påverka arbetplatsen.
 

Innehåll

  • Vad är psykisk ohälsa - Alna reder ut begreppen
  • Hur vanlig är förekomsten av kombinationen psykisk ohälsa och skadligt bruk.
  • Vad bör man uppmärksamma på arbetsplatsen?
  • Vad bör arbetsgivare tänka på när det gäller rehabilitering?
  • Hur kan det se ut i praktiken?


Föreläsare

Moa Minischetti, leg psykolog och klinisk chef på Alna Sverige
Erfarenhet av beroendevård och psykiatri där hon mött denna typ av kombinationsproblematik. Stor erfarenhet av rehabilitering samt utredning och kartläggning av problematik inom arbetslivet.
 
Magnus Nyqvist, hälsopedagog och områdeschef Alna Sverige
Lång erfarenhet av stöd till chefer i individärenden, chefsutbildning, policyarbete samt att förebygga skadligt bruk i arbetslivet.

Pris

Evenemanget är kostnadsfritt men vi debiterar 500 kr om du anmäler dig och inte kommer. Bjud gärna med en  kollega från din eller någon annan arbetsplats.Antalet platser är begränsat, så anmäl dig redan idag! 
 
Stockholm
Den 9 oktober 2018 kl 09.00-12.00. Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Anmälan till Stockholm
 

Sundsvall
Den 26 oktober 2018 kl 09.00-12.00. Elite Hotell Knaust, Storgatan 13, Sundsvall

Anmälan till Sundvall

 

Här kan du läsa mer om Alna www.alna.se

 

Fakta

Alna drivs utan privata vinstintressen. Ägare och huvudmän är Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.
 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm