Tillbaka

IKEM i Almedalen: Jakten på plasten – kasta inte ut badankan med badvattnet

6 juli 2018
Plast är ett fantastiskt material men hamnar ibland på fel ställe. Vad tänker politiker, miljörörelse och IKEM om det? Det diskuterades vid många olika seminarier i Almedalen i år. Här är en rapport från vårt eget seminarium den 4 juli

Seminariet inleddes med att Matta Wiese, expert på havsförvaltning, berättade om WWFs tankar om plast. WWF är oroliga för plast som hamnar fel kan hota viktiga ekosystem, därför behöver havet bli fritt på plastavfall. De driver idag kampanjer om det. Hanteringen av plast behöver bli mycket bättre och avfallsmängderna borde minskas. Plasten behöver komma in ett cirkulärt flöde.

- Jag skulle önska att plasten blir dyrare för vi behöver ha mer respekt för de resurser planeten har, tyckte Matta Wiese.

Magnus Huss, IKEM, höll med om att plasten inte ska vara i Havet.

- Det är självmål när plasten hamnar i havet, nedskräpningen av plast måste minska. 

Därefter redogjorde Magnus Huss för de åtgärder branschen för att sluta loopen av plast.

- I framtiden ska vi sluta loopen, materialåtervinningen måste blir 100 procent.  Jag tror det kommer gå fort för det börjar hända mycket just nu.

Viktigaste åtgärden för att nå dit enligt Magnus Huss är att utveckla avfallshanteringen och att Sverige vågar bli föregångare i att bygga plastreturraff där gammal plast blir ny plast.

- I ett plastreturraff kan en gammal pulka bli ny medicinteknisk plast. Det är inte en ersättning för mekanisk återvinning, men plastreturraffen behöver byggas upp för resten av plasten.

Därefter följde ett panelsamtal där Linnea Engström, Europaparlamentariker, MP,  och Eskil Erlandsson, riksdagsledamot, C, deltog.

- Jag blir både peppad och provocerad av branschen. Vi får inte förminska det här problemet med plast. Vi måste radikalt minska förbrukningen av engångsartiklar i plast, inledde Engström som därefter fokuserade på de förslag som ligger för att förbjuda vissa saker gjorda i plast. Hon tycker vi behöver se över hur vi kan minska användningen av plast där det är onödigt.

Eskil Erlandson tipsade om en modell han arbetat med inom området djurförsök: Replace, Reduce, Refine.

- En bransch kan nå långt om man vänder på alla stenar enligt denna modell.

Moderator Mikael Möller, IKEM, avslutade med den spännande frågan vad som skulle vara den första åtgärden inom området plast som  Engström och Erlandsson skulle ta tag i om de får en ministerpost efter valet.

– Jag skulle initiera samarbete med konsumentnära företag för att fasa ut engångsbestick, sade Linnea Engström,MP.

- Jag skulle fokusera på att få fart på återvinningssystemet, sade Eskil Erlandsson, C.

Med de orden var seminariet över och både deltagare och besökare vittnade om att det blivit ett bra samtal där det hettade till ibland.

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
  • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
     
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall