Tillbaka

IKEM i Almedalen: Jakten på plasten – kasta inte ut badankan med badvattnet

6 juli 2018
Plast är ett fantastiskt material men hamnar ibland på fel ställe. Vad tänker politiker, miljörörelse och IKEM om det? Det diskuterades vid många olika seminarier i Almedalen i år. Här är en rapport från vårt eget seminarium den 4 juli

Seminariet inleddes med att Matta Wiese, expert på havsförvaltning, berättade om WWFs tankar om plast. WWF är oroliga för plast som hamnar fel kan hota viktiga ekosystem, därför behöver havet bli fritt på plastavfall. De driver idag kampanjer om det. Hanteringen av plast behöver bli mycket bättre och avfallsmängderna borde minskas. Plasten behöver komma in ett cirkulärt flöde.

- Jag skulle önska att plasten blir dyrare för vi behöver ha mer respekt för de resurser planeten har, tyckte Matta Wiese.

Magnus Huss, IKEM, höll med om att plasten inte ska vara i Havet.

- Det är självmål när plasten hamnar i havet, nedskräpningen av plast måste minska. 

Därefter redogjorde Magnus Huss för de åtgärder branschen för att sluta loopen av plast.

- I framtiden ska vi sluta loopen, materialåtervinningen måste blir 100 procent.  Jag tror det kommer gå fort för det börjar hända mycket just nu.

Viktigaste åtgärden för att nå dit enligt Magnus Huss är att utveckla avfallshanteringen och att Sverige vågar bli föregångare i att bygga plastreturraff där gammal plast blir ny plast.

- I ett plastreturraff kan en gammal pulka bli ny medicinteknisk plast. Det är inte en ersättning för mekanisk återvinning, men plastreturraffen behöver byggas upp för resten av plasten.

Därefter följde ett panelsamtal där Linnea Engström, Europaparlamentariker, MP,  och Eskil Erlandsson, riksdagsledamot, C, deltog.

- Jag blir både peppad och provocerad av branschen. Vi får inte förminska det här problemet med plast. Vi måste radikalt minska förbrukningen av engångsartiklar i plast, inledde Engström som därefter fokuserade på de förslag som ligger för att förbjuda vissa saker gjorda i plast. Hon tycker vi behöver se över hur vi kan minska användningen av plast där det är onödigt.

Eskil Erlandson tipsade om en modell han arbetat med inom området djurförsök: Replace, Reduce, Refine.

- En bransch kan nå långt om man vänder på alla stenar enligt denna modell.

Moderator Mikael Möller, IKEM, avslutade med den spännande frågan vad som skulle vara den första åtgärden inom området plast som  Engström och Erlandsson skulle ta tag i om de får en ministerpost efter valet.

– Jag skulle initiera samarbete med konsumentnära företag för att fasa ut engångsbestick, sade Linnea Engström,MP.

- Jag skulle fokusera på att få fart på återvinningssystemet, sade Eskil Erlandsson, C.

Med de orden var seminariet över och både deltagare och besökare vittnade om att det blivit ett bra samtal där det hettade till ibland.

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Tillbaka IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Sveriges radio är tillsammans med fyra andra av Sveriges stora mediehus en av initiativtagarna till webbplatsen faktiskt.se där man systematiskt granskar och faktakollar nyheter som har fått stor spridning och som har stor bärighet på samhällsdebatten.

Vi tror att en gemensam plattform som faktiskt.se kan få större genomslag om man är fler som står bakom den säger Olle Zachrisson. Traditionella medier har vaknat och förstått att det som står i sociala medier får stort genomslag. Falska påståenden sprids väldigt snabbt, och även om man går ut och korrigerar felaktigheterna i efterhand kan det vara svårt för dem att få genomslag.

Elisabeth Rytter är nutritionsexpert hos Livsmedelsföretagen och korrigerar under parollen ”Rytter rättar” vanliga felaktigheter om kost och nutrition som sprids av ”självutnämnda experter” på nätet. Mat väcker mycket känslor och är personligt. Det gör det extra svårt att bemöta de här påståendena.

- Det vanligaste felet som människor gör är att man tar resultaten från en studie och extrapolerar det till dagens sanning, säger Elisabeth Rytter.

IKEM:s industrier består av internationella bolag som satsar kraftigt på forskning och investeringar. Det innebär stora möjligheter till ökade investeringar i Sverige. Kravet är att tillgång till personal med rätt utbildning finns. Idag råder en utbredd matchningsproblematik i Sverige. De flesta högskoleutbildade får jobb, men inte i nivå med sin utbildning. Högskolan genererar för få individer med den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar och allt för många individer får inte valuta för sin utbildningsinvestering. Detta urholkar Sverige som kunskapsnation och investeringsland.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg