IKEM tackar ja till IF Metalls inbjudan om samtal kring #metoo
Tillbaka

IKEM tackar ja till IF Metalls inbjudan om samtal kring #metoo

23 november 2017
#Metoo måste bli en väckarklocka för industrin, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson. IF Metall har nyligen gjort en undersökning som visar att 59 procent av de unga kvinnorna och 34 procent av samtliga kvinnor bland IF Metalls medlemmar uppger att de blivit utsatta för handlingar som kan beskrivas som sexuella trakasserier på sina arbetsplatser under det senaste året.

- Det är alarmerande siffror. Vi har fått en inbjudan till möte från IF Metall. Ett bra initiativ som vi självklart tackar ja till, säger Jonas Hagelqvist, vd IKEM. Vi vill gärna diskutera med IF Metall hur vi tillsammans kan hitta sätt att hjälpa företagen inom industrin att intensifiera arbetet med dessa frågor.
 
- Det är viktigt att vi alla inom industrin tar debatten på allvar, även vi på IKEM, både i rådgivningen gentemot våra medlemmar och när det gäller vårt eget arbetsklimat här på IKEM, säger Jonas Hagelqvist, vd IKEM.
 
I artikeln "Stöd i arbetet mot kränkande särbehandling" på vår webbplats kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan få hjälp och stöd i frågan från IKEM.
 

Stöd i arbetet mot kränkande särbehandling
 

Läs mer om IF Metalls undersökning i Svensk verkstad 

Kontakt

JonasHagelqvist

Förbundsdirektör och vd
Chief executive officer
Tel direkt: +46 10 455 38 55
Tel mobil: +46 730 80 77 66
jonas-hagelqvist.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg