Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Tillbaka

IKEM välkomnar förändringar i strejkrätten

4 januari 2018
IKEM välkomnar arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons vilja att ändra konfliktreglerna i Sverige.

Arbetet med reformen går dock för långsamt.  Regeringens utredning ska vara klar 31 maj och därefter följer en lagstiftningsprocess som kan ta upp till  två år. 
 
– Framförallt är det situationen i Göteborgs Hamn som gör att arbetet med ändrade konfliktregler behöver snabbas på. Det är av största vikt för svensk industri att exporten via hamnen i Göteborg kan flyta på smärtfritt, säger Jonas Hagelqvist, vd IKEM. 
 
Hamnkonflikten i Göteborg står mellan företaget APM Terminals och Hamnarbetarförbundet. Konflikten gäller Hamnarbetarförbundet som vill teckna ett eget kollektivavtal med APM Terminals trots att företaget redan ett kollektivavtal med Transportarbetarförbundet. 
 
Under hamnkonflikten har Hamnarbetarförbundet strejkat och lagt ett flertal blockader mot APM Terminals. Företaget har som motåtgärder svarat med lockouter. Medlingsinstitutet har inte heller lyckats med att lösa konflikten.
 
 

SVT Nyheter Väst: Ylva Johansson: Inskränkning av strejkrätten behövs för att lösa hamnkonflikten i Göteborg 

Kontakt

JonasHagelqvist

Förbundsdirektör och vd
Chief executive officer
Tel direkt: +46 10 455 38 55
Tel mobil: +46 730 80 77 66
jonas-hagelqvist.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg