Tillbaka

Industrins behov av arbetsmiljökompetens måste säkerställas

5 december 2017
IKEM:s medlemsföretag beskriver allt oftare en brist på arbetsmiljöingenjörer. De är viktiga för industrins arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. I vissa fall kan arbetsmiljöingenjörens kompetens vara en förutsättning för att leva upp till krav i arbetsmiljölagen. Den långsiktiga arbetsmiljökompetensen måste därför säkerställas. IKEM har tillsammans med Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet för att lyfta den här frågan. Vi har överlämnat ett PM som är undertecknat av cirka 30 företag, bland annat av Inovyn, Akzo Nobel och Borealis.

Behovet av arbetsmiljöingenjörer finns framför allt på områden som riskbedömningar, exponeringsbedömningar och mätningar vad gäller kemikalier, buller, vibrationer, elektromagnetiska fält, ventilation med mera. Riskbedömningar och säkerhetsfrågor vad gäller maskiner, verktyg och processer är också ett område där det råder brist på arbetsmiljökompetens. Större företag vill gärna själva anställa kompetensen medan mindre vänder sig till företagshälsan. 
 
– Stora pensionsavgångar och avsaknad av utbildning för yrkesgruppen har lett till att det i princip är omöjligt att få tag i den här kompetensen, säger Camilla Backlund som är expert i arbetsmiljöfrågor på IKEM.
 
Regeringen beslutade under året att inrätta en ny myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som ska sammanställa och tillgängliggöra arbetsmiljökunskap. Myndigheten bör även få en roll att utreda förutsättningarna och ansvara för en framtida arbetsmiljöutbildning för det behov som finns inom svensk industri. Det tycker IKEM och de andra parterna som har uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet.
 
– Våra synpunkter mottogs positivt. Arbetsmarknadsdepartementet håller med om att den nya myndigheten skulle kunna ha en roll vad gäller utbildning av den här yrkesgruppen, säger Camilla Backlund. 
 
– Nu får vi hoppas att de tar till sig detta så att vi kan säkerställa kompetensen för industrin i framtiden, tillägger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på IKEM.
 
Har du frågor kontakta IKEM: Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, eller Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning.

Kontakt

CamillaBacklund

Rådgivare arbetsmiljö
Adviser Occupational Safety & Health
Tel direkt: +46 10 455 38 88
Tel mobil: +46 70 682 72 29
CamillaBacklund.jpg

GretaHjortzberg

Ansvarig Kompetensförsörjning
Head of Competence Supply
Tel direkt: +46 10 455 38 56
Tel mobil: +46 72 519 93 52
Greta.Hjortzberg_258_v2.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg