Tillbaka

Industrins behov av arbetsmiljökompetens måste säkerställas

5 december 2017
IKEM:s medlemsföretag beskriver allt oftare en brist på arbetsmiljöingenjörer. De är viktiga för industrins arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. I vissa fall kan arbetsmiljöingenjörens kompetens vara en förutsättning för att leva upp till krav i arbetsmiljölagen. Den långsiktiga arbetsmiljökompetensen måste därför säkerställas. IKEM har tillsammans med Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet för att lyfta den här frågan. Vi har överlämnat ett PM som är undertecknat av cirka 30 företag, bland annat av Inovyn, Akzo Nobel och Borealis.

Behovet av arbetsmiljöingenjörer finns framför allt på områden som riskbedömningar, exponeringsbedömningar och mätningar vad gäller kemikalier, buller, vibrationer, elektromagnetiska fält, ventilation med mera. Riskbedömningar och säkerhetsfrågor vad gäller maskiner, verktyg och processer är också ett område där det råder brist på arbetsmiljökompetens. Större företag vill gärna själva anställa kompetensen medan mindre vänder sig till företagshälsan. 
 
– Stora pensionsavgångar och avsaknad av utbildning för yrkesgruppen har lett till att det i princip är omöjligt att få tag i den här kompetensen, säger Camilla Backlund som är expert i arbetsmiljöfrågor på IKEM.
 
Regeringen beslutade under året att inrätta en ny myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som ska sammanställa och tillgängliggöra arbetsmiljökunskap. Myndigheten bör även få en roll att utreda förutsättningarna och ansvara för en framtida arbetsmiljöutbildning för det behov som finns inom svensk industri. Det tycker IKEM och de andra parterna som har uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet.
 
– Våra synpunkter mottogs positivt. Arbetsmarknadsdepartementet håller med om att den nya myndigheten skulle kunna ha en roll vad gäller utbildning av den här yrkesgruppen, säger Camilla Backlund. 
 
– Nu får vi hoppas att de tar till sig detta så att vi kan säkerställa kompetensen för industrin i framtiden, tillägger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på IKEM.
 
Har du frågor kontakta IKEM: Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, eller Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning.

Kontakt

CamillaBacklund

Rådgivare arbetsmiljö
Adviser Occupational Safety & Health
Tel direkt: +46 10 455 38 88
Tel mobil: +46 70 682 72 29
CamillaBacklund.jpg

GretaHjortzberg

Ansvarig Kompetensförsörjning
Head of Competence Supply
Tel direkt: +46 10 455 38 56
Tel mobil: +46 72 519 93 52
Greta.Hjortzberg_258_v2.jpg
Tillbaka På Kemins Dag genomför 110.000 barn och ungdomar Sveriges största kemiexperiment. Eleverna får tillverka små ”maskar” av kalciumalginat och undersöka vad som händer med dem i citronsyra- respektive och bikarbonatlösning. Målet är att deltagarna ska få upp ögonen för hur roligt och viktigt det är med kemi.

– Det råder stor kompetensbrist på våra kemiföretag. 4 av 10 företag har svårt att hitta kompetent personal, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. Läs mer
På Kemins Dag den 19-20 oktober kommer 110 000 barn och ungdomar från omkring 1 000 skolor genomföra Sveriges största kemiexperiment. Dagen ska väcka intresse för kemi, och samtidigt skapa nyfikenhet på svensk kemiindustri där behovet av nya medarbetare är stort de närmaste tio åren.
 
– När vi pratar med företagen om vad som är deras stora utmaningar så kommer alltid kompetensbristen upp, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. 
 
Kemiindustrin (raffinaderi, plast, gummi, kemi och läkemedel) står idag för en femtedel av svensk varuexport. Samtidigt upplever många företag att det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Nu ökar antal sysselsatta för tredje kvartalet i följd. Det gör kompetensbristen ännu mer akut.
 
– Vi är jätteglada att våra medlemsföretag tycker att det är så viktigt med Kemins Dag och att de vill bidra med material så att materialpaketen kan skickas kostnadsfritt till lärarna. I år var intresset rekordstort, alla paket var beställda inom två veckor, säger Ulla Nyman.
 
Så här berättar företagen om varför de vill bidra med material till Kemins Dag-paketen.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier, samt livsmedelsingredienser. För att vi som säljare ska kunna ge kunderna riktigt bra råd behöver vi kemikunskaper, säger Lars Alriksson, Business Development Manager Brenntag Nordic.
 
Brenntag Nordic har sin bas i Malmö. Företaget har bidragit med natriumalginat, antocyaner och kalciumklorid till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier. Vi är duktiga på teknisk support, men för att vi ska kunna fortsätta vara det och ge våra kunder riktigt bra råd behöver vi kunna rekrytera personer med kemikunskaper även framöver, säger Ann-Christin Ericsson, Nordic EHS-Q Director på Univar. 
 
Univar har sitt huvudkontor i Malmö och ett av sina försäljningskontor i Göteborg. Företaget har bidragit med citronsyra och natriumbikarbonat till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vår affärsidé är att skapa förpackningar som gör livet enklare, och då behövs medarbetare som är kunniga inom både processteknik och materialutveckling, säger Jan Andersson, försäljningschef Emballator Mellerud Plast.
 
Emballator Mellerud Plast har bidragit med förpackningar till experimentlådan. 
 

Läs IKEM:s pressmeddelande här 

 

Våra aktiviteter

Värt att veta om plast

12 nov 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

13 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö