Tillbaka

Industrins behov av arbetsmiljökompetens måste säkerställas

5 december 2017
IKEM:s medlemsföretag beskriver allt oftare en brist på arbetsmiljöingenjörer. De är viktiga för industrins arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. I vissa fall kan arbetsmiljöingenjörens kompetens vara en förutsättning för att leva upp till krav i arbetsmiljölagen. Den långsiktiga arbetsmiljökompetensen måste därför säkerställas. IKEM har tillsammans med Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet för att lyfta den här frågan. Vi har överlämnat ett PM som är undertecknat av cirka 30 företag, bland annat av Inovyn, Akzo Nobel och Borealis.

Behovet av arbetsmiljöingenjörer finns framför allt på områden som riskbedömningar, exponeringsbedömningar och mätningar vad gäller kemikalier, buller, vibrationer, elektromagnetiska fält, ventilation med mera. Riskbedömningar och säkerhetsfrågor vad gäller maskiner, verktyg och processer är också ett område där det råder brist på arbetsmiljökompetens. Större företag vill gärna själva anställa kompetensen medan mindre vänder sig till företagshälsan. 
 
– Stora pensionsavgångar och avsaknad av utbildning för yrkesgruppen har lett till att det i princip är omöjligt att få tag i den här kompetensen, säger Camilla Backlund som är expert i arbetsmiljöfrågor på IKEM.
 
Regeringen beslutade under året att inrätta en ny myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som ska sammanställa och tillgängliggöra arbetsmiljökunskap. Myndigheten bör även få en roll att utreda förutsättningarna och ansvara för en framtida arbetsmiljöutbildning för det behov som finns inom svensk industri. Det tycker IKEM och de andra parterna som har uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet.
 
– Våra synpunkter mottogs positivt. Arbetsmarknadsdepartementet håller med om att den nya myndigheten skulle kunna ha en roll vad gäller utbildning av den här yrkesgruppen, säger Camilla Backlund. 
 
– Nu får vi hoppas att de tar till sig detta så att vi kan säkerställa kompetensen för industrin i framtiden, tillägger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på IKEM.
 
Har du frågor kontakta IKEM: Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, eller Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning.

Kontakt

CamillaBacklund

Rådgivare arbetsmiljö
Adviser Occupational Safety & Health
Tel direkt: +46 10 455 38 88
Tel mobil: +46 70 682 72 29
CamillaBacklund.jpg

GretaHjortzberg

Ansvarig Kompetensförsörjning
Head of Competence Supply
Tel direkt: +46 10 455 38 56
Tel mobil: +46 72 519 93 52
Greta.Hjortzberg_258_v2.jpg
Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm