Tillbaka

Industrins behov av arbetsmiljökompetens måste säkerställas

5 december 2017
IKEM:s medlemsföretag beskriver allt oftare en brist på arbetsmiljöingenjörer. De är viktiga för industrins arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. I vissa fall kan arbetsmiljöingenjörens kompetens vara en förutsättning för att leva upp till krav i arbetsmiljölagen. Den långsiktiga arbetsmiljökompetensen måste därför säkerställas. IKEM har tillsammans med Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet för att lyfta den här frågan. Vi har överlämnat ett PM som är undertecknat av cirka 30 företag, bland annat av Inovyn, Akzo Nobel och Borealis.

Behovet av arbetsmiljöingenjörer finns framför allt på områden som riskbedömningar, exponeringsbedömningar och mätningar vad gäller kemikalier, buller, vibrationer, elektromagnetiska fält, ventilation med mera. Riskbedömningar och säkerhetsfrågor vad gäller maskiner, verktyg och processer är också ett område där det råder brist på arbetsmiljökompetens. Större företag vill gärna själva anställa kompetensen medan mindre vänder sig till företagshälsan. 
 
– Stora pensionsavgångar och avsaknad av utbildning för yrkesgruppen har lett till att det i princip är omöjligt att få tag i den här kompetensen, säger Camilla Backlund som är expert i arbetsmiljöfrågor på IKEM.
 
Regeringen beslutade under året att inrätta en ny myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som ska sammanställa och tillgängliggöra arbetsmiljökunskap. Myndigheten bör även få en roll att utreda förutsättningarna och ansvara för en framtida arbetsmiljöutbildning för det behov som finns inom svensk industri. Det tycker IKEM och de andra parterna som har uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet.
 
– Våra synpunkter mottogs positivt. Arbetsmarknadsdepartementet håller med om att den nya myndigheten skulle kunna ha en roll vad gäller utbildning av den här yrkesgruppen, säger Camilla Backlund. 
 
– Nu får vi hoppas att de tar till sig detta så att vi kan säkerställa kompetensen för industrin i framtiden, tillägger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på IKEM.
 
Har du frågor kontakta IKEM: Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, eller Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning.

Kontakt

CamillaBacklund

Rådgivare arbetsmiljö
Adviser Occupational Safety & Health
Tel direkt: +46 10 455 38 88
Tel mobil: +46 70 682 72 29
CamillaBacklund.jpg

GretaHjortzberg

Ansvarig Kompetensförsörjning
Head of Competence Supply
Tel direkt: +46 10 455 38 56
Tel mobil: +46 72 519 93 52
Greta.Hjortzberg_258_v2.jpg
Tillbaka Utredningen om en mer modern föräldraförsäkring föreslår att föräldrapenningdagarna koncentreras till de första åren i barnets liv. Det är bra. Mindre bra är att kraftigt begränsa föräldrarnas möjligheter att överlåta föräldrapenningen. Läs mer
För en företagare är flexibiliteten i föräldraförsäkringen särskilt betydelsefull, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert inom Svenskt Näringsliv.
 

Läs artikeln Stelbent föräldraförsäkring försvårar livspussel

 
 
 

Våra aktiviteter

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog

Avtalskurs Tjänstemän

13 feb 2018
Stockholm

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

07-08-mar 2018
Malmö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg