Tillbaka

Inte motiverat att klassificera DINP som reproduktionstoxisk

11 september 2017
Danmark har föreslagit att mjukgöraren DINP ska klassificeras som reproduktionstoxisk. Förslaget har varit ute på offentligt samråd och branschorganisationen European Plasticisers har bidragit med omfattande kommentarer. Man anser inte att klassificeringen är motiverad baserat på en grundlig analys av tillgängliga toxikologiska data.

European Plasticisers slutsats, att det inte är motiverat med klassificeringen, bekräftas av en djupgående kvantitativ sammanvägning av olika resultat (”weight-of-evidence”) som är utförd av professor W. Dekant och professor J.W. Bridges. Den är publicerad i en känd sakkunnigt granskad tidskrift.
European Plasticisers.
 

European Plasticisers kommentarer till det offentliga samrådet är på 133 sidor kan du ladda ner här 

 
Danmark ska nu förbereda svar på de offentliga kommentarerna som sedan ska granskas av ECHA:s riskbedömningskommitté. Ett yttrande om förslaget kommer att utarbetas av den nominerade RAC-föredraganden som tar upp alla berörda aktörers bidrag. Detta utkast till yttrande kommer sedan att diskuteras av RAC-experterna vid möten som även kommer att omfatta industriobservatörer och experter. Ett slutligt ställningstagande kan ta ytterligare 9 - 12 månader enligt den fastställda beslutsprocessen. EU-kommissionen ansvarar sedan för eventuella lagstiftande åtgärder.
 

För mer information om beslutsprocessen gå in på webbplatsen för echa.europa.eu

 
 
 

Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog