Tillbaka

Inte motiverat att klassificera DINP som reproduktionstoxisk

11 september 2017
Danmark har föreslagit att mjukgöraren DINP ska klassificeras som reproduktionstoxisk. Förslaget har varit ute på offentligt samråd och branschorganisationen European Plasticisers har bidragit med omfattande kommentarer. Man anser inte att klassificeringen är motiverad baserat på en grundlig analys av tillgängliga toxikologiska data.

European Plasticisers slutsats, att det inte är motiverat med klassificeringen, bekräftas av en djupgående kvantitativ sammanvägning av olika resultat (”weight-of-evidence”) som är utförd av professor W. Dekant och professor J.W. Bridges. Den är publicerad i en känd sakkunnigt granskad tidskrift.
European Plasticisers.
 

European Plasticisers kommentarer till det offentliga samrådet är på 133 sidor kan du ladda ner här 

 
Danmark ska nu förbereda svar på de offentliga kommentarerna som sedan ska granskas av ECHA:s riskbedömningskommitté. Ett yttrande om förslaget kommer att utarbetas av den nominerade RAC-föredraganden som tar upp alla berörda aktörers bidrag. Detta utkast till yttrande kommer sedan att diskuteras av RAC-experterna vid möten som även kommer att omfatta industriobservatörer och experter. Ett slutligt ställningstagande kan ta ytterligare 9 - 12 månader enligt den fastställda beslutsprocessen. EU-kommissionen ansvarar sedan för eventuella lagstiftande åtgärder.
 

För mer information om beslutsprocessen gå in på webbplatsen för echa.europa.eu

 
 
 

Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Tillbaka Igår överlämnade fackförbunden inom LO förhandlingsframställningar till arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv. IKEM välkomnar beskedet från LO-förbunden. IKEM tillsammans med övriga arbetsgivare inom Svenskt Näringslivs förordar att sådana samtal genast påbörjas samt att de inkluderar tjänstemannafacken.Läs mer
– Det är positivt att LO-förbunden vill förhandla om att hitta avtalslösningar som underlättar för nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Integration av utlandsfödda och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden är en stor och viktig utmaning där parterna tillsammans borde kunna hitta lösningar, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.
 
 
Vinnaren i Nya ögon på plast i arkitekturen utses i februari 2018. Priset delas ut den 12 april på mässan Nordbygg. Plast som byggmaterial ger många tillfällen att skapa. För att visa vad som går att bygga med plast bjuder IKEM in till en arkitekturtävling för studenter, som får lämna förslag till utformning av ett kafé byggt i plast på mässan Nordbygg 12 april 2018. Tävlingen heter ”Nya ögon på plast i arkitekturen” och arrangeras av Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter för att lyfta fram nytänkande som visar på plastens möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.Läs mer

Våra aktiviteter

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

CLP Praktisk klassificering av blandningar

05 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö

Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri)

11 okt 2017
Stockholm

Kurs i Krishantering

12 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Stockholm

12 okt 2017
Stockholm

IKEM:s Kemikaliedag 2017

12 okt 2017
Stockholm