Kemi med drakflickan Berta på Vetenskapens Hus
Tillbaka

Kemi med drakflickan Berta på Vetenskapens Hus

1 december 2017
Drakflickan Berta är en handdocka som upptäcker kemi tillsammans med de allra yngsta barnen. Att hon är just en handdocka är något som små barn verkligen uppskattar. De kan prata direkt med Berta Drake, utan att behöva adressera någon vuxen. Och Berta förstår barnen på ett alldeles speciellt sätt.

Drakflickan Berta utvecklades genom ett samarbete mellan IKEM och Navet Science Center i Borås. Hon finns i sagornas värld genom trevligt illustrerade böcker som innehåller korta berättelser och där varje berättelse har ett kemiexperiment kopplat till sig. Dessa kemiexperiment är lätta att förstå, göra och framförallt så är de roliga. Berta finns också på många av Sveriges Science Center där hon, i form av en handdocka, tar emot skolklasser och gör kemiexperiment tillsammans med barnen. 
 
Den 28e november hade pedagoger och lärare i förskolan och F-3 möjlighet att kostnadsfritt delta i en fortbildning tillsammans med Berta och Anna Gunnarsson från Navet Science Center. Pedagogerna fick lära sig hur de själva kan använda sig av Berta och kemi i sin undervisning. Fortbildningen togs emot med stor entusiasm och nyfikenhet. IKEM arrangerade fortbildningen tillsammans med Vetenskapens Hus.
 
Att stimulera nyfikenhet och fascination för naturvetenskap och kemi redan vid ung ålder är något som vi på IKEM anser är mycket viktigt. Det är de unga som är kemiföretagens framtida medarbetare, och det är även de unga som ska ta hand om Sveriges och världens i framtiden. 
 
 

Läs mer om Berta här

 

Kontakt

LouiseFornander

Kemikalieexpert
Chemicals Expert
Tel direkt: +4610 455 38 68
Tel mobil: +46 70 338 30 42
LouiseFornander_258.jpg
Tillbaka Utredningen om en mer modern föräldraförsäkring föreslår att föräldrapenningdagarna koncentreras till de första åren i barnets liv. Det är bra. Mindre bra är att kraftigt begränsa föräldrarnas möjligheter att överlåta föräldrapenningen. Läs mer
För en företagare är flexibiliteten i föräldraförsäkringen särskilt betydelsefull, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert inom Svenskt Näringsliv.
 

Läs artikeln Stelbent föräldraförsäkring försvårar livspussel

 
 
 

Våra aktiviteter

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog

Avtalskurs Tjänstemän

13 feb 2018
Stockholm

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

07-08-mar 2018
Malmö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg