Kemi med drakflickan Berta på Vetenskapens Hus
Tillbaka

Kemi med drakflickan Berta på Vetenskapens Hus

1 december 2017
Drakflickan Berta är en handdocka som upptäcker kemi tillsammans med de allra yngsta barnen. Att hon är just en handdocka är något som små barn verkligen uppskattar. De kan prata direkt med Berta Drake, utan att behöva adressera någon vuxen. Och Berta förstår barnen på ett alldeles speciellt sätt.

Drakflickan Berta utvecklades genom ett samarbete mellan IKEM och Navet Science Center i Borås. Hon finns i sagornas värld genom trevligt illustrerade böcker som innehåller korta berättelser och där varje berättelse har ett kemiexperiment kopplat till sig. Dessa kemiexperiment är lätta att förstå, göra och framförallt så är de roliga. Berta finns också på många av Sveriges Science Center där hon, i form av en handdocka, tar emot skolklasser och gör kemiexperiment tillsammans med barnen. 
 
Den 28e november hade pedagoger och lärare i förskolan och F-3 möjlighet att kostnadsfritt delta i en fortbildning tillsammans med Berta och Anna Gunnarsson från Navet Science Center. Pedagogerna fick lära sig hur de själva kan använda sig av Berta och kemi i sin undervisning. Fortbildningen togs emot med stor entusiasm och nyfikenhet. IKEM arrangerade fortbildningen tillsammans med Vetenskapens Hus.
 
Att stimulera nyfikenhet och fascination för naturvetenskap och kemi redan vid ung ålder är något som vi på IKEM anser är mycket viktigt. Det är de unga som är kemiföretagens framtida medarbetare, och det är även de unga som ska ta hand om Sveriges och världens i framtiden. 
 
 

Läs mer om Berta här

 

Kontakt

LouiseFornander

Kemikalieexpert (föräldraledig)
Chemicals Expert
Tel direkt: +4610 455 38 68
Tel mobil: +46 70 338 30 42
LouiseFornander_258.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg