Klimatbattle i Industriområdet.
Tillbaka

Klimatbattle - Beskrivning av samhällsfrågan

6 juli 2017
Det finns en klimatpolitisk överenskommelse med ett ambitiöst mål till 2045, men hur ska vägen mot målet se ut och vilken roll har svensk industri och politik? Vilken är plan B om världen inte väljer att gå i samma takt som Sverige och det hotar svensk industris konkurrenskraft? Kan biomassan verkligen räcka till allt och alla? Det här är viktiga frågor som sällan diskuteras, klimatpolitikens elefanter i rummet. IKEM – Innovations- och kemiföretagen, Skogsindustrierna, SveMin och Jernkontoret följde upp förra årets succéartade battle med en ny laguppställning. Fyra politiker och fyra industrirepresentanter.

Det här är frågor som är kritiska för industrins konkurrenskraft och samtidigt viktiga delar av den politiska agendan idag. I battlet gäller det att vara snabbtänkt och påhittig, vilket samtliga deltagare visade stort prov på!. En särskilt lyckad del är när lagen byter roller med varandra. 
 
- Att sätta sig in i varandras perspektiv främjar den ömsesidiga förståelsen och är något vi borde göra mer säger Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM.
 

Medverkade 

Åsa Romson, Riksdagsledamot ordförande EU-nämnden, (MP)
Sofia Fölster, Riksdagsledamot, (M)
Gunnar Caperius, Politisk sakkunnig, (C)
Isak From, Riksdagsledamot, (S)
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
Karin Comstedt Webb, Hållbarhetsansvarig, Cementa
Magnus Pettersson, Höganäs
Thomas Söderqvist, Direktör, Corporate Responsibility Boliden
Lydia Capolicchio, Domare
 
 

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg