Tillbaka

Klimatminister Lövin vill satsa på industrin

28 augusti 2017
Den 26 augusti presenterade klimatminister Isabella Lövin ”Industriklivet” som innebär en långsiktig satsning för att minska de processrelaterade utsläppen inom industrin. Förslaget innebär en årlig satsning på 300 miljoner kronor 2018-2040 för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser.

Genom satsningen vill regeringen stödja forskning- och innovation, demonstrations- och fullskaliga anläggningar eftersom teknikskiften och obeprövade teknologier innebär stora kostnader, är riskfyllt och tar lång tid.

Svensk industri är redan i dagsläget mer klimateffektiv än många av konkurrenterna runt om i världen. Det är därför positivt att regeringen uppmärksammat de särskilda utmaningarna inom industrin, inte minst inom petrokemi, raffinaderier och cement, att lyckas med ytterligare stora utsläppsminskningar med bibehållen konkurrenskraft. Ett stabilt klimatvänligt elsystem, tillgång till biobränslen och bioråvaror, cirkulära flöden och transporter är också viktiga förutsättningar för att lyckas med uppgiften.

– Den presenterade satsningen är bra och det är positivt att klimatminister Lövin vill prata med företrädare för bland andra IKEM:s medlemsföretag för att se till att detta utformas på ett ändamålsenligt sätt, säger Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM.

 

Läs pressmeddelandet från regeringen här

 
 

Läs mer om bakgrunden här

Kontakt

MikaelMöller

Näringspolitisk chef
Director public affairs
Tel direkt: +46 10 455 38 66
Tel mobil: +46 70 683 81 44
mikael-moller.jpg
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Tillbaka Igår överlämnade fackförbunden inom LO förhandlingsframställningar till arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv. IKEM välkomnar beskedet från LO-förbunden. IKEM tillsammans med övriga arbetsgivare inom Svenskt Näringslivs förordar att sådana samtal genast påbörjas samt att de inkluderar tjänstemannafacken.Läs mer
– Det är positivt att LO-förbunden vill förhandla om att hitta avtalslösningar som underlättar för nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Integration av utlandsfödda och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden är en stor och viktig utmaning där parterna tillsammans borde kunna hitta lösningar, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.
 
 
Vinnaren i Nya ögon på plast i arkitekturen utses i februari 2018. Priset delas ut den 12 april på mässan Nordbygg. Plast som byggmaterial ger många tillfällen att skapa. För att visa vad som går att bygga med plast bjuder IKEM in till en arkitekturtävling för studenter, som får lämna förslag till utformning av ett kafé byggt i plast på mässan Nordbygg 12 april 2018. Tävlingen heter ”Nya ögon på plast i arkitekturen” och arrangeras av Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter för att lyfta fram nytänkande som visar på plastens möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.Läs mer

Våra aktiviteter

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

CLP Praktisk klassificering av blandningar

05 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö

Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri)

11 okt 2017
Stockholm

Kurs i Krishantering

12 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Stockholm

12 okt 2017
Stockholm

IKEM:s Kemikaliedag 2017

12 okt 2017
Stockholm