Tillbaka

Klimatminister Lövin vill satsa på industrin

28 augusti 2017
Den 26 augusti presenterade klimatminister Isabella Lövin ”Industriklivet” som innebär en långsiktig satsning för att minska de processrelaterade utsläppen inom industrin. Förslaget innebär en årlig satsning på 300 miljoner kronor 2018-2040 för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser.

Genom satsningen vill regeringen stödja forskning- och innovation, demonstrations- och fullskaliga anläggningar eftersom teknikskiften och obeprövade teknologier innebär stora kostnader, är riskfyllt och tar lång tid.

Svensk industri är redan i dagsläget mer klimateffektiv än många av konkurrenterna runt om i världen. Det är därför positivt att regeringen uppmärksammat de särskilda utmaningarna inom industrin, inte minst inom petrokemi, raffinaderier och cement, att lyckas med ytterligare stora utsläppsminskningar med bibehållen konkurrenskraft. Ett stabilt klimatvänligt elsystem, tillgång till biobränslen och bioråvaror, cirkulära flöden och transporter är också viktiga förutsättningar för att lyckas med uppgiften.

– Den presenterade satsningen är bra och det är positivt att klimatminister Lövin vill prata med företrädare för bland andra IKEM:s medlemsföretag för att se till att detta utformas på ett ändamålsenligt sätt, säger Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM.

 

Läs pressmeddelandet från regeringen här

 
 

Läs mer om bakgrunden här

Kontakt

MikaelMöller

Näringspolitisk chef
Director public affairs
Tel direkt: +46 10 455 38 66
Tel mobil: +46 70 683 81 44
mikael-moller.jpg
Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog