Tillbaka

Konflikt hos Samhall

3 oktober 2017
Ett antal LO-förbund har varslat Samhall om konflikt. De företag som anlitar Samhall som underleverantör kan komma att påverkas av dessa stridsåtgärder i olika omfattning.

Stridsåtgärder är varslade enligt följande:

12 oktober från klockan 06:00 Alla anställda i Samhall omfattas av en övertids- mertids- och nyanställningsblockad samt blockad av inhyrning. Samtidigt sätts allt arbete som omfattas av stridsåtgärden i blockad.
 
Detta innebär att medlemmar i de berörda facken kan vägra utföra arbete utöver ordinarie arbetstid. Blockaden avser att hindra de som inte är medlemmar i dessa fackförbund att utföra det arbete som omfattas av stridsåtgärderna.
 
17 oktober från klockan 06:00 Ett antal företag kommer att omfattas av total arbetsnedläggelse (strejk) och arbetet blockeras. Detta berör endast två av IKEM:s medlemsföretag. Företagen har informerats i särskild ordning.
 
Övriga företag omfattas enbart av övertids- mertids- och nyanställningsblockad samt blockad av inhyrning. I övrigt ska anställda i Samhall utföra sitt arbete som vanligt under ordinarie arbetstid.
 

Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm