Tillbaka

Konflikt hos Samhall

3 oktober 2017
Ett antal LO-förbund har varslat Samhall om konflikt. De företag som anlitar Samhall som underleverantör kan komma att påverkas av dessa stridsåtgärder i olika omfattning.

Stridsåtgärder är varslade enligt följande:

12 oktober från klockan 06:00 Alla anställda i Samhall omfattas av en övertids- mertids- och nyanställningsblockad samt blockad av inhyrning. Samtidigt sätts allt arbete som omfattas av stridsåtgärden i blockad.
 
Detta innebär att medlemmar i de berörda facken kan vägra utföra arbete utöver ordinarie arbetstid. Blockaden avser att hindra de som inte är medlemmar i dessa fackförbund att utföra det arbete som omfattas av stridsåtgärderna.
 
17 oktober från klockan 06:00 Ett antal företag kommer att omfattas av total arbetsnedläggelse (strejk) och arbetet blockeras. Detta berör endast två av IKEM:s medlemsföretag. Företagen har informerats i särskild ordning.
 
Övriga företag omfattas enbart av övertids- mertids- och nyanställningsblockad samt blockad av inhyrning. I övrigt ska anställda i Samhall utföra sitt arbete som vanligt under ordinarie arbetstid.
 

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg