Tillbaka

Krav på rapportering av perfluorerade ämnen

6 november 2018
Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.

  • Molekyler som innehåller ett eller flera fragment bestående av en perfluorerad kolkedja med minst två kolatomer (molekylformer R1-(CF2)n-R2, där n>1 och R1 samt R2 är valfria atomer eller grupper) omfattas.
  • Kravet gäller dock bara avsiktligt tillsatt PFAS och endast företag med en årsomsättning på 5 miljoner kronor eller mer. 
 
Förslaget till ändrade föreskrifter har tidigare varit ute på remiss och IKEM har då varit kritisk till förslaget. Kemikalieinspektionen menar att det utökade rapporteringskravet kommer att leda till en bättre överblick av i vilka produkter som perfluorerade ämnen ingår, men eftersom endast kemiska produkter och inte varor behöver rapporteras till produktregistret menar IKEM att den nya informationen kommer att vara ytterst begränsad och miljönyttan inte står i proportion till den ökade administrationen som det innebär för rapporterande företag.
 
De nya föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2019, vilket innebär att rapporteringen enligt det nya formatet ska ske första gången i februari 2020.
 

Här kan du läsa mer om Kemikalieinspektionens förslag och den nya förordningstexten

Kontakt

KristinaNeimert Carne

Sakkunnig kemikaliefrågor
Head Chemicals Policy
Tel direkt: +46 10 455 38 83
Tel mobil: +46 70 239 1213
KristinaNeimertcarne_258.jpg
Tillbaka 14 november lanseras BioLyftet på Elmia Underleverantörsmässa. BioLyftet är en utbildningssatsning som riktar sig till små och medelstora företag som praktiskt vill påbörja övergången till att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material.Läs mer
Runt om i landet kommer det hållas frukostmöten där information om olika alternativa möjligheter och hur innovationsinsatser kan stöttas med kompetens och var du som företagare kan få finansiellt stöd för en utvecklingssatsning. 
 
Projektet är initierat av BioInnovation, IKEM, Skogsindustrierna och TEKO. Finansiärer är Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. 
 

Läs gärna mer om projektet BioLyftet  

 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall