Tillbaka

Kurs om de viktigaste reglerna inom kemikalieområdet

9 februari 2018
Finns det regler som gäller ämnen som kan användas vid narkotikatillverkning? Får gravida hantera kemiska produkter som innehåller bly? Vår översiktskurs om kemikalielagstiftningen är kursen för dig som behöver veta de viktigaste reglerna inom kemikalieområdet i Sverige. Välkommen den 18 april till Stockholm!

Det här är en utmärkt utbildning för dig som är säljare, chef eller marknadsförare och som inte behöver detaljkunskaper, men som behöver få en allmän förståelse. Kursen är även en utmärkt introduktion för dig som är nyanställd och ska börja jobba med kemikaliefrågor. Senaste anmälningsdag 10 april, antalet platser är begränsat.

- Kursen var ovärderlig för mig som nyanställd på Kemi-Intressen säger Kristina Neimert Carne, som sedan årsskiftet jobbar på IKEM som sakkunnig i kemikaliefrågor. Jag hade inte tidigare arbetat med kemikaliefrågor och kursen gav mig precis den överblick jag behövde. Det ska bli kul att nu själv få föreläsa på den här utbildningen den 18 april. 

På kursen kommer vi att beröra många områden, allt från läkemedel och miljökonventioner till de centrala kemikalieregelverken Reach och CLP. Vi tar också upp regler kring sådant som kan brinna eller explodera och vad som gäller vid transport. 

- Det här är en rolig kurs att föreläsa på, säger Märit Hammarström, ansvarig för kemiska arbetsmiljöfrågor, då deltagarna kommer från många olika typer av företag och har olika bakgrund och funktioner.

Tid och plats:

18 april i Stockholm
Näringslivets Hus, Storgatan 19. I våra egna lokaler hos IKEM plan 4 
Klockan 9.00-16.30
 

Anmälan till översiktskurs i kemikalielagstiftning 18 april Stockholm

 
Pris medlem IKEM:s branschförening:  3.500 kr
Pris icke medlem:  5.500 kr
Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.


Innehåll

Du får en översikt över vilka lagar och regler inom kemikalieområdet som du behöver känna till som kemiföretag, såväl tillverkande företag som distributörer. Även företag inom andra branscher med stor kemikaliehantering har nytta av kursen. 

Vi tar upp:
Brand och explosion
Märkning och klassificering
Transport av farligt gods
Arbetsmiljö
Men vi kommer också in på mer perifera områden som läkemedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner med mera.
 
 

Översiktskurs: Kemikalielagstiftningen i Sverige 18 april Stockholm  

Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Tillbaka

En gemensam plaströst

19 februari 2018
Den senaste tiden har plastens roll i samhället stått i fokus på många sätt. Tyvärr alldeles för ofta i negativ kontext. Det behöver ske en förändring och påverkansarbetet startar i vår närhet – hos medarbetare och framtidens medarbetare. Detta var bakgrunden till den branschträff som IKEM var värd för och som hölls den 7 februari i gamla gummifabriken i Värnamo. Läs mer
Det var god uppslutning till träffen som Magnus Huss vice vd på IKEM inledde med att presenterade aktuella frågor och nämnde bland annat regeringens arbete med en svensk plaststrategi där IKEM har träffat och träffar utredaren regelbundet. Magnus nämnde även att Europeiska kommissionen förmodligen kommer lägga fram ett lagförslag i maj 2018 kring engångsprodukter av plast. 
 
Därefter visade Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM presentationen "Plasternas roll i samhället". En bank av bilder och innehåll med argument och fakta som är användbara i plastdebatten.   
 
Avslutningsvis så informerade Jan-Erik Johansson om Plastkretsens satsning på en ny sorteringsanläggning för plastförpackningar i Motala. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. 

Kontakta Pontus Alm om du vill ta del av presentationen.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ”Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindre” Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som IKEM är en del av, förslår en ny modell som bygger på ett utökat producentansvar. "En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning" skriver representanterna inom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på sajten "Aktuell Hållbarhet" i sitt debattinlägg.Läs mer

Våra aktiviteter

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Branschträff Göteborg

23 feb 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Göteborg

05 mar 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2018
Växjö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Branschträff Malmö

13 mar 2018
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg