Tillbaka

Kurs om de viktigaste reglerna inom kemikalieområdet

9 februari 2018
Finns det regler som gäller ämnen som kan användas vid narkotikatillverkning? Får gravida hantera kemiska produkter som innehåller bly? Vår översiktskurs om kemikalielagstiftningen är kursen för dig som behöver veta de viktigaste reglerna inom kemikalieområdet i Sverige. Välkommen den 18 april till Stockholm!

Det här är en utmärkt utbildning för dig som är säljare, chef eller marknadsförare och som inte behöver detaljkunskaper, men som behöver få en allmän förståelse. Kursen är även en utmärkt introduktion för dig som är nyanställd och ska börja jobba med kemikaliefrågor. Senaste anmälningsdag 10 april, antalet platser är begränsat.

- Kursen var ovärderlig för mig som nyanställd på Kemi-Intressen säger Kristina Neimert Carne, som sedan årsskiftet jobbar på IKEM som sakkunnig i kemikaliefrågor. Jag hade inte tidigare arbetat med kemikaliefrågor och kursen gav mig precis den överblick jag behövde. Det ska bli kul att nu själv få föreläsa på den här utbildningen den 18 april. 

På kursen kommer vi att beröra många områden, allt från läkemedel och miljökonventioner till de centrala kemikalieregelverken Reach och CLP. Vi tar också upp regler kring sådant som kan brinna eller explodera och vad som gäller vid transport. 

- Det här är en rolig kurs att föreläsa på, säger Märit Hammarström, ansvarig för kemiska arbetsmiljöfrågor, då deltagarna kommer från många olika typer av företag och har olika bakgrund och funktioner.

Tid och plats:

18 april i Stockholm
Näringslivets Hus, Storgatan 19. I våra egna lokaler hos IKEM plan 4 
Klockan 9.00-16.30
 

Anmälan till översiktskurs i kemikalielagstiftning 18 april Stockholm

 
Pris medlem IKEM:s branschförening:  3.500 kr
Pris icke medlem:  5.500 kr
Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.


Innehåll

Du får en översikt över vilka lagar och regler inom kemikalieområdet som du behöver känna till som kemiföretag, såväl tillverkande företag som distributörer. Även företag inom andra branscher med stor kemikaliehantering har nytta av kursen. 

Vi tar upp:
Brand och explosion
Märkning och klassificering
Transport av farligt gods
Arbetsmiljö
Men vi kommer också in på mer perifera områden som läkemedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner med mera.
 
 

Översiktskurs: Kemikalielagstiftningen i Sverige 18 april Stockholm  

Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Tillbaka Centerpartiet presenterade den 16 maj, ett förslag om att förbjuda vissa engångsprodukter i plast för att minska nedskräpningen. IKEM anser att förslaget är kontraproduktivt och endast tom plakatpolitik. Läs mer

Med anledning av Centerpartiets utspel har IKEM blivit kontaktade av TV4. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM har intervjuats av TV4 med anledning av Centerpartiets utspel om att förbjuda engångsartiklar i plast. 

Vår förbundsdirektör har kommenterat förslaget på följande sätt:

- Om C vill motverka nedskräpning borde man föreslå åtgärder som förbättrar avfallshanteringen, höja straffen för nedskräpning och/eller förbjuda engångsartiklar av samtliga material. En pappersmugg är lika skräpig som en plastmugg, säger Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM.
 
Orsakerna till nedskräpning är både en kombination av dålig avfallshantering och felaktigt beteende. Centerpartiets förslag riskerar att öka avfallsvolymerna och resursförbrukningen.
 
- Det är viktigt att politiken bidrar till ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och då kan man inte acceptera nedskräpning oavsett vilket material det handlar om, säger Magnus Huss. Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller att återvinna all plast och att tillverka plast från förnyelsebara råvaror.
 

 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga