Tillbaka

Kurs om de viktigaste reglerna inom kemikalieområdet

9 februari 2018
Finns det regler som gäller ämnen som kan användas vid narkotikatillverkning? Får gravida hantera kemiska produkter som innehåller bly? Vår översiktskurs om kemikalielagstiftningen är kursen för dig som behöver veta de viktigaste reglerna inom kemikalieområdet i Sverige. Välkommen den 18 april till Stockholm!

Det här är en utmärkt utbildning för dig som är säljare, chef eller marknadsförare och som inte behöver detaljkunskaper, men som behöver få en allmän förståelse. Kursen är även en utmärkt introduktion för dig som är nyanställd och ska börja jobba med kemikaliefrågor. Senaste anmälningsdag 10 april, antalet platser är begränsat.

- Kursen var ovärderlig för mig som nyanställd på Kemi-Intressen säger Kristina Neimert Carne, som sedan årsskiftet jobbar på IKEM som sakkunnig i kemikaliefrågor. Jag hade inte tidigare arbetat med kemikaliefrågor och kursen gav mig precis den överblick jag behövde. Det ska bli kul att nu själv få föreläsa på den här utbildningen den 18 april. 

På kursen kommer vi att beröra många områden, allt från läkemedel och miljökonventioner till de centrala kemikalieregelverken Reach och CLP. Vi tar också upp regler kring sådant som kan brinna eller explodera och vad som gäller vid transport. 

- Det här är en rolig kurs att föreläsa på, säger Märit Hammarström, ansvarig för kemiska arbetsmiljöfrågor, då deltagarna kommer från många olika typer av företag och har olika bakgrund och funktioner.

Tid och plats:

18 april i Stockholm
Näringslivets Hus, Storgatan 19. I våra egna lokaler hos IKEM plan 4 
Klockan 9.00-16.30
 

Anmälan till översiktskurs i kemikalielagstiftning 18 april Stockholm

 
Pris medlem IKEM:s branschförening:  3.500 kr
Pris icke medlem:  5.500 kr
Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.


Innehåll

Du får en översikt över vilka lagar och regler inom kemikalieområdet som du behöver känna till som kemiföretag, såväl tillverkande företag som distributörer. Även företag inom andra branscher med stor kemikaliehantering har nytta av kursen. 

Vi tar upp:
Brand och explosion
Märkning och klassificering
Transport av farligt gods
Arbetsmiljö
Men vi kommer också in på mer perifera områden som läkemedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner med mera.
 
 

Översiktskurs: Kemikalielagstiftningen i Sverige 18 april Stockholm  

Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
  • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
     
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall