Kursen som ger dig trygghet inom arbetsrätten
Tillbaka

Kursen arbetsrätt ger trygghet i personalfrågor

5 februari 2018
IKEM har under många år arrangerat denna grundläggande kurs i arbetsrätt som ger dig kunskap i hur du ska hantera personalfrågor på rätt sätt. Lisa Wastelius och Eddie Andersson som är IKEM:s förhandlare och rådgivare, tar upp de viktigaste delarna inom arbetsrätten. Arbetsrätt ges närmast 7-8 mars i Malmö. Det finns även en fortsättningskurs i arbetsrätt som knyter an till grundkursen. Fortsättningskursen ger dig som önskar ytterligare fördjupning inom området

"Grundkursen ger en bred bas i arbetsrättsliga frågor som du vanligen stöter på. Kursen ger dig verktyg att hantera olika situationer och ger dig en överblick över de viktigaste områdena inom arbetsrätten."  Lisa Wastelius.
 

"Kursen ger dig även möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen vilket också är värdefullt" Eddie Andersson.

 

7-8 mars Malmö grundläggande kurs i arbetsrätt
Plats: Radisson Blu, Östergatan 10, Malmö

Anmälan till kursen i Malmö


10-11 oktober Stockholm grundläggande kurs i arbetsrätt
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan till kursen i Stockholm
 

Pris för medlem i IKEM: 5.400 kronor exkl. moms
Pris för icke medlem: 10.000 kronor exkl. moms

 

Dag 1: Kursen inleds med kaffe och samling kl  9.30

Dag 2: kursen avslutas kl 17.00

 

 • Kursen ger grundläggande genomgång av reglerna vid anställning, uppsägning och MBL-förhandlingar.
   
 • Kursen har ett praktiskt upplägg som bygger på genomgångar som följs av gruppvis besvarande av kunskapsfrågor som är avsedda att ge såväl repetition som fördjupning. Belysande och intresseväckande exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis. Frågor från deltagarna uppmuntras genomgående. Fokus ligger på de olika lagreglerna och kollektivavtalsregler behandlas endast undantagsvis.
   
 • Inga förkunskaper är nödvändiga, men praktisk eller teoretisk kunskap om personalhanteringsfrågor kan bidra till ett ökat utbyte av kursen.

 

Områden vi fokuserar på: 

 • Anställning
 • Uppsägning; arbetsbrist respektive personliga skäl
 • Medbestämmande och fackliga förhandlingar
 • Fackliga förtroendemän, ledighet med mera
 • Semesterlagen
 • Diskriminering
 • Arbetstid och vissa ledighetsregler

 

Datum för fortsättningskurs i arbetsrätt

Fortsättningskursen är en heldag då vi tar avstamp från grundkursen och fokuserar på praktiska frågeställningar som kan uppstå hos företagen.

18 april Malmö
1 november Stockholm

Pris för medlem i IKEM: 2.900 kronor exkl. moms
Pris för icke medlem: 4.900 kronor exkl. moms

Deltagarna delas in i mindre grupper och får ett antal case att diskutera och lösa med stöd från kursledarna. Dagen knyts ihop med en genomgång i stor grupp med teoretiska inslag. Varje kursdeltagare har möjlighet att bidra med innehåll till case från sin verksamhet. Du skickar in ditt/dina bidrag i förväg. Vi skräddarsyr innehållet utifrån case. Du som deltar får även kompletterande material. 
 

Mer information om fortsättningskursen och anmälan

 

 

Kontakt

EddieAndersson

Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
Tel direkt: +46 10 455 38 76
Tel mobil: +46 730 66 50 21
EddieAdersson_258.jpg

LisaWastelius

Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
Tel direkt: +46 10 455 38 84
Tel mobil: +46 70 342 67 73
lisa-wastelius.jpg
Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Tillbaka

En gemensam plaströst

19 februari 2018
Den senaste tiden har plastens roll i samhället stått i fokus på många sätt. Tyvärr alldeles för ofta i negativ kontext. Det behöver ske en förändring och påverkansarbetet startar i vår närhet – hos medarbetare och framtidens medarbetare. Detta var bakgrunden till den branschträff som IKEM var värd för och som hölls den 7 februari i gamla gummifabriken i Värnamo. Läs mer
Det var god uppslutning till träffen som Magnus Huss vice vd på IKEM inledde med att presenterade aktuella frågor och nämnde bland annat regeringens arbete med en svensk plaststrategi där IKEM har träffat och träffar utredaren regelbundet. Magnus nämnde även att Europeiska kommissionen förmodligen kommer lägga fram ett lagförslag i maj 2018 kring engångsprodukter av plast. 
 
Därefter visade Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM presentationen "Plasternas roll i samhället". En bank av bilder och innehåll med argument och fakta som är användbara i plastdebatten.   
 
Avslutningsvis så informerade Jan-Erik Johansson om Plastkretsens satsning på en ny sorteringsanläggning för plastförpackningar i Motala. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. 

Kontakta Pontus Alm om du vill ta del av presentationen.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ”Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindre” Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som IKEM är en del av, förslår en ny modell som bygger på ett utökat producentansvar. "En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning" skriver representanterna inom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på sajten "Aktuell Hållbarhet" i sitt debattinlägg.Läs mer

Våra aktiviteter

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Branschträff Göteborg

23 feb 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Göteborg

05 mar 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2018
Växjö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Branschträff Malmö

13 mar 2018
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg