Kursen som ger dig trygghet inom arbetsrätten
Tillbaka

Kursen arbetsrätt ger trygghet i personalfrågor

5 februari 2018
IKEM har under många år arrangerat denna grundläggande kurs i arbetsrätt som ger dig kunskap i hur du ska hantera personalfrågor på rätt sätt. Lisa Wastelius och Eddie Andersson som är IKEM:s förhandlare och rådgivare, tar upp de viktigaste delarna inom arbetsrätten. Arbetsrätt ges närmast 7-8 mars i Malmö. Det finns även en fortsättningskurs i arbetsrätt som knyter an till grundkursen. Fortsättningskursen ger dig som önskar ytterligare fördjupning inom området

"Grundkursen ger en bred bas i arbetsrättsliga frågor som du vanligen stöter på. Kursen ger dig verktyg att hantera olika situationer och ger dig en överblick över de viktigaste områdena inom arbetsrätten."  Lisa Wastelius.
 

"Kursen ger dig även möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen vilket också är värdefullt" Eddie Andersson.

 

7-8 mars Malmö grundläggande kurs i arbetsrätt
Plats: Radisson Blu, Östergatan 10, Malmö

Anmälan till kursen i Malmö


10-11 oktober Stockholm grundläggande kurs i arbetsrätt
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan till kursen i Stockholm
 

Pris för medlem i IKEM: 5.400 kronor exkl. moms
Pris för icke medlem: 10.000 kronor exkl. moms

 

Dag 1: Kursen inleds med kaffe och samling kl  9.30

Dag 2: kursen avslutas kl 17.00

 

 • Kursen ger grundläggande genomgång av reglerna vid anställning, uppsägning och MBL-förhandlingar.
   
 • Kursen har ett praktiskt upplägg som bygger på genomgångar som följs av gruppvis besvarande av kunskapsfrågor som är avsedda att ge såväl repetition som fördjupning. Belysande och intresseväckande exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis. Frågor från deltagarna uppmuntras genomgående. Fokus ligger på de olika lagreglerna och kollektivavtalsregler behandlas endast undantagsvis.
   
 • Inga förkunskaper är nödvändiga, men praktisk eller teoretisk kunskap om personalhanteringsfrågor kan bidra till ett ökat utbyte av kursen.

 

Områden vi fokuserar på: 

 • Anställning
 • Uppsägning; arbetsbrist respektive personliga skäl
 • Medbestämmande och fackliga förhandlingar
 • Fackliga förtroendemän, ledighet med mera
 • Semesterlagen
 • Diskriminering
 • Arbetstid och vissa ledighetsregler

 

Datum för fortsättningskurs i arbetsrätt

Fortsättningskursen är en heldag då vi tar avstamp från grundkursen och fokuserar på praktiska frågeställningar som kan uppstå hos företagen.

18 april Malmö
1 november Stockholm

Pris för medlem i IKEM: 2.900 kronor exkl. moms
Pris för icke medlem: 4.900 kronor exkl. moms

Deltagarna delas in i mindre grupper och får ett antal case att diskutera och lösa med stöd från kursledarna. Dagen knyts ihop med en genomgång i stor grupp med teoretiska inslag. Varje kursdeltagare har möjlighet att bidra med innehåll till case från sin verksamhet. Du skickar in ditt/dina bidrag i förväg. Vi skräddarsyr innehållet utifrån case. Du som deltar får även kompletterande material. 
 

Mer information om fortsättningskursen och anmälan

 

 

Kontakt

EddieAndersson

Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
Tel direkt: +46 10 455 38 76
Tel mobil: +46 730 66 50 21
EddieAdersson_258.jpg

LisaWastelius

Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
Tel direkt: +46 10 455 38 84
Tel mobil: +46 70 342 67 73
lisa-wastelius.jpg
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Tillbaka Centerpartiet presenterade den 16 maj, ett förslag om att förbjuda vissa engångsprodukter i plast för att minska nedskräpningen. IKEM anser att förslaget är kontraproduktivt och endast tom plakatpolitik. Läs mer

Med anledning av Centerpartiets utspel har IKEM blivit kontaktade av TV4. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM har intervjuats av TV4 med anledning av Centerpartiets utspel om att förbjuda engångsartiklar i plast. 

Vår förbundsdirektör har kommenterat förslaget på följande sätt:

- Om C vill motverka nedskräpning borde man föreslå åtgärder som förbättrar avfallshanteringen, höja straffen för nedskräpning och/eller förbjuda engångsartiklar av samtliga material. En pappersmugg är lika skräpig som en plastmugg, säger Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM.
 
Orsakerna till nedskräpning är både en kombination av dålig avfallshantering och felaktigt beteende. Centerpartiets förslag riskerar att öka avfallsvolymerna och resursförbrukningen.
 
- Det är viktigt att politiken bidrar till ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och då kan man inte acceptera nedskräpning oavsett vilket material det handlar om, säger Magnus Huss. Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller att återvinna all plast och att tillverka plast från förnyelsebara råvaror.
 

 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga