Kursen som ger dig trygghet inom arbetsrätten
Tillbaka

Kursen arbetsrätt ger trygghet i personalfrågor

5 februari 2018
IKEM har under många år arrangerat denna grundläggande kurs i arbetsrätt som ger dig kunskap i hur du ska hantera personalfrågor på rätt sätt. Lisa Wastelius och Eddie Andersson som är IKEM:s förhandlare och rådgivare, tar upp de viktigaste delarna inom arbetsrätten. Arbetsrätt ges närmast 7-8 mars i Malmö. Det finns även en fortsättningskurs i arbetsrätt som knyter an till grundkursen. Fortsättningskursen ger dig som önskar ytterligare fördjupning inom området

"Grundkursen ger en bred bas i arbetsrättsliga frågor som du vanligen stöter på. Kursen ger dig verktyg att hantera olika situationer och ger dig en överblick över de viktigaste områdena inom arbetsrätten."  Lisa Wastelius.
 

"Kursen ger dig även möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen vilket också är värdefullt" Eddie Andersson.

 

7-8 mars Malmö grundläggande kurs i arbetsrätt
Plats: Radisson Blu, Östergatan 10, Malmö

Anmälan till kursen i Malmö


10-11 oktober Stockholm grundläggande kurs i arbetsrätt
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan till kursen i Stockholm
 

Pris för medlem i IKEM: 5.400 kronor exkl. moms
Pris för icke medlem: 10.000 kronor exkl. moms

 

Dag 1: Kursen inleds med kaffe och samling kl  9.30

Dag 2: kursen avslutas kl 17.00

 

 • Kursen ger grundläggande genomgång av reglerna vid anställning, uppsägning och MBL-förhandlingar.
   
 • Kursen har ett praktiskt upplägg som bygger på genomgångar som följs av gruppvis besvarande av kunskapsfrågor som är avsedda att ge såväl repetition som fördjupning. Belysande och intresseväckande exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis. Frågor från deltagarna uppmuntras genomgående. Fokus ligger på de olika lagreglerna och kollektivavtalsregler behandlas endast undantagsvis.
   
 • Inga förkunskaper är nödvändiga, men praktisk eller teoretisk kunskap om personalhanteringsfrågor kan bidra till ett ökat utbyte av kursen.

 

Områden vi fokuserar på: 

 • Anställning
 • Uppsägning; arbetsbrist respektive personliga skäl
 • Medbestämmande och fackliga förhandlingar
 • Fackliga förtroendemän, ledighet med mera
 • Semesterlagen
 • Diskriminering
 • Arbetstid och vissa ledighetsregler

 

Datum för fortsättningskurs i arbetsrätt

Fortsättningskursen är en heldag då vi tar avstamp från grundkursen och fokuserar på praktiska frågeställningar som kan uppstå hos företagen.

18 april Malmö
1 november Stockholm

Pris för medlem i IKEM: 2.900 kronor exkl. moms
Pris för icke medlem: 4.900 kronor exkl. moms

Deltagarna delas in i mindre grupper och får ett antal case att diskutera och lösa med stöd från kursledarna. Dagen knyts ihop med en genomgång i stor grupp med teoretiska inslag. Varje kursdeltagare har möjlighet att bidra med innehåll till case från sin verksamhet. Du skickar in ditt/dina bidrag i förväg. Vi skräddarsyr innehållet utifrån case. Du som deltar får även kompletterande material. 
 

Mer information om fortsättningskursen och anmälan

 

 

Kontakt

EddieAndersson

Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
Tel direkt: +46 10 455 38 76
Tel mobil: +46 730 66 50 21
EddieAdersson_258.jpg

LisaWastelius

Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
Tel direkt: +46 10 455 38 84
Tel mobil: +46 70 342 67 73
lisa-wastelius.jpg
Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

 • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
 • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
 • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
 • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
 • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
 • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
   
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall