Tillbaka

Lagförslag om vatten hotar samhällsutvecklingen

29 augusti 2017
Representanter för LRF, Svenskt Näringsliv, Svensk Vattenkraftförening och Svenskt Vatten skriver den 29 augusti på SvD Debatt att förslaget till stopplag om vatten hotar bostadsbyggandet, infrastruktursatsningar och annan samhällsförnyelse.

Rent vatten är livsviktigt och måste värnas. Det har varit en självklar utgångspunkt för många decenniers miljöarbete i Sverige och denna ambition finns också i det nyligen remitterade lagförslaget, ”Vattenmiljö och vattenkraft”, från miljö- och energidepartementet. En stor skillnad i förslaget från dagens regler är dock att det inte görs några avvägningar mot människors och samhällets övriga behov, vilket får stora konsekvenser. Men med smärre förändringar i förslaget går det att möta både EU:s krav och samtidigt uppfylla Energiöverenskommelsen utan dessa starka negativa konsekvenser.
 
 

Till SvD debatt Lagförslag om vatten kan stoppa infrastrukturen, publicerad den 29 augusti 2017 

Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Tillbaka Igår överlämnade fackförbunden inom LO förhandlingsframställningar till arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv. IKEM välkomnar beskedet från LO-förbunden. IKEM tillsammans med övriga arbetsgivare inom Svenskt Näringslivs förordar att sådana samtal genast påbörjas samt att de inkluderar tjänstemannafacken.Läs mer
– Det är positivt att LO-förbunden vill förhandla om att hitta avtalslösningar som underlättar för nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Integration av utlandsfödda och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden är en stor och viktig utmaning där parterna tillsammans borde kunna hitta lösningar, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.
 
 
Vinnaren i Nya ögon på plast i arkitekturen utses i februari 2018. Priset delas ut den 12 april på mässan Nordbygg. Plast som byggmaterial ger många tillfällen att skapa. För att visa vad som går att bygga med plast bjuder IKEM in till en arkitekturtävling för studenter, som får lämna förslag till utformning av ett kafé byggt i plast på mässan Nordbygg 12 april 2018. Tävlingen heter ”Nya ögon på plast i arkitekturen” och arrangeras av Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter för att lyfta fram nytänkande som visar på plastens möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.Läs mer

Våra aktiviteter

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

CLP Praktisk klassificering av blandningar

05 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö

Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri)

11 okt 2017
Stockholm

Kurs i Krishantering

12 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Stockholm

12 okt 2017
Stockholm

IKEM:s Kemikaliedag 2017

12 okt 2017
Stockholm