Tillbaka

Lagförslag om vatten hotar samhällsutvecklingen

29 augusti 2017
Representanter för LRF, Svenskt Näringsliv, Svensk Vattenkraftförening och Svenskt Vatten skriver den 29 augusti på SvD Debatt att förslaget till stopplag om vatten hotar bostadsbyggandet, infrastruktursatsningar och annan samhällsförnyelse.

Rent vatten är livsviktigt och måste värnas. Det har varit en självklar utgångspunkt för många decenniers miljöarbete i Sverige och denna ambition finns också i det nyligen remitterade lagförslaget, ”Vattenmiljö och vattenkraft”, från miljö- och energidepartementet. En stor skillnad i förslaget från dagens regler är dock att det inte görs några avvägningar mot människors och samhällets övriga behov, vilket får stora konsekvenser. Men med smärre förändringar i förslaget går det att möta både EU:s krav och samtidigt uppfylla Energiöverenskommelsen utan dessa starka negativa konsekvenser.
 
 

Till SvD debatt Lagförslag om vatten kan stoppa infrastrukturen, publicerad den 29 augusti 2017 

Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog