Tillbaka

Lär dig krishantering!

29 april 2018
Erfarenheter och forskning visar att företag som förberett sig för krissituationer klarar sig mycket bättre både under och efter krisen. Välkommen till IKEM:s kurs i krishantering den 4 oktober i Stockholm.

Företag och organisationer kan utsättas för hot, olyckor och kriser av olika slag. Den starka mediebevakning som oftast blir följden i samband med en krissituation ställer dem som ska hantera krisen under stor press. En dåligt hanterad krissituation kan få mycket allvarliga och långtgående konsekvenser för företaget.

IKEM ger kursen Krishantering vid två tillfällen:
4 oktober Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Klockan 8.30 - 17.00 
 
Pris för medlem i IKEM är 2.000 kr exkl moms
Pris för icke medlem: 3.000 exkl moms. 
 
I priset ingår kaffe, lunch och kursdokumentation.
 

Anmäl dig till Krishantering den 4 oktober i Stockholm

Läs mer om innehållet 


Ur innehållet

Krisens dynamik och ledarskap vid kriser
Stressreaktioner och emotionellt stöd
Övningsexempel
Krisledning och handlingskraft när det gäller
Målinriktad problemlösning vid kriser
Hur gå vidare i vår egen organisation?
Kompetenshöjande aktiviteter
Summering och avslutning
 
Kursen hålls och leds av Bo Olsson, expert från IKEM samt Ragnar Kjeserud som är expert inom krisledning. Ragnar har mer än 25 års erfarenhet av arbete med krishantering.
 
Medlemmar i IKEM liksom icke medlemmar är välkomna.
 

Kontakt

BoOlsson

Senior rådgivare, forskning, säkerhet, LifeScience
Senior Advisor research, Safety and Life Science
Tel direkt: +46 10 455 38 73
Tel mobil: +46 70 667 49 76
bo-olsson.jpg
Tillbaka Arbetsmarknadsparterna inom IKEM:s industribranscher i EU (ECEG och IndustriAll) undersöker hur digitaliseringen medför förändringar på arbetsplatser inom kemi-, läkemedel-, plast- och gummiindustrin inom EU.Läs mer
Vilken är den nuvarande nivån gällande den digitala utvecklingen inom industrin? Hur påverkar innovation och digital utveckling medarbetarnas kompetens, arbetsförhållanden och arbetsmiljö i våra sektorer?
 
Analysföretaget Prognos AG har uppdraget från ECEG och IndustriAll att göra en undersökning omfattande hela EU för att besvara bland annat dessa frågor.
 

- Arbetar du inom kemiindustrin, plastindustrin, läkemedelsindustrin eller gummiindustrin? Då är du välkommen att delta i webbundersökningen. Du kan vara chef, facklig representant, vanlig anställd eller på annat sätt representera någon av dessa industrisektorer. Ert bidrag kommer att vara ett värdefullt bidrag till förståelsen för vilken påverkan som den digitala utvecklingen har för industrin, säger Lars Askelöf, förhandlingschef på IKEM.

 

Följ denna länk till enkäten

 
Om du funderar och har frågor om undersökningen så kan du ta kontakt med någon av nedanstående personer på ECEG respektive IndustriAll. 
 
European Chemical Employers Group:  Silke Voigt, Policy Advisor, svt@eceg.org
industriAll European Trade Union: Myra Rednoss, Policy Advisor, Myra.rednoss@industriall.europe.eu
 
Du kan även ta kontakt med IKEM:s förhandlingschef Lars Askelöf, lars.askelof@ikem.se
 
Hösten 2017 initierade Giftinformationscentralen, GIC, och Kemikalieinspektionen, KemI, ett arbete som syftar till att minska antalet oavsiktliga förgiftningar med etylenglykol. Branschen, däribland IKEM, bjöds in till diskussion och om ett par veckor är det dags för ett uppföljande möte. Inför mötet vill vi gärna veta om företagen vidtagit några åtgärder med anledning av överenskommelsen från 2004, vilken aktualiserades i början av året. Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Värt att veta om plast

17 sep 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

18 sep 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm