Tillbaka

Livsmedelsverket svarar på frågor om plast och livsmedel

18 januari 2016
Det finns mycket åsikter om plast och i media förekommer det artiklar som uppmanar till plastbantning. För att reda ut sanningshalten i olika påståenden har vi frågat Kettil Svensson som är en av Livsmedelsverkets experter.

Stekpanna med teflonbeläggning

Det finns de som undrar om det är farligt om en bit teflon lossnar från stekpannan och hamnar i maten man äter.
 
– Det är inte farligt att få i sig en bit teflon, så det behöver man inte oroa sig för. Däremot kanske man ska undvika att använda en stekpanna där teflonet lossnat då den inte längre fungerar som det var tänkt, och dessutom blottläggs metallen under teflonet som kanske inte är avsedd för kontakt med livsmedel, svarar Kettil Svensson på Livsmedelsverket.
 
Enligt Livsmedelsverket används teflon som beläggning i kokkärl, stekkärl och på plåtar eller formar för bakning och liknande. Materialet används därför att det klarar värme upp till 250–300°C och är motståndskraftigt mot kemiska angrepp. När man steker är temperaturen omkring 200°C.
 

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats: Livsmedel och innehåll om plast  


Stekspade i plast

Kan vanliga köksredskap vara giftiga? Vissa varnar för svarta köksredskap av polyamidplast, i dagligt tal kallat nylon.
 
– När det gäller stekspadar i plast som uppfyller regelverket bör det generellt inte vara några problem, svarar Kettil Svensson. Dock har EU infört gränskontroll av svarta köksredskap av polyamid och melamin från Kina och Hong Kong. Det svarta pigment som de använder har visat sig kunna innehålla anilin som förorening och det är ett cancerogent ämne. 
 
– Även här gäller rekommendationen att köpa produkten i affärer man litar på, och att annars ha koll på tillverkningslandet, säger Kettil Svensson.
 
Enligt Livsmedelsverket är husgeråd tillverkade inom EU och som är märkta med EU:s gaffel-glassymbol ofta av högre kvalitet. Detta minskar risken för att materialet ska innehålla skadliga ämnen. Dessa produkter säljs ofta i specialaffärer för husgeråd.
 
Köksredskap av plast i polyamid kontrolleras vid import till EU från Kina och Hongkong sedan 1 juli 2011. Undersökningar visar att de flesta köksredskap inte innehåller mätbara mängder av anilin.
 

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om Svarta köksredskap


Skärbrädor i plast

Finns det några rekommendationer kring valet av material i skärbrädor? 
 
– Det viktigaste att tänka på när man talar om skärbrädor i köket är att hålla en god hygien mer generellt, svarar Kettil Svensson.
 
– Man bör ha olika skärbrädor för olika typer av matvaror, för kött, fisk, grönsaker et cetera. Vi har inga generella råd gällande vilken typ av material som passar bäst för skärbrädor, vare sig de är i plast eller trä har de respektive för- och nackdelar. Så, det viktigaste är allmän hygien, förklarar han.
 

Plastprodukter i mikrovågsugnen

Vilka förpackningar och köksredskap är lämpliga att använda i mikrovågsugn? 
 
Enligt Livsmedelsverket är risken att ämnen förs över från förpackning till livsmedel större vid höga temperaturer. Därför blir kraven högre på en förpackning som är tänkt att värmas i traditionell ugn eller mikrovågsugn. 
 
– Alla material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska vara märkta så att användaren förstår hur de kan användas. Man bör därför inte använda en förpackning i mikrovågsugn om det inte finns märkning som visar att det går bra, svarar Kettil Svensson. Det innebär att både ”glas och gaffel” symbolen ska finnas och ”mikrovågssymbolen” eller ordet ”mikro”. Ofta finns en temperaturangivelse som anger att produkten är godkänd för att användas i högre temperaturer, det brukar stå 110°-120° angivet.
 
– Om vi tar exemplet med en plastbehållare som tillverkats för att förpacka glass, den är ju inte avsedd för högre temperaturer och ska därför inte användas i mikron.
 
– Den lilla varningen man kan ge är att inte tillaga mat med hög sockerhalt, till exempel  söta efterrätter, eller hög fetthalt under längre tid på hög effekt i en plastbehållare i mikrovågsugnen, det är den oftast inte avsedd för.
 

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats under Material i kontakt med livsmedel 


Konservburkar 

De flesta metallförpackningar, som konservburkar, är lackade på insidan. Det gör man för att undvika kontakt mellan metallen och innehållet i förpackningen. Ofta är ytskiktet av epoxi som framställs av bisfenol A. Är lacken på insidan av konservburkar farlig?
 
– Vissa konservburkar saknar lack på insidan, även om det blir mer sällsynt idag. Den rekommendation vi har är att när man väl öppnat konservburken och innehållet kommer i kontakt med syre, så bör man inte låta livsmedlet ligga kvar i burken under en längre tid eftersom det finns risk för tennutlösning. Framför allt gäller detta konserver med lite surt innehåll som konserverade mandariner eller någon grönsaksinläggning. Vill man spara livsmedlet i kylskåpet så är det bättre att flytta livsmedlet från konservburken till en godkänd plastburk, säger Kettil Svensson.
 
Enligt Livsmedelsverket är den mängd bisfenol A som kan överföras från ytskiktet till maten ytterst liten och omfattande undersökningar visar att det inte skadar hälsan. Man ska dock inte förvara rester i öppnade konservburkar. Lacker och ytskikt ingår inte heller i den detaljreglering som gäller för plaster, men det finns ändå hälsomässiga krav för vissa ämnen i lacker. 
 

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om Konservburkar


Vakuumförpackningar

Andelen nötkött som paketeras i vakuumförpackningar har på senare år ökat i de svenska butikshyllorna. I en vakuum- eller skin pack-förpackning har man sugit ut luften ur förpackningen och avsaknaden av syre gör att köttet ser purpurrött ut. Vakuumförpackningar har flera fördelar som en bättre kvalitet och längre hållbarhet jämfört med kött packat i MAP med hög syrgashalt.
 
– Plast passar utmärkt för den typen av livsmedelsförpackning, anser Kettil Svensson. Möjlighet att förpacka i plast ger många fördelar även ur miljösynpunkt, matsvinnet blir drastiskt mycket mindre, utsläpp från transporter sjunker eftersom plast väger lite jämfört med till exempel glas.
 

Plastprodukter avsedda för barn

Finns det speciella regler för barn när det gäller material i kontakt med livsmedel?
 
– Det är inte längre tillåtet att sälja nappflaskor av polykarbonat eller förpackningar med lack och ytskikt som innehåller bisfenol A avsedda för barn under tre års ålder, svarar Kettil Svensson.
 
Sedan har EU infört en gränskontroll för produkter av plastmaterialet melamin från Kina och Hongkong då de kan innehålla för höga halter av formaldehyd. Detta kan till exempel gälla bordsserviser för barn som kan vara tillverkade i melanin.
 

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats  om bisfenol A 

 

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om import av köksredskap i plast av polyamid och melamin från Kina och Hongkong

 

Du kan läsa mer om Plastfrågor på IKEM:s webbplats under Vi arbetar med/Plastfrågor

Till höger i bild: Åsa Håkansson från IKEM:s medlemsföretag Preem. Fotograf: Johan Olsson
Till höger i bild: Åsa Håkansson från IKEM:s medlemsföretag Preem. Fotograf: Johan Olsson
Tillbaka Inom en snar framtid kan vi fylla tanken med grönt biodrivmedel från svenska skogar. Forskningsprojektet BioLi2.0 har lyckats med konststycket att förädla lignin från skogsindustrins restströmmar till drivmedel. En innovation som kan minska vårt beroende av fossila bränslen och göra underverk för klimatet. Projektet drivs inom innovationsprogrammet BioInnovation i vilken IKEM ingår.Läs mer
Utsläpp från privattrafik och transporter är i dag en av världens största klimatbovar. I Sverige står transportsektorn för cirka 30 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. För att nå det nationella målet om att minska fordonsparkens koldioxidutsläpp med 70 procent till år 2030 behövs en ännu större satsning för att bli kvitt beroendet av fossil råolja som bränsle.
 
Det pågående forskningsprojektet BioLi2.0 som drivs inom innovationsprogrammet BioInnovation har visat att det går att göra drivmedel av skogsråvara.
 
- Att få in skogsråvaror in i en kemisk fabrik eller ett raffinaderi är i praktiken rätt komplicerat. I detta projekt utvecklas nya smarta metoder för att göra förnybara råvaror som lignin användbart för att framtidens bränslen och kemikalier. Det är lysande och ökar på sikt mängden förnybara bränslen, säger Nils Hannerz forsknings- och innovationschef på IKEM. Vi är glada för detta framgångsprojekt och önskar att det är början på en lång rad projekt.
 
 

Läs hela artikeln på BioInnovations webbplats: Viktigt genombrott för fossilfritt bränsle

 

Om BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det gör vi genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.
 

Fakta om lignin

Lignin är den näst vanligaste beståndsdelen efter cellulosa i växter och fungerar som ett skelett. Den används mest i massa- och pappersbruk för att göra el och värme. Forskare har nu lyckats framställa biobränsle av lignin och ser även möjligheter att utnyttja ligninet till exempelvis kemi och läkemedelsindustrin.
 
I forskningsprojektet ska företag, forskningsinstitut och akademi under 2,5 år samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter. Projektbudgeten är på 36 miljoner kronor. Projektledare är Katarina Ohlsson.
Gör kemikarriär av ditt intresse! Låt kemikarriar.se inspirera dig. Genom filmer med personer i olika yrkesroller tillsammans med enkla fakta ger Kemikarriär, en lättillgänglig och tydlig bild av olika kemiyrken. I samband med IKEM:s kampanj i samarbete med flera av våra medlemsföretag lanserar vi nu även webbplatsen kemikarriar.se. Vi tar gärna emot förslag på personer som gärna berättar om sin kemikarriär så att vi kan inspirera till att fler söker sig till kemiindustrin.Läs mer

Våra aktiviteter

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Årsmöte och seminarium

15 maj 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm