Tillbaka

Många vill vara del av bioekonomin

31 oktober 2017
I Europaparlamentets miljöutskott har det nyligen röstats om regler för förnybar energi. Miljöutskottet vill att drivmedel som baseras på grödor, som till exempel etanol och FAME (Fatty Acid Methyl Ester), ska begränsas och fasas ut till 2030. Miljöutskottet har också beslutat att underkänna användningen av vissa råvaror, t.ex. tallolja, som råvara för produktion av biodrivmedel.

Efter omröstningen har röster höjts för att det är kemiindustrin och oljeindustrin som har att vinna på dessa begränsningar. Detta är en bild som vi i IKEM inte känner igen oss i. Svenska raffinaderier och kemiföretag jobbar och investerar i förnybara drivmedel och vi har kemiföretag som i decennier har vidareförädlat bioråvaror till kemiprodukter i högteknologiska processer.
 
Sanningen är att det är många som vill vara en del av bioekonomin, detta är i grunden positivt, men det skapar också en konkurrens om bioråvaror. Att bioråvaror är förnybara betyder inte att tillgången på dem är obegränsad. För oss svenskar är det naturligt att ta vara på de möjligheter som vår goda tillgång till jordbruks- och skogsråvaror skapar. I en växande bioekonomi vinner alla på att tillgången på bioråvaror är så god som möjligt.
 
Råvaruförsörjning är en kritisk fråga för all industri. När vi i Europa ska komma överens om bestämmelser om bioråvaror påverkar det direkt alla de som är beroende av en biobaserad råvaruförsörjning. Det påverkar också möjligheterna för dem som vill bli en del av en växande bioekonomi.
 

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Carl Eckerdal chefekonom på IKEM. Under årets första kvartal rådde stiltje i tillväxten inom kemiindustrin och det fanns anledning att tro att konjunkturtoppen var passerad. Kvartal två överraskade positivt och nu förutspår kemiföretagen en fortsatt god försäljningstillväxt under andra halvan av 2018, det visar en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. Ökade försäljningsvolymer till Kina och Norge kan vara en viktig delförklaring.Läs mer
Tillbaka Alna ger kostnadsfria seminarier i Stockholm 9 oktober och i Sundsvall 26 oktober. Psykisk ohälsa har de senaste åren uppmärksammats mycket ur olika perspektiv och påverkar i allra högsta grad arbetsplatsen. Alna ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger, spel, med mera i arbetslivet.Läs mer
Alnas erfarenhet är att det allt oftare finns kopplingar till psykisk ohälsa vid skadligt bruk och det är inte ovanligt att de medarbetare vi möter har en komplex problematik.  På seminariet presenteras den senaste kunskapen om kopplingen mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk och hur det kan påverka arbetplatsen.
 

Innehåll

  • Vad är psykisk ohälsa - Alna reder ut begreppen
  • Hur vanlig är förekomsten av kombinationen psykisk ohälsa och skadligt bruk.
  • Vad bör man uppmärksamma på arbetsplatsen?
  • Vad bör arbetsgivare tänka på när det gäller rehabilitering?
  • Hur kan det se ut i praktiken?


Föreläsare

Moa Minischetti, leg psykolog och klinisk chef på Alna Sverige
Erfarenhet av beroendevård och psykiatri där hon mött denna typ av kombinationsproblematik. Stor erfarenhet av rehabilitering samt utredning och kartläggning av problematik inom arbetslivet.
 
Magnus Nyqvist, hälsopedagog och områdeschef Alna Sverige
Lång erfarenhet av stöd till chefer i individärenden, chefsutbildning, policyarbete samt att förebygga skadligt bruk i arbetslivet.

Pris

Evenemanget är kostnadsfritt men vi debiterar 500 kr om du anmäler dig och inte kommer. Bjud gärna med en  kollega från din eller någon annan arbetsplats.Antalet platser är begränsat, så anmäl dig redan idag! 
 
Stockholm
Den 9 oktober 2018 kl 09.00-12.00. Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Anmälan till Stockholm
 

Sundsvall
Den 26 oktober 2018 kl 09.00-12.00. Elite Hotell Knaust, Storgatan 13, Sundsvall

Anmälan till Sundvall

 

Här kan du läsa mer om Alna www.alna.se

 

Fakta

Alna drivs utan privata vinstintressen. Ägare och huvudmän är Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.
 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm