Tillbaka

Många vill vara del av bioekonomin

31 oktober 2017
I Europaparlamentets miljöutskott har det nyligen röstats om regler för förnybar energi. Miljöutskottet vill att drivmedel som baseras på grödor, som till exempel etanol och FAME (Fatty Acid Methyl Ester), ska begränsas och fasas ut till 2030. Miljöutskottet har också beslutat att underkänna användningen av vissa råvaror, t.ex. tallolja, som råvara för produktion av biodrivmedel.

Efter omröstningen har röster höjts för att det är kemiindustrin och oljeindustrin som har att vinna på dessa begränsningar. Detta är en bild som vi i IKEM inte känner igen oss i. Svenska raffinaderier och kemiföretag jobbar och investerar i förnybara drivmedel och vi har kemiföretag som i decennier har vidareförädlat bioråvaror till kemiprodukter i högteknologiska processer.
 
Sanningen är att det är många som vill vara en del av bioekonomin, detta är i grunden positivt, men det skapar också en konkurrens om bioråvaror. Att bioråvaror är förnybara betyder inte att tillgången på dem är obegränsad. För oss svenskar är det naturligt att ta vara på de möjligheter som vår goda tillgång till jordbruks- och skogsråvaror skapar. I en växande bioekonomi vinner alla på att tillgången på bioråvaror är så god som möjligt.
 
Råvaruförsörjning är en kritisk fråga för all industri. När vi i Europa ska komma överens om bestämmelser om bioråvaror påverkar det direkt alla de som är beroende av en biobaserad råvaruförsörjning. Det påverkar också möjligheterna för dem som vill bli en del av en växande bioekonomi.
 

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 23 nov Göteborg

23 nov 2017
Göteborg

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm