Tillbaka

Mer och snabbare för att begränsa den globala uppvärmningen

9 oktober 2018
Rapporten från FN:s klimatpanel pekar på att de globala utsläppen av koldioxid snabbt måste minska och att åtgärder kommer att bli nödvändiga i alla delar av samhället.

Parisavtalet antogs i december 2015 med målsättningen att begränsa den globala temperaturökningen till väl under 2 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå och att ansträngningar ska göras för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celcius. I samband med antagandet av Parisavtalet fick FN:s klimatpanel uppdraget att ta fram en rapport om temperaturökning begränsad till 1,5 graders Celcius, vilken alltså presenterats igår.
 
I rapporten pekar FN:s klimatpanel på behovet av omfattande utsläppsminskningar inom alla delar av samhället och teknik som kan avlägsna koldioxid från atmosfären. 
 
- Våra medlemsföretag står för en femtedel av Sveriges export och bidrar till lägre globala utsläpp tack vare effektiva produktionsprocesser och den klimatvänliga el vi använder, säger Mikael Möller, näringspolitiskt chef på IKEM. 
 
Inom kemiindustri, oljeraffinaderier och cementindustri undersöks redan möjligheterna med att fånga koldioxid för lagring eller för vidareförädling till energi eller råvara. Genom att samtidigt arbeta med cirkulära materialflöden kan stora möjligheter skapas för en resurseffektiv och klimatvänlig produktion.
 
För att nå nollutsläpp behöver kolets kretslopp slutas. Det är tekniskt möjligt men kräver stora investeringar i infrastruktur, energilösningar och forskning kring hur smarta material kan göras av koldioxid. Det kräver också politiska lösningar för att se till att en omställning kan göras på ett konkurrenskraftigt sätt.
 
- Vår industri har redan börjat använda koldioxid som råvara för att göra nya material. Till exempel tillverkar Covestro plast som fångar in koldioxid. Det finns teknik för att omvandla koldioxid till material. Men processerna behöver utvecklas så att det blir mer energi- och kostnadseffektiva. Dessutom krävs kluriga politiska lösningar, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM. 
 
- De flesta industrier vill använda mer återvunna råvaror men hittar dem inte på marknaden, det måste lösas. Folk behöver förstå att företagen idag är medvetna och vill göra mer, men hindras av gamla lagar och regler. Sen tycker jag vi ska vara optimistiska – vi har mycket kunskap och teknik redo, avslutar Nils Hannerz. 
 

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg

MikaelMöller

Näringspolitisk chef
Director public affairs
Tel direkt: +46 10 455 38 66
Tel mobil: +46 70 683 81 44
mikael-moller.jpg
Tillbaka På Kemins Dag genomför 110.000 barn och ungdomar Sveriges största kemiexperiment. Eleverna får tillverka små ”maskar” av kalciumalginat och undersöka vad som händer med dem i citronsyra- respektive och bikarbonatlösning. Målet är att deltagarna ska få upp ögonen för hur roligt och viktigt det är med kemi.

– Det råder stor kompetensbrist på våra kemiföretag. 4 av 10 företag har svårt att hitta kompetent personal, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. Läs mer
På Kemins Dag den 19-20 oktober kommer 110 000 barn och ungdomar från omkring 1 000 skolor genomföra Sveriges största kemiexperiment. Dagen ska väcka intresse för kemi, och samtidigt skapa nyfikenhet på svensk kemiindustri där behovet av nya medarbetare är stort de närmaste tio åren.
 
– När vi pratar med företagen om vad som är deras stora utmaningar så kommer alltid kompetensbristen upp, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. 
 
Kemiindustrin (raffinaderi, plast, gummi, kemi och läkemedel) står idag för en femtedel av svensk varuexport. Samtidigt upplever många företag att det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Nu ökar antal sysselsatta för tredje kvartalet i följd. Det gör kompetensbristen ännu mer akut.
 
– Vi är jätteglada att våra medlemsföretag tycker att det är så viktigt med Kemins Dag och att de vill bidra med material så att materialpaketen kan skickas kostnadsfritt till lärarna. I år var intresset rekordstort, alla paket var beställda inom två veckor, säger Ulla Nyman.
 
Så här berättar företagen om varför de vill bidra med material till Kemins Dag-paketen.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier, samt livsmedelsingredienser. För att vi som säljare ska kunna ge kunderna riktigt bra råd behöver vi kemikunskaper, säger Lars Alriksson, Business Development Manager Brenntag Nordic.
 
Brenntag Nordic har sin bas i Malmö. Företaget har bidragit med natriumalginat, antocyaner och kalciumklorid till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier. Vi är duktiga på teknisk support, men för att vi ska kunna fortsätta vara det och ge våra kunder riktigt bra råd behöver vi kunna rekrytera personer med kemikunskaper även framöver, säger Ann-Christin Ericsson, Nordic EHS-Q Director på Univar. 
 
Univar har sitt huvudkontor i Malmö och ett av sina försäljningskontor i Göteborg. Företaget har bidragit med citronsyra och natriumbikarbonat till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vår affärsidé är att skapa förpackningar som gör livet enklare, och då behövs medarbetare som är kunniga inom både processteknik och materialutveckling, säger Jan Andersson, försäljningschef Emballator Mellerud Plast.
 
Emballator Mellerud Plast har bidragit med förpackningar till experimentlådan. 
 

Läs IKEM:s pressmeddelande här 

 

Våra aktiviteter

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

23 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, fortsättningskurs 1 dag

01 nov 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

12 nov 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

13 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga