Tillbaka

Mer och snabbare för att begränsa den globala uppvärmningen

9 oktober 2018
Rapporten från FN:s klimatpanel pekar på att de globala utsläppen av koldioxid snabbt måste minska och att åtgärder kommer att bli nödvändiga i alla delar av samhället.

Parisavtalet antogs i december 2015 med målsättningen att begränsa den globala temperaturökningen till väl under 2 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå och att ansträngningar ska göras för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celcius. I samband med antagandet av Parisavtalet fick FN:s klimatpanel uppdraget att ta fram en rapport om temperaturökning begränsad till 1,5 graders Celcius, vilken alltså presenterats igår.
 
I rapporten pekar FN:s klimatpanel på behovet av omfattande utsläppsminskningar inom alla delar av samhället och teknik som kan avlägsna koldioxid från atmosfären. 
 
- Våra medlemsföretag står för en femtedel av Sveriges export och bidrar till lägre globala utsläpp tack vare effektiva produktionsprocesser och den klimatvänliga el vi använder, säger Mikael Möller, näringspolitiskt chef på IKEM. 
 
Inom kemiindustri, oljeraffinaderier och cementindustri undersöks redan möjligheterna med att fånga koldioxid för lagring eller för vidareförädling till energi eller råvara. Genom att samtidigt arbeta med cirkulära materialflöden kan stora möjligheter skapas för en resurseffektiv och klimatvänlig produktion.
 
För att nå nollutsläpp behöver kolets kretslopp slutas. Det är tekniskt möjligt men kräver stora investeringar i infrastruktur, energilösningar och forskning kring hur smarta material kan göras av koldioxid. Det kräver också politiska lösningar för att se till att en omställning kan göras på ett konkurrenskraftigt sätt.
 
- Vår industri har redan börjat använda koldioxid som råvara för att göra nya material. Till exempel tillverkar Covestro plast som fångar in koldioxid. Det finns teknik för att omvandla koldioxid till material. Men processerna behöver utvecklas så att det blir mer energi- och kostnadseffektiva. Dessutom krävs kluriga politiska lösningar, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM. 
 
- De flesta industrier vill använda mer återvunna råvaror men hittar dem inte på marknaden, det måste lösas. Folk behöver förstå att företagen idag är medvetna och vill göra mer, men hindras av gamla lagar och regler. Sen tycker jag vi ska vara optimistiska – vi har mycket kunskap och teknik redo, avslutar Nils Hannerz. 
 

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg

MikaelMöller

Näringspolitisk chef
Director public affairs
Tel direkt: +46 10 455 38 66
Tel mobil: +46 70 683 81 44
mikael-moller.jpg
Tillbaka BASF, som är ett av IKEM:s medlemsföretag tillverkar för första gången produkter med kemiskt återvunnen plastLäs mer
 
  • Bryter ny mark inom cirkulär ekonomi, med plastavfall som källa för råmaterial
  •  BASF främjar återvinning av plastavfall
  • Pilotprodukter tillverkade och certifierade med partners i värdekedjan


Plast är ett material med många goda egenskaper, så som att förlänga hållbarheten på våra livsmedel och därmed minska matspill, ingå som lättviktsmaterial i fordon för att minska bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid, eller i form av effektivt isolermaterial i byggnader för optimal uppvärmning. Men vi står idag inför stora utmaningar när det gäller plast i naturen och hantering av plastavfall generellt.

BASF bryter nu ny mark inom återvinning av plastavfall med projektet ChemCycling. Kemisk återvinning erbjuder en innovativ metod för att återanvända plastavfall som i dagsläget inte återvinns, som exempelvis blandad eller oren plast. I olika delar av världen skickas detta avfall ofta till deponier eller går till förbränning med energiåtervinning.

Läs hela pressmeddelandet

Läs mer på www.basf.com
Att förvandla avfall till en resurs senast 2020 är ett av huvudmålen i EU:s plan för ett resurseffektivt Europa. Den 5 juli 2020 börjar det reviderade avfallspaketet att gälla, vilket innebär att EU:s medlemsstater senast detta datum ska se till att de ändringar som behöver göras i nationell lagstiftning har genomförts. Vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall kommer däremot att tillämpas senare. Läs mer

Våra aktiviteter

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

29 jan 2019
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

30-31-jan 2019
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2019
Växjö

Träffpunkt IKEM Jönköping

07 mar 2019
Jönköping

Träffpunkt IKEM Örebro

13 mar 2019
Örebro

Träffpunkt IKEM Norrköping

14 mar 2019
Norrköping

Träffpunkt IKEM Malmö

19 mar 2019
Malmö