Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.
Tillbaka

Mycket tyder på att konjunkturtoppen är passerad

4 juni 2018
IKEM-företagen, som står för en femtedel av svensk industriproduktion, inledde 2018 med en svag leveransökning. Allra tydligast märktes det på exportmarknaden, som är avgörande för svensk kemi-, läkemedels-, plast- och gummi samt raffinaderiindustri. Där var volymerna oförändrade (årstakt). Därmed fortsätter den avmattning som påbörjades under sista kvartalet 2017.

Kvartal ett innebar också, något oväntat, en minskad lönsamhet. Detta trots att både kapacitetsutnyttjande och produktivitet utvecklades fördelaktigt. Det handlar om att en ihållande ökning av företagens insats/råvarukostnad nu tar ut sin rätt. Någon avmattning på kostnadssidan ser inte heller ut att vara nära förstående. Samtidigt ökar antalet anställda bland IKEM-företagen för andra kvartalet i rad.
 

Företagen har haft en stark period och behöver nu investera i ny kompetens inom flera olika områden. Dessvärre uttrycker företagen att det är tufft att hitta den arbetskraft som eftersöks, allra tydligast gäller det för tekniker och ingenjörer. Kompetensbristen bland IKEM-företagen, liksom för svenskt näringsliv i allmänhet, bromsar utan tvekan tillväxten. Framförallt om trenden dras ut ytterligare några år framöver, då ökar rekryteringsbehovet ytterligare.

 

Kontakt

CarlEckerdal

Chefekonom
Chief Economist
Tel mobil: +46 70 497 11 98
CarlEckerdal_.jpg
Tillbaka Arbetsmarknadsparterna inom IKEM:s industribranscher i EU (ECEG och IndustriAll) undersöker hur digitaliseringen medför förändringar på arbetsplatser inom kemi-, läkemedel-, plast- och gummiindustrin inom EU.Läs mer
Vilken är den nuvarande nivån gällande den digitala utvecklingen inom industrin? Hur påverkar innovation och digital utveckling medarbetarnas kompetens, arbetsförhållanden och arbetsmiljö i våra sektorer?
 
Analysföretaget Prognos AG har uppdraget från ECEG och IndustriAll att göra en undersökning omfattande hela EU för att besvara bland annat dessa frågor.
 

- Arbetar du inom kemiindustrin, plastindustrin, läkemedelsindustrin eller gummiindustrin? Då är du välkommen att delta i webbundersökningen. Du kan vara chef, facklig representant, vanlig anställd eller på annat sätt representera någon av dessa industrisektorer. Ert bidrag kommer att vara ett värdefullt bidrag till förståelsen för vilken påverkan som den digitala utvecklingen har för industrin, säger Lars Askelöf, förhandlingschef på IKEM.

 

Följ denna länk till enkäten

 
Om du funderar och har frågor om undersökningen så kan du ta kontakt med någon av nedanstående personer på ECEG respektive IndustriAll. 
 
European Chemical Employers Group:  Silke Voigt, Policy Advisor, svt@eceg.org
industriAll European Trade Union: Myra Rednoss, Policy Advisor, Myra.rednoss@industriall.europe.eu
 
Du kan även ta kontakt med IKEM:s förhandlingschef Lars Askelöf, lars.askelof@ikem.se
 
Hösten 2017 initierade Giftinformationscentralen, GIC, och Kemikalieinspektionen, KemI, ett arbete som syftar till att minska antalet oavsiktliga förgiftningar med etylenglykol. Branschen, däribland IKEM, bjöds in till diskussion och om ett par veckor är det dags för ett uppföljande möte. Inför mötet vill vi gärna veta om företagen vidtagit några åtgärder med anledning av överenskommelsen från 2004, vilken aktualiserades i början av året. Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Värt att veta om plast

17 sep 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

18 sep 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm