Framtidsstyrelsen 2017-2018
Tillbaka

Nominera till IKEM:s nya Framtidsstyrelse

12 juni 2018
I samband med att IKEM fyllde 100 år förra året bildades Framtidsstyrelsen, en gruppering med unga talangfulla medarbetare i medlemsföretagen. Nu är det dags att skapa en ny Framtidsstyrelse – nominera deltagare som får en unik chans att lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar samtidigt som möjlighet ges till diskussioner om branschens utmaningar och deltagande i ett nätverk för framtiden.

Istället för att nostalgiskt se tillbaka på hundra år av gemensamt branschsamarbete vill IKEM låta unga och talangfulla människor i medlemsföretagen komma till tals, träffas och påverka IKEM:s kommande hundra år. 
”Det har varit väldigt intressant att diskutera vad vi behöver skapa i Sverige för att vara konkurrenskraftiga.”
Framtidsstyrelsen består av unga personer från något av IKEM:s medlemsföretag. Deltagarna utses genom nominering och väljs ut av en jury som består av tidigare deltagare i Framtidsstyrelsen, ledamöter i den ordinarie styrelsen samt av representanter för IKEM. Målet är att gruppen ska representera flera olika delar av branschen från hela landet.
 
Tillsammans med representanter för IKEM diskuterar de, vid gemensamma träffar under två år, stora framtidsfrågor i branschen samtidigt som de skapar ett bra nätverk för sig själva. 
”Framtidsstyrelsen har gett diskussioner på hög nivå och ett nytt nätverk. Det här gänget kan jag kontakta och använda i framtiden.”
Fokus för Framtidsstyrelsen ligger på branschens utmaningar och de områden som blir än viktigare i framtiden. Det kan t ex vara miljö och klimat, den internationella konkurrensen eller förändrade opinionslägen. En annan viktig fråga Framtidsstyrelsen tar sig an är hur vi attraherar framtidens stjärnor till vår bransch. Samtidigt är Framtidsstyrelsen en unik chans för deltagarna att lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar, vad Svenskt Näringsliv arbetar för och hur EU-samarbetet i Bryssel fungerar. 
"Jag har fått en möjlighet att lyfta blicken från mitt vardagliga arbete vilket har gett mig ny energi och nya insikter.”
Med hjälp av Framtidsstyrelsen vill IKEM förbättra kunskapsöverföring, öka inspirationen och bygga kompetens för innovations- och kemibranschens framtida ledare. 
 
Varje Framtidsstyrelse rekryteras för en period på två år då de träffas vid ungefär sex tillfällen. En av träffarna sker i Bryssel för att få en fördjupad kunskap om de näringspolitiska och internationella frågor IKEM är involverade i. 
 

Vem kan vara med

Framtidsstyrelsen består av upp till 15 personer och utses av en nomineringskommitté med representanter för IKEM, den ordinarie styrelsen samt tidigare Framtidsstyrelse.
Framtidsstyrelsen ska bestå av upp till 15 personer som uppfyller kraven:
 
  • Ska vara anställd av ett företag som är medlem i IKEM
  • Är under 40 år
  • Har en position som expert eller chef inom sitt område
  • Ska vara beredd att lägga två heldagar cirka tre gånger per år på att träffa Framtidsstyrelsen
  • Ska vara beredd att lägga ned viss förberedelsetid mellan träffarna
  • Nomineringskommittén kommer även att se till att det finns en någorlunda jämn fördelning vad gäller kön, geografi samt branschdel.

Vad kostar det

Deltagarna står för resor och logi medan IKEM står för program, lokaler, föredragshållare, mat och andra kostnader. 

 

När och hur

Nominera deltagare till Framtidsstyrelsen senast fredagen den 24 augusti. En jury som består av Ann-Christin Ericsson, medlemsföretaget Univar samt vice ordförande i IKEM:s styrelse, Henrik Lindström, GE Healthcare och deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018 samt Magnus Huss och Catharina von Sydow, båda från IKEM. 
 
Skicka in namn, företag, roll/tjänst, ålder, kontaktuppgifter och en kortfattad motivering om varför just den här personen ska vara med i Framtidsstyrelsen till info@ikem.se. Märk e-posten med Framtidsstyrelsen i ärenderaden. 
 

Röster om Framtidsstyrelsen

 
"Det har varit lärorikt att knyta kontakter med yngre medarbetare hos våra medlemsföretag. IKEM och branschen har fått nya infallsvinklar och nya sätt att se på branschens utmaningar vilket vi tar med oss i vårt fortsatta arbete. För de som varit med i framtidsstyrelsen har det också inneburit en ökad förståelse för branschfrågor, hur IKEM arbetar samt möjlighet att utöka sitt nätverk.  Nu ser vi fram emot att ge ytterligare personer möjlighet att delta i Framtidsstyrelsens arbete och oss andra möjlighet att lära känna yngre medarbetare inom branschen."  
 
Anders Fröberg, vd och platschef Borealis Stenungsund och ordförande i IKEM:s styrelse
 

 

”Det har varit väldigt intressant att diskutera vad vi behöver skapa i Sverige för att vara konkurrenskraftiga.”
 
Anna Kartberg, Project Director International Supply AstraZeneca, deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018
 


”Framtidsstyrelsen har varit utvecklande för mig personligen och givit mig en bättre uppfattning av vår bransch. Jag har fått en möjlighet att lyfta blicken från mitt vardagliga arbete vilket har gett mig ny energi och nya insikter.”

Henrik Lindström, HR Manager GE Healthcare Life Sciences,  deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018
 


”Framtidsstyrelsen har gett diskussioner på hög nivå och ett nytt nätverk. Det här gänget kan jag kontakta och använda i framtiden.”

Pär Lindén, Supplier & Product Management Director Univar,  deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018
 


"Framtidsstyrelsen är en fantastisk möjlighet både för IKEM och medlemsföretagen. Medlemmarna i Framtidsstyrelsen drillas i branschernas utmaningar och bygger nätverk - en ledarskapsutbildning. Vi på IKEM får inspiration och nya infallsvinklar".

Magnus Huss, förbundsdirektör och vVD på IKEM.
 

Kontakt

Catharina von Sydow Carlström

Kommunikationsstrateg och medlemsansvarig
Tel direkt: +46 10 455 38 77
Tel mobil: +46 730 66 77 63
catharina-von-sydow-carlstrom.jpg

MagnusHuss

Förbundsdirektör och vice vd
Director general
Tel direkt: +46 10 455 38 61
Tel mobil: +46 70 897 89 89
magnus-huss.jpg
Tillbaka På Kemins Dag genomför 110.000 barn och ungdomar Sveriges största kemiexperiment. Eleverna får tillverka små ”maskar” av kalciumalginat och undersöka vad som händer med dem i citronsyra- respektive och bikarbonatlösning. Målet är att deltagarna ska få upp ögonen för hur roligt och viktigt det är med kemi.

– Det råder stor kompetensbrist på våra kemiföretag. 4 av 10 företag har svårt att hitta kompetent personal, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. Läs mer
På Kemins Dag den 19-20 oktober kommer 110 000 barn och ungdomar från omkring 1 000 skolor genomföra Sveriges största kemiexperiment. Dagen ska väcka intresse för kemi, och samtidigt skapa nyfikenhet på svensk kemiindustri där behovet av nya medarbetare är stort de närmaste tio åren.
 
– När vi pratar med företagen om vad som är deras stora utmaningar så kommer alltid kompetensbristen upp, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. 
 
Kemiindustrin (raffinaderi, plast, gummi, kemi och läkemedel) står idag för en femtedel av svensk varuexport. Samtidigt upplever många företag att det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Nu ökar antal sysselsatta för tredje kvartalet i följd. Det gör kompetensbristen ännu mer akut.
 
– Vi är jätteglada att våra medlemsföretag tycker att det är så viktigt med Kemins Dag och att de vill bidra med material så att materialpaketen kan skickas kostnadsfritt till lärarna. I år var intresset rekordstort, alla paket var beställda inom två veckor, säger Ulla Nyman.
 
Så här berättar företagen om varför de vill bidra med material till Kemins Dag-paketen.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier, samt livsmedelsingredienser. För att vi som säljare ska kunna ge kunderna riktigt bra råd behöver vi kemikunskaper, säger Lars Alriksson, Business Development Manager Brenntag Nordic.
 
Brenntag Nordic har sin bas i Malmö. Företaget har bidragit med natriumalginat, antocyaner och kalciumklorid till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier. Vi är duktiga på teknisk support, men för att vi ska kunna fortsätta vara det och ge våra kunder riktigt bra råd behöver vi kunna rekrytera personer med kemikunskaper även framöver, säger Ann-Christin Ericsson, Nordic EHS-Q Director på Univar. 
 
Univar har sitt huvudkontor i Malmö och ett av sina försäljningskontor i Göteborg. Företaget har bidragit med citronsyra och natriumbikarbonat till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vår affärsidé är att skapa förpackningar som gör livet enklare, och då behövs medarbetare som är kunniga inom både processteknik och materialutveckling, säger Jan Andersson, försäljningschef Emballator Mellerud Plast.
 
Emballator Mellerud Plast har bidragit med förpackningar till experimentlådan. 
 

Läs IKEM:s pressmeddelande här 

 

Våra aktiviteter

Värt att veta om plast

12 nov 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

13 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö