Tillbaka

Ny anställningsblankett gäller från den 1 juni

29 maj 2017
I och med att reglerna för tidsbegränsade anställningar ändrats från den 1 juni för tjänstemännen, har ny blankett för anställning tagits fram.

I det nya kollektivavtalet för tjänstemän har reglerna kring tidsbegränsade anställningar arbetats om helt. Regelverk kring tidsbegränsade anställningar var föråldrat och det har funnits behov av att få tillstånd en enklare och mer modern reglering som kan möta de ökande kraven på flexibilitet inom IKEM:s branscher. 
 
De nya reglerna gäller från och med den 1 juni 2017 och innebär att nuvarande former för tidsbegränsade anställningar ersätts av en ”Tidsbegränsad anställning” som inrymmer arbetsgivarens samtliga behov av tidsbegränsade anställningar från vikariat och arbetstoppar till längre projektanställningar. Någon begränsning i hur många tidsbegränsade anställningar arbetsgivaren kan ha samtidigt finns inte.  
 
Nu kan du ladda hem en ny anställningsblankett som gäller från och med den 1 juni. 
 

Länk till blanketten

 

Tillbaka I slutet av juni informerade vi om Arbetsmiljöverkets remiss med förslag till nya och reviderade hygieniska gränsvärden. Nu närmar sig slutdatum för att lämna in synpunkter. Totalt berörs ett 60-tal ämnen.Läs mer
IKEM arbetar nu intensivt med remissvaret tillsammans med ett antal andra organisationer inom Svenskt Näringsliv. Vår grundinställning är att Sverige inte bör avvika från övriga EU utan så långt som möjligt anpassa sig till övriga konkurrentländer. Att ha striktare gränsvärden i Sverige tycker vi är mindre bra då det påverkar konkurrensneutraliteten.  
 
Vi rekommenderar starkt att företag som hanterar kemikalier/kemiska produkter tittar igenom Arbetsmiljöverkets förslag och därefter hör av sig till IKEM och berättar om vilket ämne som är berört och om den föreslagna förändringen kommer att leda till bekymmer eller om den är problemfri. Om det uppstår problem vill vi gärna veta vari dessa problem består (behövs ny eller ändrad ventilation? Nya eller ändrade verktyg? Nya rutiner?) Försök gärna skatta eventuella kostnader.
 
Remissen ska vara besvarad senast 18 augusti men vi har fått uppskov till slutet av månaden men det är nu bråttom att få in era kommentarer. Sänd in dina synpunkter till Märit Hammarström vars kontaktuppgifter du hittar nedan. 
 

Läs mer här
 

Här kan du läsa remissen

Våra aktiviteter

IKEM:s kurs i arbetsmiljö Chefen och arbetsmiljön

05 sep 2017
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

12 sep 2017
Malmö

Plasten, världens bästa material

13 sep 2017
Trioplast, Smålandsstenar

Innovationsutbildning

15 sep 2017
Stockholm respektive via webb

MBL-förhandlingen - kurs i ikem regi

20 sep 2017
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö