Tillbaka

Ny anställningsblankett gäller från den 1 juni

29 maj 2017
I och med att reglerna för tidsbegränsade anställningar ändrats från den 1 juni för tjänstemännen, har ny blankett för anställning tagits fram.

I det nya kollektivavtalet för tjänstemän har reglerna kring tidsbegränsade anställningar arbetats om helt. Regelverk kring tidsbegränsade anställningar var föråldrat och det har funnits behov av att få tillstånd en enklare och mer modern reglering som kan möta de ökande kraven på flexibilitet inom IKEM:s branscher. 
 
De nya reglerna gäller från och med den 1 juni 2017 och innebär att nuvarande former för tidsbegränsade anställningar ersätts av en ”Tidsbegränsad anställning” som inrymmer arbetsgivarens samtliga behov av tidsbegränsade anställningar från vikariat och arbetstoppar till längre projektanställningar. Någon begränsning i hur många tidsbegränsade anställningar arbetsgivaren kan ha samtidigt finns inte.  
 
Nu kan du ladda hem en ny anställningsblankett som gäller från och med den 1 juni. 
 

Länk till blanketten

 

Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Tillbaka Centerpartiet presenterade den 16 maj, ett förslag om att förbjuda vissa engångsprodukter i plast för att minska nedskräpningen. IKEM anser att förslaget är kontraproduktivt och endast tom plakatpolitik. Läs mer

Med anledning av Centerpartiets utspel har IKEM blivit kontaktade av TV4. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM har intervjuats av TV4 med anledning av Centerpartiets utspel om att förbjuda engångsartiklar i plast. 

Vår förbundsdirektör har kommenterat förslaget på följande sätt:

- Om C vill motverka nedskräpning borde man föreslå åtgärder som förbättrar avfallshanteringen, höja straffen för nedskräpning och/eller förbjuda engångsartiklar av samtliga material. En pappersmugg är lika skräpig som en plastmugg, säger Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM.
 
Orsakerna till nedskräpning är både en kombination av dålig avfallshantering och felaktigt beteende. Centerpartiets förslag riskerar att öka avfallsvolymerna och resursförbrukningen.
 
- Det är viktigt att politiken bidrar till ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och då kan man inte acceptera nedskräpning oavsett vilket material det handlar om, säger Magnus Huss. Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller att återvinna all plast och att tillverka plast från förnyelsebara råvaror.
 

 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga