Tillbaka

Ny hygienisk gränsvärdeslista

8 mars 2018
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem har nyligen fattat beslut om en reviderad gränsvärdeslista som börjar gälla 21 augusti i år. En del av ämnena har endast fått ändrat datum medan NGV/KGV är oförändrade, andra har fått ett putsat värde medan några ämnen fått ordentliga sänkningar och ytterligare andra har fått sitt vägledande korttidsgränsvärde ändrat till bindande.

Listan över hygieniska gränsvärden omfattade ett 70-tal ämnen/ämnesgrupper  och var ute på remiss under sommaren.
 
Några ämnen är helt nya. Mest debatterat har varit AV:s initiala förslag till en halvering av nuvarande nivågränsvärde för kvarts. I december 2017 fattade EU beslut om ett bindande hygieniskt gränsvärde på 0,1 mg/m3 för kvarts genom Cancer/mutagendirektivet, det vill säga samma nivå som det nuvarande svenska gränsvärdet. Verket bestämde samtidigt att värdet ska ses över, även om ingen tidpunkt för detta angavs. Arbetsmiljöverkets beslut i februari blev att trots allt behålla nuvarande nivågränsvärde, vilket betyder att nivån blir densamma i Sverige som i EU.
 
– Det oförändrade gränsvärdet betyder på intet sätt att vi i branschen kan luta oss tillbaka. Vi måste fortsätta att arbeta för reducerade exponeringsnivåer och vi kan räkna med att det kommer en sänkning av kvartsgränsvärdet inom några år, säger Märit Hammarström som är IKEM:s expert på arbetsmiljörisker. 
 
– Jag uppmanar alla berörda företag att hålla detta i minnet när man fattar beslut om ändringar på arbetsmiljöområdet, när man ser över processer och teknik men också i samband med investeringsbeslut, tillägger Märit Hammarström.
 
Ett annat ämne, eller snarare ämnesgrupp, som introducerades i föreskriftsförslaget är skärvätskor. Skärvätska är inte ett rent ämne utan en heterogen blandning av ämnen och det värde som verket fattat beslut om är ett så kallat riktvärde på 0,2 mg/m3 mätt som inhalerbar fraktion samt en not om att ”ämnet” är sensibiliserande.
 
Du hittar föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets webbplats.
 

Till Arbetsmiljöverkets webbplats och sidan föreskrifter

Tillbaka I höst den 23 oktober erbjuder IKEM ”Kemikalielagstiftningen i Sverige – översiktskurs”. Vi gav samma kurs i april och det var då flera medlemmar som hörde av sig och undrade om den skulle komma igen och nu får du chansen! Kursen hålls i Stockholm.
Läs mer
Kursen ges i Stockholm och omfånget är precis som tidigare heldag.
 
Kursen vänder sig till dig som inte behöver detaljkunskaper, men som har behov av att få en allmän förståelse. Du kanske arbetar med försäljning eller marknadsföring? Är du nyanställd och ska precis börja jobba med kemikaliefrågor då är denna kurs utmärkt? Eller är du chef och behöver få en uppfattning om vilka regler företaget har att förhålla sig till och vad dina anställda har att hantera? För dig är också denna kurs ett mycket bra stöd.
 
"Kemikalielagstiftningen i Sverige" tar upp ett brett spektrum av områden. Här är några exempel: brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö. Men vi tar också upp lite mer perifera områden som läkemedel, livsmedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket annat. Materialet är omfattande men vi lägger in korta övningar där man själv får reflektera kring en eller flera frågor.
 
Braschmedlemmar får en rejäl rabatt.  Utnyttja den! Tipsa gärna en kollega som också har nytta av denna kurs.

Pris medlem IKEM:s branschförening: 3.500 kr
Pris medlem IKEM:s arbetsgivarförening: 4.500 kr
Pris icke medlem 5.500 kr
Datum: Tisdag 23 oktober
Svenskt Näringslivs Hus, Storgatan 19, Stockholm
Klockan 9.00-16.30
Anmälan är bindande. Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.
 

Läs mer om Kemikalielagstiftningen i Sverige

 

 

Anmäl dig direkt här

Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare. Många arbetsgivare kan uppleva tidspress och att det är svårt att hinna sätta sig in i nya arbetsrättsliga regler. Oro för att göra fel som leder till tvister och skadestånd och kanske rent av rättsprocesser kanske också är som mörka moln. Men glöm inte att du alltid kan kontakta oss på IKEM så snart du är det minsta osäker. Du behöver inte ha koll på allt nytt, det viktiga är att ha en grundläggande förståelse för arbetsrätten.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm