Tillbaka

Ny hygienisk gränsvärdeslista

8 mars 2018
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem har nyligen fattat beslut om en reviderad gränsvärdeslista som börjar gälla 21 augusti i år. En del av ämnena har endast fått ändrat datum medan NGV/KGV är oförändrade, andra har fått ett putsat värde medan några ämnen fått ordentliga sänkningar och ytterligare andra har fått sitt vägledande korttidsgränsvärde ändrat till bindande.

Listan över hygieniska gränsvärden omfattade ett 70-tal ämnen/ämnesgrupper  och var ute på remiss under sommaren.
 
Några ämnen är helt nya. Mest debatterat har varit AV:s initiala förslag till en halvering av nuvarande nivågränsvärde för kvarts. I december 2017 fattade EU beslut om ett bindande hygieniskt gränsvärde på 0,1 mg/m3 för kvarts genom Cancer/mutagendirektivet, det vill säga samma nivå som det nuvarande svenska gränsvärdet. Verket bestämde samtidigt att värdet ska ses över, även om ingen tidpunkt för detta angavs. Arbetsmiljöverkets beslut i februari blev att trots allt behålla nuvarande nivågränsvärde, vilket betyder att nivån blir densamma i Sverige som i EU.
 
– Det oförändrade gränsvärdet betyder på intet sätt att vi i branschen kan luta oss tillbaka. Vi måste fortsätta att arbeta för reducerade exponeringsnivåer och vi kan räkna med att det kommer en sänkning av kvartsgränsvärdet inom några år, säger Märit Hammarström som är IKEM:s expert på arbetsmiljörisker. 
 
– Jag uppmanar alla berörda företag att hålla detta i minnet när man fattar beslut om ändringar på arbetsmiljöområdet, när man ser över processer och teknik men också i samband med investeringsbeslut, tillägger Märit Hammarström.
 
Ett annat ämne, eller snarare ämnesgrupp, som introducerades i föreskriftsförslaget är skärvätskor. Skärvätska är inte ett rent ämne utan en heterogen blandning av ämnen och det värde som verket fattat beslut om är ett så kallat riktvärde på 0,2 mg/m3 mätt som inhalerbar fraktion samt en not om att ”ämnet” är sensibiliserande.
 
Du hittar föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets webbplats.
 

Till Arbetsmiljöverkets webbplats och sidan föreskrifter

Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm