Tillbaka

Ny tekniköversikt för våra industrier – Stora minskningar av utsläpp möjliga om förutsättningarna är de rätta

8 september 2017
Under 2017 har två olika studier genomförts i Europa om hur kemiindustrier kan minska sina egna utsläpp av koldioxid, och även hur de kan minska klimatpåverkan från plastindustrin och andra industrier. Den senaste kom i somras från det tyska institutet DECHEMA. Studien är en omfattande genomgång av möjliga tekniker och förändringar i kemiska industrier. IKEM rekommenderar sina medlemmar att be sina teknik-, forsknings- och innovationschefer att ögna igenom innehållsförteckningen i rapporten för att bedöma om det är något område som är värt att undersöka närmare.

 
 

Studien hittar du här: http://dechema.de/en/Low_carbon_chemical_industry.html 

 
När det gäller innovationspolitiken är den centrala frågan för tillfället om vi investerar i rätt områden och på rätt sätt med de skattemedel som används.  Den svenska forskningspropositionen visar att näringslivets investeringar i forskning och utveckling minskar jämfört med skattefinansierad. Tyvärr visar data från juli 2017 från EU att detta är ett problem i hela Europa. Jämförs EU och USA så förlorar Europa tillväxt i avancerade teknikskiften. 
 
– Det är oroande om vi varken i Sverige eller EU lyckas ställa forskningsfrågor som uppfattas som relevanta av våra industrier. Politiken måste ta fasta på detta, både i Sverige och när nästa Europeiska forskningsprogram sätts 2018, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM. 
 
Nästa ramprogram för EU:s forskning och innovationspolitik gäller 2020-2027 och den politiska kampen om detta sker under de kommande åren.
 

Läsa kan du läsa om EU:s analys för framtidens innovationspolitik 

 

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Tillbaka Igår överlämnade fackförbunden inom LO förhandlingsframställningar till arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv. IKEM välkomnar beskedet från LO-förbunden. IKEM tillsammans med övriga arbetsgivare inom Svenskt Näringslivs förordar att sådana samtal genast påbörjas samt att de inkluderar tjänstemannafacken.Läs mer
– Det är positivt att LO-förbunden vill förhandla om att hitta avtalslösningar som underlättar för nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Integration av utlandsfödda och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden är en stor och viktig utmaning där parterna tillsammans borde kunna hitta lösningar, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.
 
 
Vinnaren i Nya ögon på plast i arkitekturen utses i februari 2018. Priset delas ut den 12 april på mässan Nordbygg. Plast som byggmaterial ger många tillfällen att skapa. För att visa vad som går att bygga med plast bjuder IKEM in till en arkitekturtävling för studenter, som får lämna förslag till utformning av ett kafé byggt i plast på mässan Nordbygg 12 april 2018. Tävlingen heter ”Nya ögon på plast i arkitekturen” och arrangeras av Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter för att lyfta fram nytänkande som visar på plastens möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.Läs mer

Våra aktiviteter

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

CLP Praktisk klassificering av blandningar

05 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö

Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri)

11 okt 2017
Stockholm

Kurs i Krishantering

12 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Stockholm

12 okt 2017
Stockholm

IKEM:s Kemikaliedag 2017

12 okt 2017
Stockholm