Tillbaka

Ny tekniköversikt för våra industrier – Stora minskningar av utsläpp möjliga om förutsättningarna är de rätta

8 september 2017
Under 2017 har två olika studier genomförts i Europa om hur kemiindustrier kan minska sina egna utsläpp av koldioxid, och även hur de kan minska klimatpåverkan från plastindustrin och andra industrier. Den senaste kom i somras från det tyska institutet DECHEMA. Studien är en omfattande genomgång av möjliga tekniker och förändringar i kemiska industrier. IKEM rekommenderar sina medlemmar att be sina teknik-, forsknings- och innovationschefer att ögna igenom innehållsförteckningen i rapporten för att bedöma om det är något område som är värt att undersöka närmare.

 
 

Studien hittar du här: http://dechema.de/en/Low_carbon_chemical_industry.html 

 
När det gäller innovationspolitiken är den centrala frågan för tillfället om vi investerar i rätt områden och på rätt sätt med de skattemedel som används.  Den svenska forskningspropositionen visar att näringslivets investeringar i forskning och utveckling minskar jämfört med skattefinansierad. Tyvärr visar data från juli 2017 från EU att detta är ett problem i hela Europa. Jämförs EU och USA så förlorar Europa tillväxt i avancerade teknikskiften. 
 
– Det är oroande om vi varken i Sverige eller EU lyckas ställa forskningsfrågor som uppfattas som relevanta av våra industrier. Politiken måste ta fasta på detta, både i Sverige och när nästa Europeiska forskningsprogram sätts 2018, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM. 
 
Nästa ramprogram för EU:s forskning och innovationspolitik gäller 2020-2027 och den politiska kampen om detta sker under de kommande åren.
 

Läsa kan du läsa om EU:s analys för framtidens innovationspolitik 

 

Kontakt

NilsHannerz

Forsknings- och innovationschef
Head of research and innovation
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog