Tillbaka

Nya ämnen för EU-gränsvärden

8 maj 2018
I slutet av maj kommer EU-Kommissionens partssammansatta grupp Rådgivande kommittén fatta beslut om förslag till "opinions" för några nya ämnen på den kommande 5:e listan över vägledande hygieniska gränsvärden, så kallade OELVs.

De tre ämnen som nu är aktuella är fosforyltriklorid, isoamylalkohol och di-N-butylftalat. Arbetsgivarnas representanter i arbetsgruppen har framfört att det kommer att bli problematiskt med att mäta dessa ämnen i arbetsmiljön beroende på att det saknas vedertagna metoder för mätning och analys eller att dessa inte är allmänt tillgängliga.
 
IKEM tar gärna emot synpunkter på förslagen. Är de föreslagna värdena oproblematiska eller finns områden där det kan bli en utmaning att nå dessa nivåer? Om ni har mätdata att dela med er utav är vi tacksamma för det. Givetvis garanterar vi anonymitet. Kontakta Märit Hammarström.
 
Fosforyltriklorid (CAS No. 10025-87-3, EC No. 233-046-7)
Nuvarande svenska gränsvärden är från 2005.
Svenskt NGV är 0,6 mg/m3 (0,1 ppm) och EU-förslaget ligger på 0,064 mg/m3 (0,01 ppm).
Svenskt KGV (vägledande) är 1,2 mg/m3 (0,2 ppm) och EU-förslaget är 0,13 mg/m3 (0,02 ppm)
Inga noter föreslagna.
 
Isoamylalkohol (CAS No. 123-51-3, EC No. 204-633-5)
Svenskt NGV saknas, EU-förslaget ligger på 18 mg/m3 (5 ppm).
Svenskt KGV saknas, EU-förslaget är 37 mg/m3 (10 ppm).
Inga noter föreslagna.
 
Di-N-butylftalat (CAS No. 84-74-2, EC No. 201-557-4)
Nuvarande svenska gränsvärden är från 1987.
Svenskt NGV är 3 mg/m3 och EU-förslaget ligger på 0,58 mg/m3 (0,05 ppm).
Svenskt KGV är 5 mg/m3(vägledande) och EU-förslaget saknar korttidsvärde.
Inga noter föreslagna. I Sverige finns not om att ämnet är reproduktionsstörande.
 

Kontakt

MäritHammarström

Ansvarig kemisk arbetsmiljö
Head occupational health & safety, chemicals
Tel direkt: +46 10 455 38 57
Tel mobil: +46 70 569 81 61
marit-hammarstrom.jpg
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Tillbaka Centerpartiet presenterade den 16 maj, ett förslag om att förbjuda vissa engångsprodukter i plast för att minska nedskräpningen. IKEM anser att förslaget är kontraproduktivt och endast tom plakatpolitik. Läs mer

Med anledning av Centerpartiets utspel har IKEM blivit kontaktade av TV4. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM har intervjuats av TV4 med anledning av Centerpartiets utspel om att förbjuda engångsartiklar i plast. 

Vår förbundsdirektör har kommenterat förslaget på följande sätt:

- Om C vill motverka nedskräpning borde man föreslå åtgärder som förbättrar avfallshanteringen, höja straffen för nedskräpning och/eller förbjuda engångsartiklar av samtliga material. En pappersmugg är lika skräpig som en plastmugg, säger Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM.
 
Orsakerna till nedskräpning är både en kombination av dålig avfallshantering och felaktigt beteende. Centerpartiets förslag riskerar att öka avfallsvolymerna och resursförbrukningen.
 
- Det är viktigt att politiken bidrar till ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och då kan man inte acceptera nedskräpning oavsett vilket material det handlar om, säger Magnus Huss. Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller att återvinna all plast och att tillverka plast från förnyelsebara råvaror.
 

 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga