Tillbaka

Nya ämnen för EU-gränsvärden

8 maj 2018
I slutet av maj kommer EU-Kommissionens partssammansatta grupp Rådgivande kommittén fatta beslut om förslag till "opinions" för några nya ämnen på den kommande 5:e listan över vägledande hygieniska gränsvärden, så kallade OELVs.

De tre ämnen som nu är aktuella är fosforyltriklorid, isoamylalkohol och di-N-butylftalat. Arbetsgivarnas representanter i arbetsgruppen har framfört att det kommer att bli problematiskt med att mäta dessa ämnen i arbetsmiljön beroende på att det saknas vedertagna metoder för mätning och analys eller att dessa inte är allmänt tillgängliga.
 
IKEM tar gärna emot synpunkter på förslagen. Är de föreslagna värdena oproblematiska eller finns områden där det kan bli en utmaning att nå dessa nivåer? Om ni har mätdata att dela med er utav är vi tacksamma för det. Givetvis garanterar vi anonymitet. Kontakta Märit Hammarström.
 
Fosforyltriklorid (CAS No. 10025-87-3, EC No. 233-046-7)
Nuvarande svenska gränsvärden är från 2005.
Svenskt NGV är 0,6 mg/m3 (0,1 ppm) och EU-förslaget ligger på 0,064 mg/m3 (0,01 ppm).
Svenskt KGV (vägledande) är 1,2 mg/m3 (0,2 ppm) och EU-förslaget är 0,13 mg/m3 (0,02 ppm)
Inga noter föreslagna.
 
Isoamylalkohol (CAS No. 123-51-3, EC No. 204-633-5)
Svenskt NGV saknas, EU-förslaget ligger på 18 mg/m3 (5 ppm).
Svenskt KGV saknas, EU-förslaget är 37 mg/m3 (10 ppm).
Inga noter föreslagna.
 
Di-N-butylftalat (CAS No. 84-74-2, EC No. 201-557-4)
Nuvarande svenska gränsvärden är från 1987.
Svenskt NGV är 3 mg/m3 och EU-förslaget ligger på 0,58 mg/m3 (0,05 ppm).
Svenskt KGV är 5 mg/m3(vägledande) och EU-förslaget saknar korttidsvärde.
Inga noter föreslagna. I Sverige finns not om att ämnet är reproduktionsstörande.
 

Kontakt

MäritHammarström

Ansvarig kemisk arbetsmiljö
Head occupational health & safety, chemicals
Tel direkt: +46 10 455 38 57
Tel mobil: +46 70 569 81 61
marit-hammarstrom.jpg
Carl Eckerdal chefekonom på IKEM. Under årets första kvartal rådde stiltje i tillväxten inom kemiindustrin och det fanns anledning att tro att konjunkturtoppen var passerad. Kvartal två överraskade positivt och nu förutspår kemiföretagen en fortsatt god försäljningstillväxt under andra halvan av 2018, det visar en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. Ökade försäljningsvolymer till Kina och Norge kan vara en viktig delförklaring.Läs mer
Tillbaka Alna ger kostnadsfria seminarier i Stockholm 9 oktober och i Sundsvall 26 oktober. Psykisk ohälsa har de senaste åren uppmärksammats mycket ur olika perspektiv och påverkar i allra högsta grad arbetsplatsen. Alna ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger, spel, med mera i arbetslivet.Läs mer
Alnas erfarenhet är att det allt oftare finns kopplingar till psykisk ohälsa vid skadligt bruk och det är inte ovanligt att de medarbetare vi möter har en komplex problematik.  På seminariet presenteras den senaste kunskapen om kopplingen mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk och hur det kan påverka arbetplatsen.
 

Innehåll

  • Vad är psykisk ohälsa - Alna reder ut begreppen
  • Hur vanlig är förekomsten av kombinationen psykisk ohälsa och skadligt bruk.
  • Vad bör man uppmärksamma på arbetsplatsen?
  • Vad bör arbetsgivare tänka på när det gäller rehabilitering?
  • Hur kan det se ut i praktiken?


Föreläsare

Moa Minischetti, leg psykolog och klinisk chef på Alna Sverige
Erfarenhet av beroendevård och psykiatri där hon mött denna typ av kombinationsproblematik. Stor erfarenhet av rehabilitering samt utredning och kartläggning av problematik inom arbetslivet.
 
Magnus Nyqvist, hälsopedagog och områdeschef Alna Sverige
Lång erfarenhet av stöd till chefer i individärenden, chefsutbildning, policyarbete samt att förebygga skadligt bruk i arbetslivet.

Pris

Evenemanget är kostnadsfritt men vi debiterar 500 kr om du anmäler dig och inte kommer. Bjud gärna med en  kollega från din eller någon annan arbetsplats.Antalet platser är begränsat, så anmäl dig redan idag! 
 
Stockholm
Den 9 oktober 2018 kl 09.00-12.00. Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Anmälan till Stockholm
 

Sundsvall
Den 26 oktober 2018 kl 09.00-12.00. Elite Hotell Knaust, Storgatan 13, Sundsvall

Anmälan till Sundvall

 

Här kan du läsa mer om Alna www.alna.se

 

Fakta

Alna drivs utan privata vinstintressen. Ägare och huvudmän är Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.
 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm