Tillbaka

Nya ämnen för EU-gränsvärden

8 maj 2018
I slutet av maj kommer EU-Kommissionens partssammansatta grupp Rådgivande kommittén fatta beslut om förslag till "opinions" för några nya ämnen på den kommande 5:e listan över vägledande hygieniska gränsvärden, så kallade OELVs.

De tre ämnen som nu är aktuella är fosforyltriklorid, isoamylalkohol och di-N-butylftalat. Arbetsgivarnas representanter i arbetsgruppen har framfört att det kommer att bli problematiskt med att mäta dessa ämnen i arbetsmiljön beroende på att det saknas vedertagna metoder för mätning och analys eller att dessa inte är allmänt tillgängliga.
 
IKEM tar gärna emot synpunkter på förslagen. Är de föreslagna värdena oproblematiska eller finns områden där det kan bli en utmaning att nå dessa nivåer? Om ni har mätdata att dela med er utav är vi tacksamma för det. Givetvis garanterar vi anonymitet. Kontakta Märit Hammarström.
 
Fosforyltriklorid (CAS No. 10025-87-3, EC No. 233-046-7)
Nuvarande svenska gränsvärden är från 2005.
Svenskt NGV är 0,6 mg/m3 (0,1 ppm) och EU-förslaget ligger på 0,064 mg/m3 (0,01 ppm).
Svenskt KGV (vägledande) är 1,2 mg/m3 (0,2 ppm) och EU-förslaget är 0,13 mg/m3 (0,02 ppm)
Inga noter föreslagna.
 
Isoamylalkohol (CAS No. 123-51-3, EC No. 204-633-5)
Svenskt NGV saknas, EU-förslaget ligger på 18 mg/m3 (5 ppm).
Svenskt KGV saknas, EU-förslaget är 37 mg/m3 (10 ppm).
Inga noter föreslagna.
 
Di-N-butylftalat (CAS No. 84-74-2, EC No. 201-557-4)
Nuvarande svenska gränsvärden är från 1987.
Svenskt NGV är 3 mg/m3 och EU-förslaget ligger på 0,58 mg/m3 (0,05 ppm).
Svenskt KGV är 5 mg/m3(vägledande) och EU-förslaget saknar korttidsvärde.
Inga noter föreslagna. I Sverige finns not om att ämnet är reproduktionsstörande.
 

Kontakt

MäritHammarström

Ansvarig kemisk arbetsmiljö
Head occupational health & safety, chemicals
Tel direkt: +46 10 455 38 57
Tel mobil: +46 70 569 81 61
marit-hammarstrom.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg