I och med avtalsförhandlingarna 2017 har föräldraledighetstillägget omarbetats i sin helhet.
Tillbaka

Nya regler för föräldraledighetstillägg

10 juli 2017
Som en del av avtalsuppgörelsen 2017 gällande Tjänstemannaavtalet, har reglerna för Föräldraledighetstillägg omarbetats i sin helhet. Den tidigare modellen med beräkning genom kalenderdagsavdrag och utbetalning i två delar tas nu bort. Det ersätts med en förenklad modell där tillägget betalas ut löpande under ledigheten för varje arbetsdag som tjänstemannen är helt föräldraledig.

Förhoppningen är att de nya reglerna ska begränsa behovet av manuella hanteringen vid beräkningen av föräldraledighetstillägget. 
 
De nya reglerna gäller för alla ledigheter som påbörjas den 1 april 2017. Föräldraledighet för samma barn som påbörjats före den 1 april 2017 ska även fortsatt hanteras enligt tidigare regler. 
 
Eftersom regelverket nu ändrats i grunden har IKEM tagit fram en kommentar som i detalj går igenom hur de nya reglerna ska tillämpas. 
 
Under Arbetsgivarguiden och Ledigheter har vi  publcierat kommentarer gällande de nya reglerna. För att få åtkomst till denna information måste du först logga in på webben. Har du ingen inloggning skapar du en med hjälp av företagets organisations- och medlemsnummer.
 

Arbetsgivarguiden: Föräldraledighet tjänstemän

 

Här skapar du ett inloggningskonto till webbplatsen

 
Har du frågor, vänligen kontakta IKEM:s arbetsgivarjour.
 

Arbetsgivarjouren

Telefon: 010-455 38 80
 
Öppettider
Måndag - fredag 08.30 - 16.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00
 

Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion.
Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion.
Tillbaka Flera utspel i Almedalen handlade om hur industrin kan minska koldioxidutsläppen med hjälp av elektrifiering. En metod som fungerar bra på grund av att vi i Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion. Några av IKEM:s medlemsföretag som medverkade var exempelvis Preem och Cementa. Nu visar kemiindustrin i Europa att man även vill vara en aktör när det gäller övergången till förnybar energi.Läs mer
Förnybar energi uppmärksammas nu stort i Europa. En växande trend är att stora företag, inklusive ledande industriella aktörer, åtar sig att redan på kort sikt gå över till 100% förnybar kraft genom Power Purchase Agreements (PPA). Tidigare i år ledde exempelvis AkzoNobel arbetet med att bilda ett konsortium som ska utvinna energi från en vindpark i Nederländerna. Ett led i åtagandet att vara koldioxidneutralt år 2050. 
 
Den europeiska kemiindustrins branschorganisation Cefic stödjer även ett evenemang för förnybar energi som WindEurope och SolarPower Europe är värdar för. Tanken är att det ska bli en serie av årliga evenemang. 
 
För att koppla ihop köpare och säljare av förnybar energi arrangeras även den första "RE-Source 2017" den 11 oktober 2017 i Bryssel. Stora energikonsumenter, bl a kemiföretag och Google, vill samverka med förnybara energiproducenter och politiker för att Europa ska kunna dra full nytta av konkurrenskraftig och tillförlitlig förnybar energiproduktion.

 

Läs hela pressmeddelandet från CEFIC Large energy consumers hungry for green power 

Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM. Hur återvinningsbar en förpackning är påverkas av val av plast, tryck, lim med mera och efterfrågan på materialet. Nu drar landets producenter igång en satsning för mer återvinningsbara förpackningar. Alla måste sträva mot ett cirkulärt tänkande, där tomma förpackningar ses som råvara till ny produktion. Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltog i seminarium arrangerad av Dagens Nyheter och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i Almedalen.Läs mer

Våra aktiviteter

IKEM:s kurs i arbetsmiljö Chefen och arbetsmiljön

05 sep 2017
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

12 sep 2017
Malmö

Plasten, världens bästa material

13 sep 2017
Trioplast, Smålandsstenar

Innovationsutbildning

15 sep 2017
Stockholm respektive via webb

MBL-förhandlingen - kurs i ikem regi

20 sep 2017
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö