I och med avtalsförhandlingarna 2017 har föräldraledighetstillägget omarbetats i sin helhet.
Tillbaka

Nya regler för föräldraledighetstillägg

10 juli 2017
Som en del av avtalsuppgörelsen 2017 gällande Tjänstemannaavtalet, har reglerna för Föräldraledighetstillägg omarbetats i sin helhet. Den tidigare modellen med beräkning genom kalenderdagsavdrag och utbetalning i två delar tas nu bort. Det ersätts med en förenklad modell där tillägget betalas ut löpande under ledigheten för varje arbetsdag som tjänstemannen är helt föräldraledig.

Förhoppningen är att de nya reglerna ska begränsa behovet av manuella hanteringen vid beräkningen av föräldraledighetstillägget. 
 
De nya reglerna gäller för alla ledigheter som påbörjas den 1 april 2017. Föräldraledighet för samma barn som påbörjats före den 1 april 2017 ska även fortsatt hanteras enligt tidigare regler. 
 
Eftersom regelverket nu ändrats i grunden har IKEM tagit fram en kommentar som i detalj går igenom hur de nya reglerna ska tillämpas. 
 
Under Arbetsgivarguiden och Ledigheter har vi  publcierat kommentarer gällande de nya reglerna. För att få åtkomst till denna information måste du först logga in på webben. Har du ingen inloggning skapar du en med hjälp av företagets organisations- och medlemsnummer.
 

Arbetsgivarguiden: Föräldraledighet tjänstemän

 

Här skapar du ett inloggningskonto till webbplatsen

 
Har du frågor, vänligen kontakta IKEM:s arbetsgivarjour.
 

Arbetsgivarjouren

Telefon: 010-455 38 80
 
Öppettider
Måndag - fredag 08.30 - 16.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00
 

Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog