I och med avtalsförhandlingarna 2017 har föräldraledighetstillägget omarbetats i sin helhet.
Tillbaka

Nya regler för föräldraledighetstillägg

10 juli 2017
Som en del av avtalsuppgörelsen 2017 gällande Tjänstemannaavtalet, har reglerna för Föräldraledighetstillägg omarbetats i sin helhet. Den tidigare modellen med beräkning genom kalenderdagsavdrag och utbetalning i två delar tas nu bort. Det ersätts med en förenklad modell där tillägget betalas ut löpande under ledigheten för varje arbetsdag som tjänstemannen är helt föräldraledig.

Förhoppningen är att de nya reglerna ska begränsa behovet av manuella hanteringen vid beräkningen av föräldraledighetstillägget. 
 
De nya reglerna gäller för alla ledigheter som påbörjas den 1 april 2017. Föräldraledighet för samma barn som påbörjats före den 1 april 2017 ska även fortsatt hanteras enligt tidigare regler. 
 
Eftersom regelverket nu ändrats i grunden har IKEM tagit fram en kommentar som i detalj går igenom hur de nya reglerna ska tillämpas. 
 
Under Arbetsgivarguiden och Ledigheter har vi  publcierat kommentarer gällande de nya reglerna. För att få åtkomst till denna information måste du först logga in på webben. Har du ingen inloggning skapar du en med hjälp av företagets organisations- och medlemsnummer.
 

Arbetsgivarguiden: Föräldraledighet tjänstemän

 

Här skapar du ett inloggningskonto till webbplatsen

 
Har du frågor, vänligen kontakta IKEM:s arbetsgivarjour.
 

Arbetsgivarjouren

Telefon: 010-455 38 80
 
Öppettider
Måndag - fredag 08.30 - 16.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00
 

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg