I och med avtalsförhandlingarna 2017 har föräldraledighetstillägget omarbetats i sin helhet.
Tillbaka

Nya regler för föräldraledighetstillägg

10 juli 2017
Som en del av avtalsuppgörelsen 2017 gällande Tjänstemannaavtalet, har reglerna för Föräldraledighetstillägg omarbetats i sin helhet. Den tidigare modellen med beräkning genom kalenderdagsavdrag och utbetalning i två delar tas nu bort. Det ersätts med en förenklad modell där tillägget betalas ut löpande under ledigheten för varje arbetsdag som tjänstemannen är helt föräldraledig.

Förhoppningen är att de nya reglerna ska begränsa behovet av manuella hanteringen vid beräkningen av föräldraledighetstillägget. 
 
De nya reglerna gäller för alla ledigheter som påbörjas den 1 april 2017. Föräldraledighet för samma barn som påbörjats före den 1 april 2017 ska även fortsatt hanteras enligt tidigare regler. 
 
Eftersom regelverket nu ändrats i grunden har IKEM tagit fram en kommentar som i detalj går igenom hur de nya reglerna ska tillämpas. 
 
Under Arbetsgivarguiden och Ledigheter har vi  publcierat kommentarer gällande de nya reglerna. För att få åtkomst till denna information måste du först logga in på webben. Har du ingen inloggning skapar du en med hjälp av företagets organisations- och medlemsnummer.
 

Arbetsgivarguiden: Föräldraledighet tjänstemän

 

Här skapar du ett inloggningskonto till webbplatsen

 
Har du frågor, vänligen kontakta IKEM:s arbetsgivarjour.
 

Arbetsgivarjouren

Telefon: 010-455 38 80
 
Öppettider
Måndag - fredag 08.30 - 16.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00
 

Tillbaka Regeringen flaggar för vikten av cybersäkerhet. Vi måste skydda våra viktiga IT-system för intrång och påverkan. Medlemsföretag är välkomna att kontakta Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM, om ni vill samverka kring denna fråga.Läs mer

Nu rustas för ökade insatser på miljöer, infrastruktur och kompetens för att skydda industrins hemligheter. IKEM uppmanar sina medlemsföretag att ta frågan på stort allvar. Gemensamma projekt håller på att startas för att göra en kraftsamling.

Om ert företag är intresserade och har behov få ni gärna kontakta Nils Hannerz på IKEM för att meddela ert intresse av att samarbeta kring frågan.

Vinnaren i Nya ögon på plast i arkitekturen utses i februari 2018. Priset delas ut den 12 april på mässan Nordbygg. Plast som byggmaterial ger många tillfällen att skapa. För att visa vad som går att bygga med plast bjuder IKEM in till en arkitekturtävling för studenter, som får lämna förslag till utformning av ett kafé byggt i plast på mässan Nordbygg 12 april 2018. Tävlingen heter ”Nya ögon på plast i arkitekturen” och arrangeras av Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter för att lyfta fram nytänkande som visar på plastens möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.Läs mer

Våra aktiviteter

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

CLP Praktisk klassificering av blandningar

05 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö

Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri)

11 okt 2017
Stockholm

Kurs i Krishantering

12 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Stockholm

12 okt 2017
Stockholm

IKEM:s Kemikaliedag 2017

12 okt 2017
Stockholm