Tillbaka

Plan för återgång i arbete

23 augusti 2018
Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivare skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan) om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid. Planen är tänkt att vara ett stöd i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och bör, i den utsträckning det är möjligt, tas fram tillsammans med arbetstagaren.

De nya reglerna innebär i korthet att en ”Plan för återgång i arbete” ska tas fram om det kan antas att en arbetstagare kommer att vara sjukskriven i mer än 60 dagar räknat från sjukperiodens första dag. Då ska en plan upprättas senast dag 30 i sjukperioden.

Det finns tre undantag när arbetsgivaren inte behöver ta fram en plan:

  1. när arbetstagaren kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser inom 60 dagar
  2. när det klart framgår att arbetstagarens hälsotillstånd är av sådan art att det är uppenbart att en återgång i arbete för tillfället inte är möjlig inom 60 dagar
  3. när det är uppenbart att arbetstagaren inte förväntas kunna återgå i arbete inom 60 dagar oavsett åtgärder.


Det finns inte något krav på hur en ”Plan för återgång i arbete” ska utformas eller var dokumentationen ska ske. Många arbetsgivare har rutiner för rehabiliteringarbetet på arbetsplatsen, med framtagna rehabiliteringsplaner som är anpassade utifrån verksamheten förutsättningar.

- För att underlätta för de arbetsgivare som söker i stöd i utformandet av en plan för återgång i arbete har Svenskt Näringsliv tillsammans med Försäkringskassan, SKL och Arbetsgivarverket tagit fram ett förslag till mall, men det finns ingen skyldighet för arbetsgivare att använda den framtagna mallen, säger Lisa Wastelius, rådgivare och förhandlare på IKEM.

Här hittar du mallen för planen
 

Läs mer om planen för återgång i arbete under Arbetsgivarguiden.

 

 

Kontakt

LisaWastelius

Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
Tel direkt: +46 10 455 38 84
Tel mobil: +46 70 342 67 73
lisa-wastelius.jpg
Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare.
Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare.
Tillbaka Många arbetsgivare kan uppleva tidspress och att det är svårt att hinna sätta sig in i nya arbetsrättsliga regler. Oro för att göra fel som leder till tvister och skadestånd och kanske rent av rättsprocesser kanske också är som mörka moln. Men glöm inte att du alltid kan kontakta oss på IKEM så snart du är det minsta osäker. Du behöver inte ha koll på allt nytt, det viktiga är att ha en grundläggande förståelse för arbetsrätten.Läs mer

Det är vi på IKEM som förhandlar fram kollektivavtalen och andra överenskommelser - vi vet hur avtalen ska tolkas.

Vår arbetsgivarjour har mycket kompetenta rådgivare och förhandlare. Vi erbjuder även utbildningar med arbetsrättsliga teman. Dessutom kan vi hålla skräddarsydda kurser på ditt företag.

Arbetsgivarguiden, som du hittar på webbplatsen, ger också ett utmärkt stöd i det vardagliga arbetet. Vårt Arbetsgivarbrev  vänder sig exklusivt till medlemmar i arbetsgivarföreningen. Vi ger ut fem nummer per år av Arbetsgivarbrevet.

Vill du ha ett personligt möte med oss? Inga problem, kontakta oss så bestämmer bokar vi en tid för samtal.

Varmt välkommen att kontakta oss på IKEM!

IKEM:s arbetsgivarjour

Måndag-fredag
8.30-17.00
Lunchstängt 12-13

Telefon: 010-455 35 80
E-post: jouren@ikem.se

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm