Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.
Tillbaka

Principöverenskommelse om etableringsanställningar

21 november 2017
Idag, den 21 november, har IKEM och flera andra förbund inom Svenskt Näringsliv ingått en principöverenskommelse med flera förbund inom LO om så kallade etableringsanställningar. Bakgrunden är de förhandlingar som har pågått under hösten för att försöka hitta en väg in på arbetsmarknaden framförallt för de stora grupperna av människor om har kommit till Sverige under de senaste åren.

Parterna har försökt hitta ett enkelt och effektivt system i för att ge största möjliga verkan, och samtidigt undvika de återhållande effekter som funnits i nuvarande arbetsmarknadspolitiska program och statliga åtgärder. I överenskommelsen föreslår parterna därför ett enkelt system med klart lägre etableringskostnad.

I stora drag innehåller principöverenskommelsen följande

  1. Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.
  2. En visstidsanställning ska kunna gälla under två år varefter den ska kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.
  3. Det vanliga kollektivavtalen ska tillämpas på medarbetare som är anställda med etableringsanställning, med undantag för reglerna kring lön.
  4. Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8.000 kr.
  5. Resterande ersättning för arbetet får den anställde genom ett så kallat etableringsbidrag. Lönen och bidraget ska tillsammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Det statliga bidraget betalas till individen och inte till arbetsgivaren.

Tanken är att etableringsanställningar ska kunna användas för både den som nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda behov av att få en sådan anställning.

För att principöverenskommelsen ska kunna börja gälla måste staten beslutar om ett nytt bidrag, ett så kallat etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning.

Nästa steg är nu att parterna kommer att överlämna uppgörelsen till regeringen. Därefter hoppas parterna att en förhandling ska komma till stånd med regeringen. Avsikten är att få till stånd en överenskommelse som innebär att reformen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Kontakt

JonasHagelqvist

Förbundsdirektör och vd
Chief executive officer
Tel direkt: +46 10 455 38 55
Tel mobil: +46 730 80 77 66
jonas-hagelqvist.jpg
Tillbaka I höst den 23 oktober erbjuder IKEM ”Kemikalielagstiftningen i Sverige – översiktskurs”. Vi gav samma kurs i april och det var då flera medlemmar som hörde av sig och undrade om den skulle komma igen och nu får du chansen! Kursen hålls i Stockholm.
Läs mer
Kursen ges i Stockholm och omfånget är precis som tidigare heldag.
 
Kursen vänder sig till dig som inte behöver detaljkunskaper, men som har behov av att få en allmän förståelse. Du kanske arbetar med försäljning eller marknadsföring? Är du nyanställd och ska precis börja jobba med kemikaliefrågor då är denna kurs utmärkt? Eller är du chef och behöver få en uppfattning om vilka regler företaget har att förhålla sig till och vad dina anställda har att hantera? För dig är också denna kurs ett mycket bra stöd.
 
"Kemikalielagstiftningen i Sverige" tar upp ett brett spektrum av områden. Här är några exempel: brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö. Men vi tar också upp lite mer perifera områden som läkemedel, livsmedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket annat. Materialet är omfattande men vi lägger in korta övningar där man själv får reflektera kring en eller flera frågor.
 
Braschmedlemmar får en rejäl rabatt.  Utnyttja den! Tipsa gärna en kollega som också har nytta av denna kurs.

Pris medlem IKEM:s branschförening: 3.500 kr
Pris medlem IKEM:s arbetsgivarförening: 4.500 kr
Pris icke medlem 5.500 kr
Datum: Tisdag 23 oktober
Svenskt Näringslivs Hus, Storgatan 19, Stockholm
Klockan 9.00-16.30
Anmälan är bindande. Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.
 

Läs mer om Kemikalielagstiftningen i Sverige

 

 

Anmäl dig direkt här

Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare. Många arbetsgivare kan uppleva tidspress och att det är svårt att hinna sätta sig in i nya arbetsrättsliga regler. Oro för att göra fel som leder till tvister och skadestånd och kanske rent av rättsprocesser kanske också är som mörka moln. Men glöm inte att du alltid kan kontakta oss på IKEM så snart du är det minsta osäker. Du behöver inte ha koll på allt nytt, det viktiga är att ha en grundläggande förståelse för arbetsrätten.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm