Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.
Tillbaka

Principöverenskommelse om etableringsanställningar

21 november 2017
Idag, den 21 november, har IKEM och flera andra förbund inom Svenskt Näringsliv ingått en principöverenskommelse med flera förbund inom LO om så kallade etableringsanställningar. Bakgrunden är de förhandlingar som har pågått under hösten för att försöka hitta en väg in på arbetsmarknaden framförallt för de stora grupperna av människor om har kommit till Sverige under de senaste åren.

Parterna har försökt hitta ett enkelt och effektivt system i för att ge största möjliga verkan, och samtidigt undvika de återhållande effekter som funnits i nuvarande arbetsmarknadspolitiska program och statliga åtgärder. I överenskommelsen föreslår parterna därför ett enkelt system med klart lägre etableringskostnad.

I stora drag innehåller principöverenskommelsen följande

  1. Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.
  2. En visstidsanställning ska kunna gälla under två år varefter den ska kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.
  3. Det vanliga kollektivavtalen ska tillämpas på medarbetare som är anställda med etableringsanställning, med undantag för reglerna kring lön.
  4. Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8.000 kr.
  5. Resterande ersättning för arbetet får den anställde genom ett så kallat etableringsbidrag. Lönen och bidraget ska tillsammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Det statliga bidraget betalas till individen och inte till arbetsgivaren.

Tanken är att etableringsanställningar ska kunna användas för både den som nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda behov av att få en sådan anställning.

För att principöverenskommelsen ska kunna börja gälla måste staten beslutar om ett nytt bidrag, ett så kallat etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning.

Nästa steg är nu att parterna kommer att överlämna uppgörelsen till regeringen. Därefter hoppas parterna att en förhandling ska komma till stånd med regeringen. Avsikten är att få till stånd en överenskommelse som innebär att reformen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Kontakt

JonasHagelqvist

Förbundsdirektör och vd
Chief executive officer
Tel direkt: +46 10 455 38 55
Tel mobil: +46 730 80 77 66
jonas-hagelqvist.jpg
Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm