Vinnarna Tobias Jansson och Oscar Forsman
Tillbaka

Prisutdelning för vinnarna av ”Nya ögon på plast i arkitekturen”

16 april 2018
Plast som byggmaterial ger många tillfällen att skapa. Tävlingen ”Nya ögon på plast i arkitekturen” lyfter fram nytänkande och visar på plastens möjligheter och goda egenskaper. Den 12 april var det dags för prisutdelning!

Tävlingen, som arrangerades av Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter vanns av Oscar Forsman och Tobias Jansson från Umeå Arkitekthögskola med sitt bidrag ”Paviljong”. 
 
Paviljongen är uppbyggd på Stockholmsmässans entrétorg och fungerar som café och mötesplats under Nordbygg och påföljande 2 mässor innan det monteras ner.
 
”Det blev faktiskt ännu bättre än vi trodde” säger vinnarna Tobias Jansson och Oscar Forsman strax innan det är dags för prisutdelning.
 
Innan själva prisutdelningen fördes ett samtal om plastens roll i arkitekturen under ledning av IKEM:s VVD Magnus Huss. Medverkade gjorde Andreas Martin-Löf, arkitekt SAR/MSA, Andreas Martin-Löf Arkitekter och Johannes Karlström, arkitekt SIR/MSA, Note Design Studio.
 
”Plastens tjusning och dilemma är att den ofta är dold men helt nödvändig då den är ett extremt viktigt material i byggande och olika aspekter på det. Vi jobbar t ex med solceller som finns inbyggda i fönster, så bra gjort att det inte syns” säger Andreas Martin-Löf.
 
”Det är vackert” – Johannes Karlsson om plastcaféet på Nordbygg som vann tävlingen ”Nya ögon på plast i arkitekturen”.
 

Läs mer här 

Kontakt

MagnusHuss

Förbundsdirektör och vice vd
Director general
Tel direkt: +46 10 455 38 61
Tel mobil: +46 70 897 89 89
magnus-huss.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg