Tillbaka

Rätt använt flamskydd räddar liv och miljö

17 december 2015
IVL Svenska Miljöskyddsinstitutet har deltagit i EU-projektet InFlame, som undersökt utsläpp, spridning, exponering, upptag samt skadliga effekter av vissa substanser som finns i flamskyddsmedel. Resultaten av studien har presenterats i rapporten Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter. Rapporten försvårar för företag som producerar miljövänliga flamskydd då den spär på fördomarna om flamskydd.

Den som läser rapporten kan lätt kan få uppfattningen att alla flamskyddsmedel antingen redan är klassade som farliga och därför förbjudits eller att de misstänks vara skadliga, men att de inte hunnit bli förbjudna ännu. Att det även finns flamskyddsmedel som varken är bromerade, klorerade eller fosforbaserade och som därför inte behöver utredas framgår inte av rapporten. IVL:s rapport finns för nedladdning längre ned i denna artikel.
 
– För oss som utvecklar mer miljövänliga flamskyddsmedel försvårar den här typen av rapporter vårt arbete då fördomarna om flamskydd späs på. Vi tycker att det är tråkigt när ett forskningsinstitut bidrar till detta, säger Per Erik Velin, vd för Deflamo.
 
 
Vad som inte heller framgår av rapporten, men som är väsentligt för att öka kännedomen om och förståelsen av flamskyddsmedel är bland annat följande:
 
  1. Det finns många olika flamskyddsmedel - det går inte att dra generella slutsatser om flamskyddsmedel. Termen flamskyddsmedel beskriver en funktion och inte en kemisk klass. Med andra ord kan flamskyddsmedel ha många olika kemiska sammansättningar. 
     
  2. Flamskyddsmedel fyller en mycket viktig uppgift. De försvårar utvecklingen och spridningen av en brand och ger möjlighet att evakuera människor och rädda materiel. Det finns idag effektiva och samtidigt miljövänliga flamskydd som utgör alternativ till de mer ifrågasatta bromerade och klorerade flamskyddsmedlen.
     
  3. Att välja bort flamskyddsmedel helt innebär en kraftigt sänkt brandsäkerhet. Inom EU har man uppskattat att antalet omkomna i bränder har under de senaste tio åren minskat med 20 procent som ett direkt resultat av korrekt användning av flamskyddsmedel. (Ladda gärna ner EFRA:s broschyr som vi länkar till längre ner) 
 
IKEM:s förhoppning är att IVL framöver bättre ska kunna föra en mer varierad dialog om kemikalier och deras viktiga roll i samhället. Då kan vi tillsammans arbeta för att ta till vara den positiva inverkan nya innovativa kemikalier kan ha på hållbarheten samtidigt som äldre mindre lyckade ämnen fasas ut.
 
 

Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter, utgiven av IVL Svenska Miljöinstitutet 2015
 

Läs mer om Deflamo på www.deflamo.se
 

Till IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats

 

Här kan du läsa broschyren Flame retardants for a changing society, utgiven av The European Flame Retardants Association, EFRA

 

Kontakt

NilsHannerz

Ansvarig Industriell bioekonomi
Head Industrial Bioeconomy
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tillbaka IKEM:s medlemsföretag Borealis och Unga forskare håller en Sommarforskarskola tillsammans på Göteborgs universitet. Under en vecka i augusti deltar 20 elever i åldern 14-15 år i en naturvetenskaplig och teknisk sommarforskarskolan. Laborationerna anknyter till temat Upptäck framtidens lösningar, där deltagarna utforskar tekniker och innovationer för ett klimatsmart samhälle. Problembaserat lärande och teamarbete skapar ett kreativt och innovativt tankesätt hos eleverna. Fokus ligger på process istället för på betyg och resultat. Handledarna är engagerade universitetsstudenter som inspirerar och coachar de yngre eleverna.
Läs mer
– Vi utgör ett komplement till skolan, och genom Sommarforskarskolan skapar vi en arena för upptäckarglädje, nyfikenhet och inspiration, vilket är grunden för ett hållbart intresse. Vi samlar framtidens specialister och ledare, som är de som kommer ta sig an och lösa våra stora utmaningar som klimatfrågan, säger Anna Hedlund, generalsekreterare för Förbundet Unga Forskare.
 
Deltagarna får experimentera och laborera inom kemi, biologi, teknik och fysik i moderna labb på Göteborgs universitet. Programmera robotar och återvinna bomull är några av sakerna som står på schemat. 
 
–  I Sverige behöver vi forskare och ingenjörer som ligger i framkant. Vårt samarbete med Unga forskare syftar till att stimulera unga att forska, utveckla sig vidare samt studera naturvetenskap. Det är bra för oss i industrin, det är bra för Sverige, säger Andreas Veje, Innovation Centre Manager, Borealis.
 
Senaste PISA-mätningen visar att Sverige tappar stort i ämnen som matematik och naturvetenskap och färska siffror från Göteborgs stad visar att 30 % av eleverna i årskurs 9 inte går ut skolan med godkända betyg i alla ämnen. Samtidigt efterfrågar näringslivet ny kompetens inom dessa ämnen för att klara framtidens utmaningar, inte minst på klimatområdet. Totalt förväntas Sverige sakna 50.000 ingenjörer år 2030.
 
 
Kontakt: 6-8 juli: Tove Ladberg, verksamhetsansvarig Förbundet Unga Forskare, 073-600 77 13, tove.ladberg@ungaforskare.org
 
9 -31 juli: Emil Kling, koordinator, 073-058 41 27, emil.kling@ungaforskare.org
 
1-5 aug: Anna Hedlund, generalsekreterare Förbundet Unga Forskare: 076-109 11 23 anna.hedlund@ungaforskare.org   
 
Andreas Veje, Borealis AB, Stenungsund, Innovation Centre Manager, 076-637 81 16, andreas.veje@borealisgroup.com
 
Region Skåne hade under fredagseftermiddagen i Almedalen ett intressant seminarium på temat Vem tar ansvar för icke-kommersiell läkemedelsutveckling? Det faktiska fall som seminariet grundar sig på är situationen med läkemedlet Naloxon. Naloxon är ett befintligt läkemedel (”morfin-antagonist”) som funnit ett nytt användningsområde men med ett utgånget patent finns inget kommersiellt intresse för att finansiera en fortsatt utveckling av läkemedlet. Istället har Region Skåne trätt in och finansierat en läkemedelsprövning. Med denna bakgrund fick vi höra från Henrik Thiesen, Köpenhamns kommun hur man i Köpenhamn och ytterligare några kommuner haft ett projekt för att lösa problemet med att förse opiatmissbrukare med Naloxon i sprayform för att häva överdosering. Med på video var även Maria Landgren, läkemedelschef, Region Skåne och Ulrika Heindorff från Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne. Läs mer

Våra aktiviteter

CLP Grundkurs

06 sep 2016
Stockholm

Organisatorisk och social arbetsmiljö

08 sep 2016
Malmö

IKEM:s kurs i arbetsmiljö Chefen och arbetsmiljön

13 sep 2016
Stockholm

Säkerhetsdatablad (SDS) Grundkurs

13 sep 2016
Göteborg

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-sep 2016
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Avtalskurs Grundkurs för löneadministratörer

15 sep 2016
Stockholm

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

19-20-sep 2016
Stockholm