Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Tillbaka

Rätt kompetens avgörande för industrins framtid

7 februari 2018
- Industrin måste ha tillgång till rätt kompetens för att kunna fortsätta att ligga i framkant internationellt, säger Jonas Hagelqvist i sin kommentar till årets Industridag.

Årets industridag som hade temat "Människan i digitaliseringen",  var en stor framgång. Dels lockade den fler deltagare än någonsin och dels var industridagen en tydlig manifestation för att det finns både en insikt och vilja att värna om och utveckla den svenska industrins konkurrenskraft. 

- Digitaliseringen går enormt fort och omvärlden förändras med den. Industrin måste ha tillgång till rätt kompetens för att kunna fortsätta att ligga i framkant internationellt. För ett exportberoende land som Sverige är detta nödvändigt. Det är avgörande att arbetsgivare och fackliga parter, politiken och näringslivet arbetar tillsammans för att säkerställa industrins konkurrenskraft, säger Jonas Hagelqvist vd på IKEM.

 

Läs mer om Industrirådet på www.industriradet.se
 

Rekordstort intresse för Industridagen
 

Domsjö fabriker mest jämställda industriföretaget 2018

 

Kontakt

JonasHagelqvist

Förbundsdirektör och vd
Chief executive officer
Tel direkt: +46 10 455 38 55
Tel mobil: +46 730 80 77 66
jonas-hagelqvist.jpg
Alna: Upptäck riskbruk och konferens om spelproblem
Alna: Upptäck riskbruk och konferens om spelproblem
Tillbaka Vi tipsar om Alnas verktyg för chefer som syftar till att lättare upptäcka riskbruk och skadligt bruk. Alna arrangerar även frukostmöten där de berättar om det nya verktyget. Dessutom vill vi tipsa om Alnas konferens den 19 april som handlar om att förebygga spelproblem.Läs mer

Ett verktyg som stärker chefen 

Checklistan för riskbruk och skadligt bruk vänder sig till chefer och HR. Verktyget är ett stöd för att uppmärksamma individer och signaler för att agera tidigt på arbetsplatsen. Målet är att stärka chefen i sin roll, ge hjälp att tyda signaler och ge stöd för hur chefen bör agera.
 

Checklistan hittar du som är avtalskund på www.alna.se/kundsidor

 
Alna berättar mer om det nya verktyget på följande frukostmöten kl 8-10:
Stockholm den 24 april 2018
Göteborg den 3 maj 2018
Malmö den 4 maj 2018 
 

Boka ditt fruktostmöte med Alna på e-post: info@alna.se

 
Konferens om att förebygga spelproblem 
Alna presenterar resultatet från projektet "Spelförebyggande insatser för arbetslivet" och bjuder på flera andra intressanta föreläsningar!
 
Projektet "Spelföre-byggande insatser för arbetslivet"  har pågått under två år med finansiering  av Folkhälsomyndigheten. Tio företag och organisationer i har deltagit i projektet.
 
Uppdraget har varit att tillämpa och utvärdera verktyg för förebyggande arbete med spelproblem och annat skadligt bruk i arbetslivet, med fokus på struktur, kunskap och implementering.
 

Läs debattartikel "Spelmissbruk - ett ökande problem på jobbet" 
 

Här kan du boka ditt deltagande i konferensen den 19 april kl 12.00-16.30

 
 
Fakta
Alnas ägare huvudmän är Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.
 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ”Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindre” Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som IKEM är en del av, förslår en ny modell som bygger på ett utökat producentansvar. "En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning" skriver representanterna inom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på sajten "Aktuell Hållbarhet" i sitt debattinlägg.Läs mer

Våra aktiviteter

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Branschträff Göteborg

23 feb 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Göteborg

05 mar 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2018
Växjö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Branschträff Malmö

13 mar 2018
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg