Rebecca Wennerberg, IKEM:s miljöjurist.
Tillbaka

Rebecca är IKEM:s miljöjurist

10 januari 2018
Rebecca Wennerberg är IKEM:s nyanställda miljöjurist. Närmast kommer Rebecca från Naturvårdsverket där hon arbetat med mål och ärenden gällande miljöfarlig verksamhet. Kontakta gärna Rebecca om du är medlem och har frågor eller synpunkter som är bra för Rebecca att känna till.

Rebecca är utbildad jur.kand. Hon har god inblick i svensk industri och stor erfarenhet av det miljörättsliga arbetet.

Vad är den största fördelen med att du jobbat på Naturvårdsverket?

Det är att jag vet hur myndigheter arbetar, hur processerna ser ut. Jag vet också hur lagstiftningsarbetet går till och hur myndigheter arbetar inom EU. Det tror jag är en stor fördel för IKEM:s medlemsföretag.

Är det något område du är specialist inom?

Ja, det är frågor kopplade till miljöbalken och då särskilt tillståndsfrågor. Här tror jag att det finns mycket att göra med avseende på ledtider inom tillståndsprocessen och liknande

Hur ser planen ut för att du ska komma in i arbetet på IKEM?

Jag kommer introduceras i olika grupper och olika forum. Började i måndags så jag har inte hunnit med så mycket ännu. Men i vår kommer jag att vara med på IKEM:s branschträffar och få möjlighet att träffa medlemsföretag. 

Det går bra att kontakta mig och ställa frågor eller komma med synpunkter.  Jag vill verkligen få kontakt med medlemsföretagen på IKEM. Vill också gärna veta om det finns något intresse för att jag håller i en miljörättskurs om tillståndsprocessen enligt miljöbalken.

Vad har du för intressen på det privata planet?

Har en hund och barn men utöver det tycker jag det är roligt med matlagning och att baka. Inredning och trädgård är också roligt liksom afrikansk dans.

Kontakt

RebeccaWennerberg

Miljöjurist
Environmental Lawyer
Tel direkt: +46 10 455 38 82
Tel mobil: +46 70 590 13 56
RebeccaWennerberg_258.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg