Rebecca Wennerberg, IKEM:s miljöjurist.
Tillbaka

Rebecca är IKEM:s miljöjurist

10 januari 2018
Rebecca Wennerberg är IKEM:s nyanställda miljöjurist. Närmast kommer Rebecca från Naturvårdsverket där hon arbetat med mål och ärenden gällande miljöfarlig verksamhet. Kontakta gärna Rebecca om du är medlem och har frågor eller synpunkter som är bra för Rebecca att känna till.

Rebecca är utbildad jur.kand. Hon har god inblick i svensk industri och stor erfarenhet av det miljörättsliga arbetet.

Vad är den största fördelen med att du jobbat på Naturvårdsverket?

Det är att jag vet hur myndigheter arbetar, hur processerna ser ut. Jag vet också hur lagstiftningsarbetet går till och hur myndigheter arbetar inom EU. Det tror jag är en stor fördel för IKEM:s medlemsföretag.

Är det något område du är specialist inom?

Ja, det är frågor kopplade till miljöbalken och då särskilt tillståndsfrågor. Här tror jag att det finns mycket att göra med avseende på ledtider inom tillståndsprocessen och liknande

Hur ser planen ut för att du ska komma in i arbetet på IKEM?

Jag kommer introduceras i olika grupper och olika forum. Började i måndags så jag har inte hunnit med så mycket ännu. Men i vår kommer jag att vara med på IKEM:s branschträffar och få möjlighet att träffa medlemsföretag. 

Det går bra att kontakta mig och ställa frågor eller komma med synpunkter.  Jag vill verkligen få kontakt med medlemsföretagen på IKEM. Vill också gärna veta om det finns något intresse för att jag håller i en miljörättskurs om tillståndsprocessen enligt miljöbalken.

Vad har du för intressen på det privata planet?

Har en hund och barn men utöver det tycker jag det är roligt med matlagning och att baka. Inredning och trädgård är också roligt liksom afrikansk dans.

Kontakt

RebeccaWennerberg

Miljöjurist
Environmental Lawyer
Tel direkt: +46 10 455 38 82
Tel mobil: +46 70 590 13 56
RebeccaWennerberg_258.jpg
Tillbaka På Kemins Dag genomför 110.000 barn och ungdomar Sveriges största kemiexperiment. Eleverna får tillverka små ”maskar” av kalciumalginat och undersöka vad som händer med dem i citronsyra- respektive och bikarbonatlösning. Målet är att deltagarna ska få upp ögonen för hur roligt och viktigt det är med kemi.

– Det råder stor kompetensbrist på våra kemiföretag. 4 av 10 företag har svårt att hitta kompetent personal, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. Läs mer
På Kemins Dag den 19-20 oktober kommer 110 000 barn och ungdomar från omkring 1 000 skolor genomföra Sveriges största kemiexperiment. Dagen ska väcka intresse för kemi, och samtidigt skapa nyfikenhet på svensk kemiindustri där behovet av nya medarbetare är stort de närmaste tio åren.
 
– När vi pratar med företagen om vad som är deras stora utmaningar så kommer alltid kompetensbristen upp, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. 
 
Kemiindustrin (raffinaderi, plast, gummi, kemi och läkemedel) står idag för en femtedel av svensk varuexport. Samtidigt upplever många företag att det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Nu ökar antal sysselsatta för tredje kvartalet i följd. Det gör kompetensbristen ännu mer akut.
 
– Vi är jätteglada att våra medlemsföretag tycker att det är så viktigt med Kemins Dag och att de vill bidra med material så att materialpaketen kan skickas kostnadsfritt till lärarna. I år var intresset rekordstort, alla paket var beställda inom två veckor, säger Ulla Nyman.
 
Så här berättar företagen om varför de vill bidra med material till Kemins Dag-paketen.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier, samt livsmedelsingredienser. För att vi som säljare ska kunna ge kunderna riktigt bra råd behöver vi kemikunskaper, säger Lars Alriksson, Business Development Manager Brenntag Nordic.
 
Brenntag Nordic har sin bas i Malmö. Företaget har bidragit med natriumalginat, antocyaner och kalciumklorid till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier. Vi är duktiga på teknisk support, men för att vi ska kunna fortsätta vara det och ge våra kunder riktigt bra råd behöver vi kunna rekrytera personer med kemikunskaper även framöver, säger Ann-Christin Ericsson, Nordic EHS-Q Director på Univar. 
 
Univar har sitt huvudkontor i Malmö och ett av sina försäljningskontor i Göteborg. Företaget har bidragit med citronsyra och natriumbikarbonat till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vår affärsidé är att skapa förpackningar som gör livet enklare, och då behövs medarbetare som är kunniga inom både processteknik och materialutveckling, säger Jan Andersson, försäljningschef Emballator Mellerud Plast.
 
Emballator Mellerud Plast har bidragit med förpackningar till experimentlådan. 
 

Läs IKEM:s pressmeddelande här 

 

Våra aktiviteter

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

23 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, fortsättningskurs 1 dag

01 nov 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

12 nov 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

13 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga