Rebecca Wennerberg, IKEM:s miljöjurist.
Tillbaka

Rebecca är IKEM:s miljöjurist

10 januari 2018
Rebecca Wennerberg är IKEM:s nyanställda miljöjurist. Närmast kommer Rebecca från Naturvårdsverket där hon arbetat med mål och ärenden gällande miljöfarlig verksamhet. Kontakta gärna Rebecca om du är medlem och har frågor eller synpunkter som är bra för Rebecca att känna till.

Rebecca är utbildad jur.kand. Hon har god inblick i svensk industri och stor erfarenhet av det miljörättsliga arbetet.

Vad är den största fördelen med att du jobbat på Naturvårdsverket?

Det är att jag vet hur myndigheter arbetar, hur processerna ser ut. Jag vet också hur lagstiftningsarbetet går till och hur myndigheter arbetar inom EU. Det tror jag är en stor fördel för IKEM:s medlemsföretag.

Är det något område du är specialist inom?

Ja, det är frågor kopplade till miljöbalken och då särskilt tillståndsfrågor. Här tror jag att det finns mycket att göra med avseende på ledtider inom tillståndsprocessen och liknande

Hur ser planen ut för att du ska komma in i arbetet på IKEM?

Jag kommer introduceras i olika grupper och olika forum. Började i måndags så jag har inte hunnit med så mycket ännu. Men i vår kommer jag att vara med på IKEM:s branschträffar och få möjlighet att träffa medlemsföretag. 

Det går bra att kontakta mig och ställa frågor eller komma med synpunkter.  Jag vill verkligen få kontakt med medlemsföretagen på IKEM. Vill också gärna veta om det finns något intresse för att jag håller i en miljörättskurs om tillståndsprocessen enligt miljöbalken.

Vad har du för intressen på det privata planet?

Har en hund och barn men utöver det tycker jag det är roligt med matlagning och att baka. Inredning och trädgård är också roligt liksom afrikansk dans.

Kontakt

RebeccaWennerberg

Miljöjurist
Environmental Lawyer
Tel direkt: +46 10 455 38 82
Tel mobil: +46 70 590 13 56
EU-kommissionen har idag presenterat sin strategi för plast i en cirkulär ekonomi. Plastbranschen välkomnar att strategin har fokus på innovation, konkurrenskraft och arbetstillfällen i Europa. Därför är det viktigt att Sverige och regeringen tar tillvara de möjligheter som strategin ger i form av satsningar på ökad återvinning istället för att fokusera på minskad plastanvändning.Läs mer
Tillbaka Plastindustrin, förpackningstillverkare och företag som sätter förpackningar på marknaden, och är delägare i Plastkretsen, inleder 2018 offensivt. Ett investeringsbeslut om en kvarts miljard kronor har tagits, för att bygga en helt ny anläggning för plastsortering. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. Läs mer
Den historiska satsningen är en viktig del i Plastkretsens strävan mot en cirkulär ekonomi, dvs att plasten i de förpackningar som sätts på marknaden till en mycket högre grad kan materialåtervinnas. Det gör också att plastförpackningar som samlats in i Sverige inte behöver skickas till andra länder för sortering.
 
– Det är med stor glädje vi tillsammans, hela branschen - plastindustrin, förpackningstillverkare, handel och leverantörer - kan meddela att vi investerar för framtiden och den cirkulära ekonomin. Med vår investering kommer vi äntligen kunna sortera alla våra plastförpackningar i Sverige och vi siktar högt för att öka andelen materialåtervinningen, säger Kristian Östlund, ordförande i Plastkretsen.
 
Utöver satsningen på anläggningen genomför branschen ytterligare insatser för att öka materialåtervinningen av plastförpackningar i Sverige. Bland annat har en återvinningsmanual och utbildningar för plastförpackningar tagits fram i syfte att öka kompetensen om förpackningars återvinningsbarhet hos de som tillverkar, köper in och sätter förpackningar på marknaden.
 

Fakta om anläggningen: 

  • Anläggningen kommer att byggas i Motala Företagspark, tidigare Electrolux fabriksområde i Motala.
  • Ytan omfattar 14 000 kvadratmeter. Området har lokaler som tillåter ytterligare tillväxt vid behov.
  • Byggstart beräknas till halvårsskiftet 2018 och provdrift beräknas kunna ske redan i slutet av 2018. Full drift av återvinningsanläggningen kommer ske under 2019 efter att provkörning och justering av maskinerna är slutförd.
  • Cirka 50 personer kommer anställas vid verksamheten. Produktionschefen är redan anställd och övriga rekryteringar görs successivt under året.
 

Här kan du läsa mer om anläggningen 

 

Om Plastkretsen:

Plastkretsen organiserar återvinning av plastförpackningar i Sverige genom att uppdra åt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, att samla in förpackningar från hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Verksamheten finansieras av förpackningsavgifter som producenter betalar i enlighet med sitt producentansvar. Plastkretsen är en av fem ägare till FTI och ägs av Plastbranschens Informationsråd PIR (som IKEM är majoritetsägare av), Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF.
 
Källa: Pressmeddelande från Plastkretsen www.ftiab.se
 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

07-08-feb 2018
Malmö

Plastens roll i samhället

07 feb 2018
Värnamo

Branschträff Stockholm

14 feb 2018
Stockholm

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Branschträff Göteborg

23 feb 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Göteborg

05 mar 2018
Göteborg