Rebecca Wennerberg, IKEM:s miljöjurist.
Tillbaka

Rebecca är IKEM:s miljöjurist

10 januari 2018
Rebecca Wennerberg är IKEM:s nyanställda miljöjurist. Närmast kommer Rebecca från Naturvårdsverket där hon arbetat med mål och ärenden gällande miljöfarlig verksamhet. Kontakta gärna Rebecca om du är medlem och har frågor eller synpunkter som är bra för Rebecca att känna till.

Rebecca är utbildad jur.kand. Hon har god inblick i svensk industri och stor erfarenhet av det miljörättsliga arbetet.

Vad är den största fördelen med att du jobbat på Naturvårdsverket?

Det är att jag vet hur myndigheter arbetar, hur processerna ser ut. Jag vet också hur lagstiftningsarbetet går till och hur myndigheter arbetar inom EU. Det tror jag är en stor fördel för IKEM:s medlemsföretag.

Är det något område du är specialist inom?

Ja, det är frågor kopplade till miljöbalken och då särskilt tillståndsfrågor. Här tror jag att det finns mycket att göra med avseende på ledtider inom tillståndsprocessen och liknande

Hur ser planen ut för att du ska komma in i arbetet på IKEM?

Jag kommer introduceras i olika grupper och olika forum. Började i måndags så jag har inte hunnit med så mycket ännu. Men i vår kommer jag att vara med på IKEM:s branschträffar och få möjlighet att träffa medlemsföretag. 

Det går bra att kontakta mig och ställa frågor eller komma med synpunkter.  Jag vill verkligen få kontakt med medlemsföretagen på IKEM. Vill också gärna veta om det finns något intresse för att jag håller i en miljörättskurs om tillståndsprocessen enligt miljöbalken.

Vad har du för intressen på det privata planet?

Har en hund och barn men utöver det tycker jag det är roligt med matlagning och att baka. Inredning och trädgård är också roligt liksom afrikansk dans.

Kontakt

RebeccaWennerberg

Miljöjurist
Environmental Lawyer
Tel direkt: +46 10 455 38 82
Tel mobil: +46 70 590 13 56
RebeccaWennerberg_258.jpg
Till höger i bild: Åsa Håkansson från IKEM:s medlemsföretag Preem. Fotograf: Johan Olsson
Till höger i bild: Åsa Håkansson från IKEM:s medlemsföretag Preem. Fotograf: Johan Olsson
Tillbaka Inom en snar framtid kan vi fylla tanken med grönt biodrivmedel från svenska skogar. Forskningsprojektet BioLi2.0 har lyckats med konststycket att förädla lignin från skogsindustrins restströmmar till drivmedel. En innovation som kan minska vårt beroende av fossila bränslen och göra underverk för klimatet. Projektet drivs inom innovationsprogrammet BioInnovation i vilken IKEM ingår.Läs mer
Utsläpp från privattrafik och transporter är i dag en av världens största klimatbovar. I Sverige står transportsektorn för cirka 30 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. För att nå det nationella målet om att minska fordonsparkens koldioxidutsläpp med 70 procent till år 2030 behövs en ännu större satsning för att bli kvitt beroendet av fossil råolja som bränsle.
 
Det pågående forskningsprojektet BioLi2.0 som drivs inom innovationsprogrammet BioInnovation har visat att det går att göra drivmedel av skogsråvara.
 
- Att få in skogsråvaror in i en kemisk fabrik eller ett raffinaderi är i praktiken rätt komplicerat. I detta projekt utvecklas nya smarta metoder för att göra förnybara råvaror som lignin användbart för att framtidens bränslen och kemikalier. Det är lysande och ökar på sikt mängden förnybara bränslen, säger Nils Hannerz forsknings- och innovationschef på IKEM. Vi är glada för detta framgångsprojekt och önskar att det är början på en lång rad projekt.
 
 

Läs hela artikeln på BioInnovations webbplats: Viktigt genombrott för fossilfritt bränsle

 

Om BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det gör vi genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.
 

Fakta om lignin

Lignin är den näst vanligaste beståndsdelen efter cellulosa i växter och fungerar som ett skelett. Den används mest i massa- och pappersbruk för att göra el och värme. Forskare har nu lyckats framställa biobränsle av lignin och ser även möjligheter att utnyttja ligninet till exempelvis kemi och läkemedelsindustrin.
 
I forskningsprojektet ska företag, forskningsinstitut och akademi under 2,5 år samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter. Projektbudgeten är på 36 miljoner kronor. Projektledare är Katarina Ohlsson.
Gör kemikarriär av ditt intresse! Låt kemikarriar.se inspirera dig. Genom filmer med personer i olika yrkesroller tillsammans med enkla fakta ger Kemikarriär, en lättillgänglig och tydlig bild av olika kemiyrken. I samband med IKEM:s kampanj i samarbete med flera av våra medlemsföretag lanserar vi nu även webbplatsen kemikarriar.se. Vi tar gärna emot förslag på personer som gärna berättar om sin kemikarriär så att vi kan inspirera till att fler söker sig till kemiindustrin.Läs mer

Våra aktiviteter

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Årsmöte och seminarium

15 maj 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm