Stark konjunktur skapar rekryteringsproblem bland IKEM:s medlemsföretag.
Tillbaka

Rekryteringsproblem hotar investeringar

12 september 2017
För kemiindustrin, det vill säga läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna, är det en stor utmaning att hitta rätt kompetens. I stort sett alla typer av befattningar är svåra att besätta. Utbudet av kvalificerad arbetskraft utgör helt enkelt en bromskloss för företagens utveckling. Därför behövs det ett funktionellt och flexibelt utbildningssystem. Det skriver Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM och Greta Hjortzberg ansvarig kompetensförsörjning på IKEM i en debattartikel som i dag publicerades på SvD brännpunkt.

Bakgrunden är de svar medlemsföretagen lämnat i IKEM:s konjunkturenkät, som Carl Eckerdal skickar ut varje kvartal för att samla in information om den ekonomiska utvecklingen i kemibranschen. Enligt företagen är den en utmaning att hitta rätt kompetens till i stort sett alla typer av befattningar. Därför menar IKEM att det behövs reformer om Sverige ska kunna utvecklas och hävda sig i den hårda internationella konkurrensen.
 

Läs hela debattartikeln här 

 

Läs hela Konjunkturbrevet här

Kontakt

CarlEckerdal

Chefekonom
Chief Economist
Tel mobil: +46 70 497 11 98
CarlEckerdal_.jpg

GretaHjortzberg

Ansvarig Kompetensförsörjning
Head of Competence Supply
Tel direkt: +46 10 455 38 56
Tel mobil: +46 72 519 93 52
Greta.Hjortzberg_258_v2.jpg
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Tillbaka Igår överlämnade fackförbunden inom LO förhandlingsframställningar till arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv. IKEM välkomnar beskedet från LO-förbunden. IKEM tillsammans med övriga arbetsgivare inom Svenskt Näringslivs förordar att sådana samtal genast påbörjas samt att de inkluderar tjänstemannafacken.Läs mer
– Det är positivt att LO-förbunden vill förhandla om att hitta avtalslösningar som underlättar för nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Integration av utlandsfödda och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden är en stor och viktig utmaning där parterna tillsammans borde kunna hitta lösningar, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.
 
 
Vinnaren i Nya ögon på plast i arkitekturen utses i februari 2018. Priset delas ut den 12 april på mässan Nordbygg. Plast som byggmaterial ger många tillfällen att skapa. För att visa vad som går att bygga med plast bjuder IKEM in till en arkitekturtävling för studenter, som får lämna förslag till utformning av ett kafé byggt i plast på mässan Nordbygg 12 april 2018. Tävlingen heter ”Nya ögon på plast i arkitekturen” och arrangeras av Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter för att lyfta fram nytänkande som visar på plastens möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.Läs mer

Våra aktiviteter

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

CLP Praktisk klassificering av blandningar

05 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö

Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri)

11 okt 2017
Stockholm

Kurs i Krishantering

12 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Stockholm

12 okt 2017
Stockholm

IKEM:s Kemikaliedag 2017

12 okt 2017
Stockholm