Stark konjunktur skapar rekryteringsproblem bland IKEM:s medlemsföretag.
Tillbaka

Rekryteringsproblem hotar investeringar

12 september 2017
För kemiindustrin, det vill säga läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna, är det en stor utmaning att hitta rätt kompetens. I stort sett alla typer av befattningar är svåra att besätta. Utbudet av kvalificerad arbetskraft utgör helt enkelt en bromskloss för företagens utveckling. Därför behövs det ett funktionellt och flexibelt utbildningssystem. Det skriver Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM och Greta Hjortzberg ansvarig kompetensförsörjning på IKEM i en debattartikel som i dag publicerades på SvD brännpunkt.

Bakgrunden är de svar medlemsföretagen lämnat i IKEM:s konjunkturenkät, som Carl Eckerdal skickar ut varje kvartal för att samla in information om den ekonomiska utvecklingen i kemibranschen. Enligt företagen är den en utmaning att hitta rätt kompetens till i stort sett alla typer av befattningar. Därför menar IKEM att det behövs reformer om Sverige ska kunna utvecklas och hävda sig i den hårda internationella konkurrensen.
 

Läs hela debattartikeln här 

 

Läs hela Konjunkturbrevet här

Kontakt

CarlEckerdal

Chefekonom
Chief Economist
Tel mobil: +46 70 497 11 98
CarlEckerdal_.jpg

GretaHjortzberg

Ansvarig Kompetensförsörjning
Head of Competence Supply
Tel direkt: +46 10 455 38 56
Tel mobil: +46 72 519 93 52
Greta.Hjortzberg_258_v2.jpg
Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog