Boken ”Härdplaster – arbeta på rätt sätt” utgiven av Prevent är omarbetad, uppdaterad och i vissa delar nyskriven.
Tillbaka

Reviderad upplaga av Prevents bok om härdplaster

9 november 2017
Boken ”Härdplaster – arbeta på rätt sätt” utgiven av Prevent är omarbetad, uppdaterad och i vissa delar nyskriven. Ambitionen med revideringen är att förmedla de kunskaper som behövs för att arbeta säkert med allergiframkallande härdplastkomponenter. Materialet riktar sig till dig som tillverkar produkter av härdplast, använder produkter som innehåller härdplastkomponenter eller hettar upp härdplast.

Boken är indelad i tre delar; en del till dem som arbetar praktiskt med härdplaster, en del för arbetsledare och chefer samt en fördjupningsdel om olika typer av härdplaster. Boken täcker hur man ska arbeta med den här typen av produkter, vilka skador som kan uppstå vid oönskad exponering, riskbedömningar, användning och skötsel av skyddsutrustning mm.
 

För vissa allergiframkallande ämnen krävs enligt arbetsmiljöregelverket utbildning innan man får arbeta med dessa. Boken kan även fungera som studiematerial och följer kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Till materialet hör även en handledning med övningsexempel samt presentationsbilder. 

Här kan du köpa den reviderade upplagan av "Härdplaster — arbeta på rätt sätt"

 
På Prevents webbplats finns även en kostnadsfri nedladdningsbar checklista om härdplaster. Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med härdplaster undersöks och organiseras med exempelvis läkarundersökningar för de arbetstagare som exponeras. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller när verksamheten ser över sina rutiner för arbete med härdplaster.
 

Checklista om härdplaster

 
Vi vill även passa på att slå ett slag för det uppdaterade materialet om isocyanater som också ligger fritt nedladdningsbart på Prevents webbplats.
 

Om materialet isocyanater

 
 
 
 

Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 23 nov Göteborg

23 nov 2017
Göteborg

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm