Boken ”Härdplaster – arbeta på rätt sätt” utgiven av Prevent är omarbetad, uppdaterad och i vissa delar nyskriven.
Tillbaka

Reviderad upplaga av Prevents bok om härdplaster

9 november 2017
Boken ”Härdplaster – arbeta på rätt sätt” utgiven av Prevent är omarbetad, uppdaterad och i vissa delar nyskriven. Ambitionen med revideringen är att förmedla de kunskaper som behövs för att arbeta säkert med allergiframkallande härdplastkomponenter. Materialet riktar sig till dig som tillverkar produkter av härdplast, använder produkter som innehåller härdplastkomponenter eller hettar upp härdplast.

Boken är indelad i tre delar; en del till dem som arbetar praktiskt med härdplaster, en del för arbetsledare och chefer samt en fördjupningsdel om olika typer av härdplaster. Boken täcker hur man ska arbeta med den här typen av produkter, vilka skador som kan uppstå vid oönskad exponering, riskbedömningar, användning och skötsel av skyddsutrustning mm.
 

För vissa allergiframkallande ämnen krävs enligt arbetsmiljöregelverket utbildning innan man får arbeta med dessa. Boken kan även fungera som studiematerial och följer kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Till materialet hör även en handledning med övningsexempel samt presentationsbilder. 

Här kan du köpa den reviderade upplagan av "Härdplaster — arbeta på rätt sätt"

 
På Prevents webbplats finns även en kostnadsfri nedladdningsbar checklista om härdplaster. Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med härdplaster undersöks och organiseras med exempelvis läkarundersökningar för de arbetstagare som exponeras. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller när verksamheten ser över sina rutiner för arbete med härdplaster.
 

Checklista om härdplaster

 
Vi vill även passa på att slå ett slag för det uppdaterade materialet om isocyanater som också ligger fritt nedladdningsbart på Prevents webbplats.
 

Om materialet isocyanater

 
 
 
 

Tillbaka I höst den 23 oktober erbjuder IKEM ”Kemikalielagstiftningen i Sverige – översiktskurs”. Vi gav samma kurs i april och det var då flera medlemmar som hörde av sig och undrade om den skulle komma igen och nu får du chansen! Kursen hålls i Stockholm.
Läs mer
Kursen ges i Stockholm och omfånget är precis som tidigare heldag.
 
Kursen vänder sig till dig som inte behöver detaljkunskaper, men som har behov av att få en allmän förståelse. Du kanske arbetar med försäljning eller marknadsföring? Är du nyanställd och ska precis börja jobba med kemikaliefrågor då är denna kurs utmärkt? Eller är du chef och behöver få en uppfattning om vilka regler företaget har att förhålla sig till och vad dina anställda har att hantera? För dig är också denna kurs ett mycket bra stöd.
 
"Kemikalielagstiftningen i Sverige" tar upp ett brett spektrum av områden. Här är några exempel: brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö. Men vi tar också upp lite mer perifera områden som läkemedel, livsmedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket annat. Materialet är omfattande men vi lägger in korta övningar där man själv får reflektera kring en eller flera frågor.
 
Braschmedlemmar får en rejäl rabatt.  Utnyttja den! Tipsa gärna en kollega som också har nytta av denna kurs.

Pris medlem IKEM:s branschförening: 3.500 kr
Pris medlem IKEM:s arbetsgivarförening: 4.500 kr
Pris icke medlem 5.500 kr
Datum: Tisdag 23 oktober
Svenskt Näringslivs Hus, Storgatan 19, Stockholm
Klockan 9.00-16.30
Anmälan är bindande. Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.
 

Läs mer om Kemikalielagstiftningen i Sverige

 

 

Anmäl dig direkt här

Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare. Många arbetsgivare kan uppleva tidspress och att det är svårt att hinna sätta sig in i nya arbetsrättsliga regler. Oro för att göra fel som leder till tvister och skadestånd och kanske rent av rättsprocesser kanske också är som mörka moln. Men glöm inte att du alltid kan kontakta oss på IKEM så snart du är det minsta osäker. Du behöver inte ha koll på allt nytt, det viktiga är att ha en grundläggande förståelse för arbetsrätten.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm