Jonas Hagelqvist, vd för IKEM
Tillbaka

Så kan den svenska modellen utvecklas

12 april 2018
Den svenska modellen har mycket positivt, men den levererar inte det vi behöver säger IKEM:s vd Jonas Hagelqvist i samband med Ratio - Näringslivets forskningsinstituts årsmöte på temat "Konfliktreglerna och den svenska modellens utmaningar". Med på seminariet var också medlemsföretagens Helge Steg, vd för Artaplast, och Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca.

Den Svenska Modellen. Begreppet är i det närmaste heligt och har varit själva fundamentet på den svenska arbetsmarknaden sedan LO och dåvarande SAF undertecknade Saltsjöbadsavtalet 1938. Det är alltså 80 år sedan och trots att den under årens lopp har ifrågasatts upprepade gånger, finns den kvar som ett redskap för samverkan mellan arbetsmarknadens parter.
 
– Men status quo är också en del av problemet. Vi måste våga tänka nytt även om den tjänat oss väl under årens lopp.
 
Det sa Charlotta Stern, vice vd på Ratio när hon inledde ett seminarium i regi av Ratio och IKEM - Innovations- och kemiindustrierna om den svenska modellens roll på den framtida arbetsmarknaden.
 
Utgångspunkten för seminariet var de utmaningar som finns för den svenska modellen på en arbetsmarknad som blir allt mer globaliserad, där viljan bland unga att organisera sig nu är nere på 40 procent och där kompetensbristen inom främst industrin närmar sig alarmerande nivåer.
 
– Ja, den svenska modellen levererar inte fullt ut det som vi vill ha och behöver, sa Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.
 
Att flertalet av de medverkande företagarna, forskarna och politikerna kunde konstatera att fundamentet är bra och har varit en stabiliserande faktor på arbetsmarknaden, skymde inte för att det finns en rad områden som idag måste moderniseras. Bland annat gäller det konfliktreglerna.
 
– Sverige har bland de mest generösa konfliktreglerna i världen. De är i princip obegränsade, saknar proportionalitet och öppnar för omfattande sympatiåtgärder, menade Johanna Grönbäck från Ratio och pekade på situationen i Danmark. Där måste en konflikt vara rimlig, kunna anses vara nödvändig och vara proportionell i strikt mening.
 
– Jag kan ta ett exempel där dansk domstol ingrep: Vid en konflikt mot en restaurang får inte sophanteringen tas ut i sympatiåtgärder. Då har den överskridit rimlig proportionalitet och agerandet blir en samhällsfara.
 
Samtidigt är den svenska modellen större än så. Sverige är idag en del av den globala arbetsmarknaden och det kräver en hög konkurrenskraft som byggs av bland annat utbildningskvalitet, kompetensförsörjning, tillgång till bra bostäder.
 
– Kompetensbristen är den största framtidsfrågan inom näringslivet. Idag finns helt enkelt inte de människor som vi behöver, sa Helge Steg, vd för Arta Plast och prickade en av de sju utmaningar som Ratio menar att den svenska modellen står inför: Förändrat värdeskapande och branschglidning, fallande medlemstal bland organisationer på arbetsmarknaden, konflikternas kostnader och konsekvenser, centralisering, kostnadskontroll och utvecklingskraft, ökad politisk inblandning.
 
– Sedan kan vi konstatera att den är dyr. Vi har ett högre kostnadsläge än konkurrentländerna, sa Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca.
 
Ratio har nu inlett ett fyraårigt forskningsprojekt som bland annat ska ta sig an frågan om den svenska modellens framtid och om det är utveckling eller avveckling som står för dörren.
 
Nils Karlson fick det sista ordet:
 
– Vi är överens om att den svenska modellen måste utvecklas, då måste det ordet också betyda något. Vi ska inte bevara något som inte levererar, då riskerar modellen att avskaffa sig själv. I det arbetet har politikerna ett ansvar samtidigt som arbetsmarknadens parter inte får frånskriva sig sitt ansvar. Men det kommer. Sverige är ett reformsinnat land och vi har genomfört förändringar förr. Nu är det egentligen bara bostads- och arbetsmarknaden kvar.
 
 


www.arbetsmarknadsnytt.se

Artkeln kommer från www.arbetsmarknadsnytt.se som är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning och kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

 

Kontakt

JonasHagelqvist

Förbundsdirektör och vd
Chief executive officer
Tel direkt: +46 10 455 38 55
Tel mobil: +46 730 80 77 66
jonas-hagelqvist.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg