Jonas Hagelqvist, vd för IKEM
Tillbaka

Så kan den svenska modellen utvecklas

12 april 2018
Den svenska modellen har mycket positivt, men den levererar inte det vi behöver säger IKEM:s vd Jonas Hagelqvist i samband med Ratio - Näringslivets forskningsinstituts årsmöte på temat "Konfliktreglerna och den svenska modellens utmaningar". Med på seminariet var också medlemsföretagens Helge Steg, vd för Artaplast, och Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca.

Den Svenska Modellen. Begreppet är i det närmaste heligt och har varit själva fundamentet på den svenska arbetsmarknaden sedan LO och dåvarande SAF undertecknade Saltsjöbadsavtalet 1938. Det är alltså 80 år sedan och trots att den under årens lopp har ifrågasatts upprepade gånger, finns den kvar som ett redskap för samverkan mellan arbetsmarknadens parter.
 
– Men status quo är också en del av problemet. Vi måste våga tänka nytt även om den tjänat oss väl under årens lopp.
 
Det sa Charlotta Stern, vice vd på Ratio när hon inledde ett seminarium i regi av Ratio och IKEM - Innovations- och kemiindustrierna om den svenska modellens roll på den framtida arbetsmarknaden.
 
Utgångspunkten för seminariet var de utmaningar som finns för den svenska modellen på en arbetsmarknad som blir allt mer globaliserad, där viljan bland unga att organisera sig nu är nere på 40 procent och där kompetensbristen inom främst industrin närmar sig alarmerande nivåer.
 
– Ja, den svenska modellen levererar inte fullt ut det som vi vill ha och behöver, sa Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.
 
Att flertalet av de medverkande företagarna, forskarna och politikerna kunde konstatera att fundamentet är bra och har varit en stabiliserande faktor på arbetsmarknaden, skymde inte för att det finns en rad områden som idag måste moderniseras. Bland annat gäller det konfliktreglerna.
 
– Sverige har bland de mest generösa konfliktreglerna i världen. De är i princip obegränsade, saknar proportionalitet och öppnar för omfattande sympatiåtgärder, menade Johanna Grönbäck från Ratio och pekade på situationen i Danmark. Där måste en konflikt vara rimlig, kunna anses vara nödvändig och vara proportionell i strikt mening.
 
– Jag kan ta ett exempel där dansk domstol ingrep: Vid en konflikt mot en restaurang får inte sophanteringen tas ut i sympatiåtgärder. Då har den överskridit rimlig proportionalitet och agerandet blir en samhällsfara.
 
Samtidigt är den svenska modellen större än så. Sverige är idag en del av den globala arbetsmarknaden och det kräver en hög konkurrenskraft som byggs av bland annat utbildningskvalitet, kompetensförsörjning, tillgång till bra bostäder.
 
– Kompetensbristen är den största framtidsfrågan inom näringslivet. Idag finns helt enkelt inte de människor som vi behöver, sa Helge Steg, vd för Arta Plast och prickade en av de sju utmaningar som Ratio menar att den svenska modellen står inför: Förändrat värdeskapande och branschglidning, fallande medlemstal bland organisationer på arbetsmarknaden, konflikternas kostnader och konsekvenser, centralisering, kostnadskontroll och utvecklingskraft, ökad politisk inblandning.
 
– Sedan kan vi konstatera att den är dyr. Vi har ett högre kostnadsläge än konkurrentländerna, sa Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca.
 
Ratio har nu inlett ett fyraårigt forskningsprojekt som bland annat ska ta sig an frågan om den svenska modellens framtid och om det är utveckling eller avveckling som står för dörren.
 
Nils Karlson fick det sista ordet:
 
– Vi är överens om att den svenska modellen måste utvecklas, då måste det ordet också betyda något. Vi ska inte bevara något som inte levererar, då riskerar modellen att avskaffa sig själv. I det arbetet har politikerna ett ansvar samtidigt som arbetsmarknadens parter inte får frånskriva sig sitt ansvar. Men det kommer. Sverige är ett reformsinnat land och vi har genomfört förändringar förr. Nu är det egentligen bara bostads- och arbetsmarknaden kvar.
 
 


www.arbetsmarknadsnytt.se

Artkeln kommer från www.arbetsmarknadsnytt.se som är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning och kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

 

Kontakt

JonasHagelqvist

Förbundsdirektör och vd
Chief executive officer
Tel direkt: +46 10 455 38 55
Tel mobil: +46 730 80 77 66
jonas-hagelqvist.jpg
Tillbaka På Kemins Dag genomför 110.000 barn och ungdomar Sveriges största kemiexperiment. Eleverna får tillverka små ”maskar” av kalciumalginat och undersöka vad som händer med dem i citronsyra- respektive och bikarbonatlösning. Målet är att deltagarna ska få upp ögonen för hur roligt och viktigt det är med kemi.

– Det råder stor kompetensbrist på våra kemiföretag. 4 av 10 företag har svårt att hitta kompetent personal, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. Läs mer
På Kemins Dag den 19-20 oktober kommer 110 000 barn och ungdomar från omkring 1 000 skolor genomföra Sveriges största kemiexperiment. Dagen ska väcka intresse för kemi, och samtidigt skapa nyfikenhet på svensk kemiindustri där behovet av nya medarbetare är stort de närmaste tio åren.
 
– När vi pratar med företagen om vad som är deras stora utmaningar så kommer alltid kompetensbristen upp, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. 
 
Kemiindustrin (raffinaderi, plast, gummi, kemi och läkemedel) står idag för en femtedel av svensk varuexport. Samtidigt upplever många företag att det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Nu ökar antal sysselsatta för tredje kvartalet i följd. Det gör kompetensbristen ännu mer akut.
 
– Vi är jätteglada att våra medlemsföretag tycker att det är så viktigt med Kemins Dag och att de vill bidra med material så att materialpaketen kan skickas kostnadsfritt till lärarna. I år var intresset rekordstort, alla paket var beställda inom två veckor, säger Ulla Nyman.
 
Så här berättar företagen om varför de vill bidra med material till Kemins Dag-paketen.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier, samt livsmedelsingredienser. För att vi som säljare ska kunna ge kunderna riktigt bra råd behöver vi kemikunskaper, säger Lars Alriksson, Business Development Manager Brenntag Nordic.
 
Brenntag Nordic har sin bas i Malmö. Företaget har bidragit med natriumalginat, antocyaner och kalciumklorid till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier. Vi är duktiga på teknisk support, men för att vi ska kunna fortsätta vara det och ge våra kunder riktigt bra råd behöver vi kunna rekrytera personer med kemikunskaper även framöver, säger Ann-Christin Ericsson, Nordic EHS-Q Director på Univar. 
 
Univar har sitt huvudkontor i Malmö och ett av sina försäljningskontor i Göteborg. Företaget har bidragit med citronsyra och natriumbikarbonat till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vår affärsidé är att skapa förpackningar som gör livet enklare, och då behövs medarbetare som är kunniga inom både processteknik och materialutveckling, säger Jan Andersson, försäljningschef Emballator Mellerud Plast.
 
Emballator Mellerud Plast har bidragit med förpackningar till experimentlådan. 
 

Läs IKEM:s pressmeddelande här 

 

Våra aktiviteter

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

23 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, fortsättningskurs 1 dag

01 nov 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

12 nov 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

13 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga